Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Lunes, Pebrero 6, 2023

Cong. Edcel Lagman's message on the 22nd death anniversary of Ka Popoy Lagman

ANG AKING MENSAHE SA IKA-22nd DEATH ANNIVERSARY NI KA POPOY LAGMAN

Ang pamilyang Lagman ay taos pusong nagpapasalamat sa pagpapatuloy ninyo ng mga adhikain ng aming bunsong kapatid na si Ka Popoy.

Ang aming pamilya ay naging second family lang ni Ka Popoy. Ang uring manggagawa ay ang kanyang pangunahing pamilya.

Naalaala ko na 22 years ago ngayong hapon na ito, ako ay tumakbo galing sa Kowloon House sa Matalino St. papunta sa Heart Center. Doon dinala si Ka Popoy matapos siya barilin sa UP Bahay ng Alumni.

Nakita ko kung ilang oras siya lumalaban upang mabuhay—in the same manner that he fought tirelessly and fearlessly for workers, the poor, and marginalized, so that they could have decent lives.

Madalas natin sabihin, at ito ay totoo, na ang mga ’pinaglaban ni Ka Popoy para sa uring manggagawa tulad ng living wage, security of tenure, freedom to organize and engage in concerted activities are the very same causes that we are fighting for today.

Ang matinding inflation rate na 8.1% ay kinain na ang maliliit na pagtaas ng minimum wage at kailangang taasan pa ito. Kailangang tiyakin din ng gobyerno ang food security at pag-unlad ng agrikultura upang bumaba ang presyo ng basic commodities.

Tapusin na ang ENDO at contractualization upang magarantiya ang security of tenure ng mga manggagawa.

Lumikha ang gobyerno ng non-profit Workers Bank para sa mga manggagawa upang makakuha sila ng murang credit for livelihood support, and calamity and crisis survival. Itong Workers Bank ay isa sa mga labor agenda ni Ka Popoy.

Ang Pilipinas, ayon sa World Bank, ang may pinaka masamang income distribution sa buong Asya at di lang sa buong South East Asia.

What Popoy said is a truism that during good times, capital inordinately profits, but during bad times only the workers suffer. Kapag maganda ang ekonomiya ang mga negosyante ang higit na kumikita, ngunit pag masama ang ekonomiya, ang mga manggagawa lamang ang nagdurusa.

Isigaw natin, Ka Popoy, tuloy ang laban!

Sabado, Pebrero 6, 2021

Pahayag ng BMP-ST sa ika-20 taong anibersaryo ng patraydor na pagpaslang kay Ka Popoy LagmanGinugunita natin ngayon ang ika-20 taong anibersaryo ng patraydor na pagpaslang kay Ka Popoy Lagman, BAYANI NG URING MANGGAGAWA, REBOLUSYONARYO at SOSYALISTA.

Bayani ng uring manggagawa, sapagkat naging inspirasyon ng napakaraming pakikibaka ng manggagawa at walang pagod na ginampanan ang pagkaisahin ang malawak na bilang ng mga manggagawa.

Matapos makalaya sa pagkakulong noong 1994, sunod-sunod na mga proyekto ang kaniyang ginawa para sa interes at kapakanan ng mga manggagawa at para pagkaisahin ang uring manggagawa. 

Ilan dito ay pagkakabuo ng National Confederation of Labor o NCL na binubuo ng malalaking federations. Nabuo rin ni Ka Popoy ang Kapatiran ng mga Pangulo ng Unyon sa Pilipinas o KPUP na binubuo ng mahigit 1,000 pangulo ng unyon sa ating bansa. 

Sa pangunguna ni Ka Popoy nailunsad ang ibat-ibang laban sa interes ng mga manggagagwa. Naikasa ang malawakan na pakikibaka para sa dagdag na sahod ng mabuo ang LAWIN 25. Inilunsad din ang TENT CITY sa Batasang Pambansa para sa kahilingan na P108.00 na dagdag na sahod. Naitala rin sa kasaysayan ang mapangahas at buong-loob na laban ng mga manggagawa sa TEMIC… na Labor Power. Nailarga rin ang isang kampanya para sa radikal na pagpapabago sa Labor Code… ang CBA ng Uri na kung saan ito ay kulumpol ng mga kahilingan na totoong tumutugon para sa kapakanan at interes ng uring manggagawa.

Nang maging tagapangulo ng BMP, isinulong ni Ka Popoy ang pagtatayo ng isang Law Office para sa mga manggagawa… ang LAGMAN LAW OFFICE. Nariyan din ang plano sa pagtatayo ng Workers Academy at Workers Bank.

Upang magkaroon ng boses ang mga manggagawa sa Kongreso, sa pamumuno ni Ka Popoy ay pumasok tayo sa labanan sa eleksyon. Tumakbo at nanalo ang SANLAKAS sa unang party-list election na kung saan ang unang tatlong nominees ng Sanlakas ay mula sa mga hanay ng mga manggagawa o tatlong pangulo ng unyon.

Rebolusyonaryo, sapagkat nais ni Ka Popoy ng isang radikal na pagbabago (hindi “Change is Coming” o tayo ay na Scam!), na ang nasa unahan ng radikal na pagbabagong ito ay ang uring manggagawa. 

Ngayon na mayroon tayong kampanyang CBA NG URI, naalala pa namin sa BMP ST sa pangunguna ni Ka Popoy kasama ang mga rebolusyonaryo ang nakaisip para ikampanya ito noong panahon ni Ramos. Sa ngayon patuloy nating ikakampanya ito, at sa kampanyang ito, turuan nating bungkalin ng masa kung gaano kainutil ang sistemang kapital na nirerepresenta ng gobyerno ni Duterte. 

Sa kasalakuyan, ayon sa datos ang Pilipinas sa ilalim ng gobyerno ni Duterte ay pang 79 sa 90 bansa  sa usapin ng pagresponde sa Covid 19, ibig sabihin isa sa mga nahuhuling bansa ang Pilipinas sa pag responde sa pandemya dulot ng Covid 19.

Isa pang datos ayon sa 2020 CORRUPTION PERCEPTION INDEX, ang Pilipinas sa gobyerno ni Duterte ay nasa rangko na 115 sa 180, ibig sabihin inutil ang gobyerno sa impact ng sa pag responde ng corruption sa gobyerno, pagresponde sa Covid 19 at sa usapin ng Health Care. 

Masasalamin din ang kainutilan ng gobyerno sa milyong-milyong nawalan ng trabaho. Sabi nga ng OXFAM, ang mga mayayamang tao sa mundo ay naka rekober na sa pandemya, subalit ang mga mahihirap ay dekada pang taon ang lalakbayin para medyo makarekober sa pinsala ng pandemya. 

Sa halip na gamutin ang krisis sa kalusugan sa pamamagitan ng mass testing, contact tracing at isolation ang covid 19, ano ang unang ginawa ng gobyernong ito?  

Tuloy-tuloy pa rin ang state-sponsored killings o mas kilala na EJK, isinabatas ang Anti-Terror Law, malawakan na Red Tagging, Pananakot, Pagdakip at pag paslang, lalo na sa mga progresibong individual at grupo at pagkitil sa academic at press freedom. Imbes na gamutin ang krisis sa kahirapan na bunga ng pandaigdigang resesyon, ang gustong gawin ng gobyernong Duterte ay baguhin ang pang ekonomiyang probisyon ng ating saligang batas, ibig nang ibenta o ipamigay ang Pilipinas sa mga dayuhan, 100% nang pwede nang ariin ng mga dayuhan ang mga korporasyon, lupa, lalong lala ang pagmimina at pati dagat at mga kagubatan ay pwede na nilang ariin. Na alam naman natin na magpapahirap lalo sa masang Pilipino dahil mawawala ang control ng mga batas dito at lalo nang lala ang kontraktwalisasyon. 

Wala rin ginagawa ang rehimeng Duterte sa mga nagtatasang bilihin, dagdag na bayarin sa kuryente at dagdag na sahod para sa mga manggagawa. Ang ginagawa naman sa krisis pang klima ay puro ayuda lang, walang talagang programa tungkol sa Risk Mangement at pagbabawal sa mga fossil energy tulad ng coal fired power plant at walang komprehensibong programa sa renewable energy. 

Sosyalista si Ka Popoy, sapagkat pinangunahan niya ang pagbibigay ng tamang direksyon ng laban ng uring manggagawa. Mula sa pambansang demokrasya (national democracy) na katangian at oryentasyon ng ating organisasyon ay itinama ni Ka Popoy na maging sosyalista ang katangian at oryentasyon ng ating organisasyon. 

Ang tatlong mahahalagang gawain, ang MAGMULAT, MAG-ORGANISA at MAGPAKILOS, ang siyang hindi makakalimutang mga habiling gawain ni Ka Popoy, na dapat kasabay nito ang sayantipikong “Kongkretong Pagsusuri sa Kongkretong Kalagayan”. Sapagkat ito ang mga sangkap para sa ating mga pakikibaka upang magtagumpay, lalo nang may mga kampanya tayong kinakasa, tulad nang CBA NG URI, SAHOD, PABAHAY at sa MERALCO, upang ito ay maikampanya hindi lang sa mga unyon kundi sa lahat ng masang organisasyon. Nasa oras na mag-deadlock pwede nang ikasa ng masa ang welgang bayan patungong Rebolusyon.

Ating isaisip ang mga aral at sinulat ni Ka Popoy para sa tagumpay ng ating mga pakikibaka!

Mabuhay ang Uring Manggagawa, Ituloy ang Rebolusyon, Sosyalismo sa Tunay na Pagbabago!

Pahayag ng BMP sa ika-20 anibersaryo ng pagpaslang kay Ka Popoy Lagman

Bukluran ng Manggagawang Pilipino
Pebrero 6, 2021

Ngayon ang ika-20 anibersaryo ng pagpaslang kay Ka Popoy Lagman,  tagapangulo ng Bukluran (1996-2001), bayani ng uring manggagawa at dakilang lingkod ng adhikain para sa totoong progreso sa masang anakpawis.

Sa dalawampung taon, naging saksi tayo sa malaking mga pagbabago sa pandaigdigang kapitalistang sistema - ang bagong teknolohiya sa produksyon at komunikasyon, ang paglakas ng ekonomya ng Tsina na naging "factory of the world", ang paglobo ng yaman sa "casino economy", ang urbanisasyong tinulak ng pinansya at ispekulasyon sa halaga ng lupa, ang paglaki ng sektor ng serbisyo kumpara sa agrikultura't industriya. 

Subalit sa ipinagmamalaking progreso, hindi sumabay (at napag-iwanan pa nga) ang masang walang pag-aari kundi ang kanilang lakas-paggawa. Ito ay gamundong inhustisyang mas lumawak at lumalim sa nagdaang dalawang dekada. Inhustisya na sa ngayon ay nasa anyo ng krisis sa kalusugan, kabuhayan, klima, at karapatan na bumabatbat sa manggagawa't mamamayan dulot ng pandemya, resesyon, pagkasira ng ekolohiya, at pasistang atake ng rehimeng Duterte sa mga batayang karapatan ng mamamayan. Kawalang katarungan na maihahalintulad sa kaso ng pamamaslang kay Ka Popoy Lagman. 

Nananawagan tayo sa mga kasapi ng Bukluran at lahat ng naghahangad ng lipunang walang kahirapan at pagsasamantala ng tao sa tao. Sariwain ang mga aral at karanasang ibinahagi ni Ka Popoy sa kilusang paggawa at rebolusyonaryong kilusan. Magsilbi itong gabay sa ating araw-araw na pagkilos at pakikibaka. Isabuhay ang mapanlabang diwa ni Ka Popoy, na natatanging paraan para mabigyan natin ng hustisya ang buhay na kanyang inalay sa uring manggagawa at sa ganap na pagbabagong panlipunan. 

Tuloy ang laban para sa kabuhayan, kaligtasan, kapakanan, at kapangyarihan ng uring manggagawa!

Hustisya para kay Ka Popoy! Hustisya sa  manggagawa at masang anakpawis!

Miyerkules, Enero 13, 2021

Labor group: workers have nothing to gain from ChaCha that is made for and by oligarchs

Labor group: workers have nothing to gain from ChaCha that is made for and by oligarchs

Workers’ political center, Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) denounced the recent proposals for constitutional amendment, led by House Speaker Lord Allan Velasco through the bill filled “Resolution of Both Houses No. 2” (RBH No. 2), as a move done by ruling elites to redistribute wealth among themselves and consolidate their power.

As the House Committee on Constitutional Amendments is set to reopen hearings today to consider changes to the current constitution’s economic provisions, BMP pointed out that workers and other basic sectors wont benefit from a such changes which have excluded them from their inception.

“These efforts to remove the foreign ownership restrictions in our constitution only seek to further the control of the economy by capitalists, beholden only to their global ties and interest. Local elites with their foreign partners have all to profit from opening the country up in the name of competitiveness and economic growth as we have seen time and again from the past decades.” said BMP President Luke Espiritu. 

“Velasco and others are completely wrong in saying that allowing more foreign capital into the country will help it recover from the pandemic. On the contrary, we have learned from the recession that liberalization and globalization of economies only places working people in more precarious conditions wherein they either end up starving without work or earn only a meagre living day-to-day while capitalists of whatever nation, continue to enrich themselves.”

The group also condemned the ChaCha initiatives as exclusionary and opportunistic of politicians. “By pushing for ChaCha, amidst all the crises we have presently, lawmakers have shown their true priority— themselves and their business clients. This is a diversion attempt by them to distract us from the recession, the pandemic and the looming climate crisis and they know that they can only accomplish their true priorities through modifying the constitution so long as the situation is deteriorating and no one can oppose them,” said BMP Chairperson Leody De Guzman.

De Guzman also identified the recent events as yet another move by politicians to entrench themselves in their positions. “Once a Constituent Assembly is formed from the current body of trapos, who is to say that they won’t use the opportunity to also push for term extensions and renewal of their term limits? History has shown that these people only care about are their own pockets and power and now they are taking advantage of this time when the masses are overburdened.” 

Moreover, BMP highlighted the control President Rodrigo Duterte in congress and the senate and his desires to use ChaCha for his own authoritarian agenda. “We know that both houses are in the service of Duterte and we know that he will use the legislature to further repress democracy across the country,” said Espiritu. “He has already stated that he wants congress to use ChaCha to institute federalism and even to overhaul the party-list system which he said was being used by progressive groups to aid communist insurgencies. This laughable considering that almost all party-lists are controlled by trapos and yet also unsurprising as the president will do anything to remove all opposition to his and cronies long-term plan of strengthening their grip on power.”

BMP emphasized that any genuine change from the current situation can only come from the vast majority of working-class Filipinos as Espiritu stated, “Workers and all democratic forces in the country must see that this ChaCha, like others before it, are made for and by oligarchs and must unite against such initiatives by them to diminish the rights, freedom and power of working people.” #

PRESS RELEASE
Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)
January 13, 2021

Huwebes, Disyembre 3, 2020

New Security of Tenure Bill Strengthens Contractualization, Worse Than Version Vetoed by Duterte

Press Release
3 December 2020

NEW SECURITY OF TENURE BILL STRENGTHENS CONTRACTUALIZATION, WORSE THAN VERSION VETOED BY DUTERTE - BMP

Socialist labor group Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) vehemently condemned the HoR's passage of HB 7036 on 3rd reading last December 1.

"Despite the addition of higher penalties and fines for erring employers, the new security of tenure bill rushed in the House of Representatives is no improvement from the version vetoed by President Duterte last year. In fact, it is much worse because it expands the scope of allowable fixed-term employment or endo, which now include OFW's and 'relievers' who are temporary replacements of absent regular employees," said BMP President Luke Espiritu.

SB 1826, which was vetoed by President Duterte last year, stipulated that all employees, except those under probationary, seasonal, or project employment, shall be deemed regular.

"Adding relievers as a legal type of bilateral fixed-term employment is prone to abuse and trickery. It provides a gap through which employers can sustain the practice of endo simply by fabricating the status of new hires as replacements. On the other hand, the unnecessary inclusion of OFW's under permissible fixed-term employment sends a signal to foreign countries that our government intends to increase exports of cheap and flexible labor," the labor lawyer added.

Modernizing contractualization

However, according to the group, the most reprehensible feature of the new bill is that, despite its attempt to establish firm strictures against labor-only contracting (like its previous versions), it preserves and strengthens the legal status of third party contractors, which they aver is the most prevalent form of contractualization in the country.

"The bill regulates, and therefore allows, the contracting out of jobs to manpower agencies and service cooperatives that act as middlemen/third parties between a principal company and the worker. In this trilateral work arrangement, workers are deemed direct employees of these job contractors, even though their labor-power is directly consumed and profited from by the principal company. All the work and responsibility of a regular worker in the principal company is afforded them except the status and benefits of being one," Espiritu bared.

The group elaborated that by sustaining the legal distinction between "legal" and "illegal" contracting (job contractor vs labor-only contractor) with clearer conditions and higher requirements, the bill only serves to retool and modernize the exploitative practices of manpower agencies and service cooperatives.

"These changes do not spell an end to contractualization. They merely seek to end primitive contractualization to pave the way for modern contractualization at a time when the third-party contractors can already afford to embrace modern means. HB 7036 virtually tells capitalists: 'you don't need to practice '5-5-5' to keep your workers' wages and bargaining power low. You can contract out their jobs to a middleman. But don't choose the cheap and generic contractors. Choose the slicker, more expensive ones.' HB 7036 dilutes the concept of security of tenure to compliance with these new 'minimum labor standards.'"

BMP has been consistent in its position of abolishing all forms of contractualization in lobbying for a security of tenure bill.

Attack against unions

The group expressed that the promulgation of the SOT bill in its current version would be another crippling blow to unions already struggling to survive the pandemic and recession.

"Mass lay-offs and repression, induced by the pandemic and the Anti-Terrow Law respectively, continue to jeopardize the ability of unions to organize, bargain, and sustain themselves. In its current form, HB 7036 will further undermine unionism because it will increase the ratio of contractuals deployed by manpower agencies to directly-hired regular workers," said Espiritu.

"Already we are seeing the number of agency workers increase as employers are using the current recession as an excuse to union-bust by terminating unionists and replacing them with contractuals. We call on the entire labor movement to organize and unite against the passage of a bill that will bring about the demise of unionism. Junk HB 7036! Abolish all forms of contractualization!" the labor leader exclaimed.##

For reference, please contact: Luke Espiritu

Miyerkules, Disyembre 2, 2020

Mapanlinlang ang isinabatas na Security of Tenure Bill (House Bill 7036).

Bukluran ng Manggagawang Pilipino
Dec 2, 2020
 
Mapanlinlang ang isinabatas na Security of Tenure Bill (House Bill 7036). Ang idudulot nito ay hindi seguridad kundi kawalang katiyakang hanapbuhay sa mga kontraktwal na manggagawa. Hayagang pinayagan nito ang pag-iral ng mga third party service providers gaya ng mga manpower agency, service cooperatives, at job contractors - na nagsusuplay ng mas mura at maamong manggagawa sa mga may-ari ng pabrika. 

Ang problema, hinahanap ng Batasan ang "legitimate contracting" (at, sa matagal na panahon, pinakikitid ang depinisyon ng "labor-only contracting" na ipinagbabawal na ng Labor Code). 

Ang pananatili sa lehitimong pagkokontrata ay alinsunod sa kagustuhan ng dalawa: (1) mga principal employer na nais umiwas sa kanilang obligasyon sa mareregular na mga empleyado, (2) mga kontratista na "laway lamang ang puhunan" ngunit nagkukunwaring may substansyal na kapital, kontrol sa paggawa, atbp., atbp. Ang motibo ay pigain ang mas malaking tubo mula sa mga kontraktwal na manggagawang hindi makareklamo dahil sa banta ng terminasyon ng kontrata at kawalan ng ikabubuhay.  

Sa House Bill 7036, tuloy ang kontraktwalisasyon dahil tumibay ang ligal na batayan nito. Gagamitin ng mga principal employer ang HB7036 para ubusin ang kanilang regular na manggagawa at palitan sila ng mga kontraktwal. Gagawin nila ito nang idinadahilan ang pandemya't resesyon para hindi na sumunod sa mga kinakailangang ligal na proseso sa pagtatanggal ng mga manggagawa (just cause and due process).  

Wakasan ang lahat ng anyo ng kontraktwalisasyon! 

Manggagawang kontraktwal, gawing regular!

BMP hits rallying workers' arrest on Bonifacio Day

Bukluran ng Manggagawang Pilipino
Dec 2, 2020

“The unfortunate incident that happened yesterday (Monday, 30 November 2020) commemorating Bonifacio Day is totally unacceptable. We call on the Lapu-Lapu City government to immediately act and release the arrested workers,” Bukluran ng Manggagawang Pilipino — Cebu Chapter (BMP-Cebu) spokesman Teodorico Duran Navea said on Tuesday, December 1.

Navea said police arrested on Monday five individuals who joined the march rally to denounce the “illegal retrenchment” of thousands of workers of Mactan Export Processing Zone Authority (MEPZA) and brought to Barangay Pusok police station.

Later in the day, three of them were transferred to the Philippine National Police (PNP) custodial facility in the public market of Barangay Poblacion while the other two who were union leaders of First Glory Apparel were released after paying some fine.

Navea identified the three who are still detained as Dennis Derige, Joksan Branzuela and Jonel Labrador, all members of Partidong Manggagawa — Cebu. They were slapped with resisting arrest charges.


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996