Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Huwebes, Disyembre 15, 2011

Totoong Reporma para sa Masa, Hindi Telenobela ng mga Elitista

PAHAYAG
December 15, 2011
Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)

Totoong Reporma para sa Masa,
Hindi Telenobela ng mga Elitista

Sa nagdaang mga araw, napakabilis ng mga pagdedesisyon ng iba't ibang sangay ng gobyerno sa alitan ng magkakabanggang paksyon ng mga elitista sa bansa.

Ang impeachment ni Corona (sa isang kumpas ni P-Noy, nagkandandarapa ang Kongreso at tuluyang naihain sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa punong mahistrado).

Ang hospital arrest ni Gloria Arroyo (sa pagkontra-agos ng DOJ sa TRO ng Korte Suprema at paghain ng DOJ-Comelec ng kasong electoral sabotage sa Pasay-RTC).

Ang kasunod nitong pagsuko ni dating Comelec Commissioner Abalos para harapin ang katulad na kaso.

At ang kautusan ng Korte Suprema na ipamahagi sa mga magbubukid ang natitirang lupain ng Hacienda Luisita.

Isang kagila-gilalas na pagsapraktika ng "political will" ng rehimeng P-Noy! Pero para saan? Para gumanti sa kanilang karibal na paksyon sa pulitika! Para konsolidahin ang kontrol ng pangkating Aquino sa estado poder!

Ang tanong: Ang mga naganap bang mga "mapangahas" na desisyon ay may nagawang pagbabago sa pang araw-araw na buhay ng masang Pilipino laluna sa uring manggagawa? Wala!

Kahit kaunti ay walang maidadagdag ang mga "kagila-gilas na pangyayaring ito" sa noche buena ng mga ordinaryong Pilipino sa darating na kapaskuhan!

Wag silang magpalusot (laluna na si P-Noy at Partido Liberal) na ang mga nangyayaring ito ay "paglilinis" ng pulitika bago malasap ng taumbayan ang mga pagbabago sa kanilang kabuhayan. Hindi kami ipinanganak kahapon!

Dahil ba sa mga kaganapang ito ay napigilan (kahit bahagya) ang korapsyon sa kaban ng bayan? Nalinis na ba nito ang sistemang elektoral na pinaghaharian ng "guns, goons and gold"? Hindi! Sinumang sumagot ng "oo" sa mga katanungang ito ay isang tanga o isang sagad-sagaring sinungaling.

Hinahamon ng manggagawa ang rehimeng Aquino: Kaya naman palang bumilis ang mga proseso sa pagdedesisyon sa gobyerno. Bakit hindi niyo ginagamit ang "political will" sa mga repormang para sa taumbayan?

Nasaan ang mayorya ng Kongreso upang isabatas ang dagdag na sahod at depensahan ang regular na trabaho sa salot ng kontraktwalisasyon? Bakit sa mga hinaing ng taumbayan - halimbawa, sa regulasyon sa presyo ng langis - ang parating sagot ng Palasyo ay kailangan muna itong mag-"review"?

Ang kasalukuyang mga pangyayari sa pulitika ay isang nakakasawa nang telenobela para sa masang manggagawa. Hindi ito kalutasan sa aming problema. Kaya lalong huwag nilang asahang maaliw kami sa gasgas na palabas na ito at makalimutan ang aming mga sikmurang kumakalam.

The Filipino people’s Christmas wishlist: Genuine Reform for the Masses, Not a Telenovela of the Elite

PRESS STATEMENT
December 15, 2011
Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)

The Filipino people’s Christmas wishlist:
Genuine Reform for the Masses, Not a Telenovela of the Elite

As of late, there has been a blitzkrieg of decisions from various branches of government spurred by the infighting among rival factions of the elite.

The impeachment of Corona; The hospital arrest of Arroyo; The detention of Abalos; The court order for the redistribution of Hacienda Luisita; All seemingly sudden events in a “war of attrition and quick decision” by the contending camps of elitist politics.

A swift and passionate display of “political will” by the Aquino regime! But does this audacity truly reflect the people’s will? No. Because this is but an offensive against P-Noy’s political rivals in order to consolidate his control of the state.

These recent events did not ease the daily yoke of poverty and misery borne by the majority of Filipinos – particularly the workers and the poor. Though they are glaring enough to earn their space in the headlines, these incidents are irrelevant to a people facing a bleaker Christmas due to lower pay, higher prices, irregular jobs and massive unemployment.

While P-Noy and his cohorts may reason that these attempts for a “cleansing of government” would eventually lead to the betterment in the lives of the people. We contend that this anti-Arroyo offensive by the Aquino administration has changed nothing in the modus operandi of corruption to the nation’s coffers and perpetuation of “guns, goons and gold” in our electoral system. Whoever believes in P-Noy’s alibi is either an innocent fool or a downright compulsive liar!

The BMP challenges the Aquino regime: Use your “political will” to expedite the passage of pro-poor, pro-worker reforms inasmuch as the Executive has turned the levers to accelerate the impeachment of chief justice Corona. Where is the Congress majority to enact a hike in wages, to defend regular jobs from the scourge of contractualization?

The administration has been blamed for being so “hasty” and “arbitrary” in its maneuvers against Arroyo. But on gut issues that affect the poor and assail corporate interests – such as the oil deregulation law – the Palace has always been too cautious, with Lacierda sounding like a broken record on the “need to review in order to balance all interests”.

To the workers, these latest political incidents are episodes of a tasteless telenovela of elite infighting. Not only do they not address the gut issues of the people. More so, they are not entertaining enough for us to forget our grumbling stomachs. We demand genuine reform!

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996