Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Lunes, Hulyo 28, 2014

Para sa mga manggagawa, ito na ang “huling SONA ni Noynoy, na tinawag nilang SONA-ngaling

Press Release


28 July 2014


Contact person
Leody de Guzman 0920-5200672
Gie Relova 0915-2862555
Bukluran ng Manggagawang Pilipino

Para sa mga manggagawa, ito na ang “huling SONA ni Noynoy, na tinawag nilang SONA-ngaling

LIBU-LIBONG karaniwang Pilipino ang nagmartsa patungo sa tila kuta nang Batasang Pambansa upang kontrahin ang tinatawag ng mga militanteng “huling” State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Noynoy Aquino, dalawang taon bago matapos ang kanyang termino.

Pagpapatalsik kay Aquino

“Tahasan naming idineklara ngayon na sa sapilitan, ito na ang huling SONA ni Aquino. Sawa na kami sa mga iyon at iyon ding kasinungalingan, pagtataas ng bangkong deklamasyon at ang kanilang gasgas nang pakulo upang isalba lamang ang bulok na sistema pati na ang pamana ng kanyang mga magulang,” ayon kay Leody de Guzman, pambansang pangulo ng militanteng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). 

Idinagdag pa niya, “tulad ng mayorya ng ating mga kababayan, wala nang anupamang dahilang nalalabi pa sa atin upang umatras at naisin pang maging katotohanan ang Daang Matuwid ni Noynoy sa susunod pang dalawang taon. Tunay ngang ang nakalipas na apat na taon ay hindi pa sapat upang mapawi ang lahat ng sakit ng lipunan, ngunit kayhirap nang tiisin ang lalo pang lumubha naming kalagayan.”

Sinabi pa ng nasabing lider-manggagawa na mula nang maupo sa pwesto, nilegalisa ni Aquino ang kontraktwalisasyon, dinoble ang kontribusyon ng manggagawa sa Social Security System at Philhealth, pinababa ang sahod sa mga bayan-bayan, itinanggi ang tax breaks sa mga empleyado ng gobyerno at pribado at hindi nakiisa sa panig ng mga manggagawa habang may labor disputes kahit na tahasan na ang mga paglabag ng mga ganid na kapitalista.

Sa kanilang rali, dinala ng mga manggagawa ang isang higanteng dilaw na krus na yari sa kahoy na sumisimbolo sa pinapasan nilang hirap sa araw-araw sa ilalim ng mga polisiyang laban sa maralita ng administrasyong Aquino.

“Sa pinakasimple, ang pagpapatalsik kay Noynoy ang nalalabing paraan para sa mga masisigasig na manggagawa na takasan ang rehimeng Aquinong tiwali at mandaraya. Ang pwersahang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto ay dapat tumungo sa pagtatatag ng isang pamahalaang kinatatangian ng buong partisipasyong ng masa sa lahat ng antas ng gobyerno upang matiyak na ito’y tunay na nagsisilbi sa masa,” dagdag pa ni de Guzman.

Ang BMP pati na ang mga kaalyado nitong Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lungsod, Sanlakas at Partido Lakas ng Masa ay nananawagan ng pagpapatalsik kay Aquino isang lingo matapos na ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program (DAP) ng kanyang administrasyon.

DAP: Pansamantalang Ganansya sa Ekonomya

Sa pagpapaliwanag sa nilalaman ng pahayag ni Aquino sa Kongreso at sa mga dayuhang dignitaryo, sinabi pa ng lider-manggagawa na ang inaakalang ganansya sa ekonomya ng Punong Ehekutibo at ng kanyang grupong pang-ekonomya na ipinagyayabang niya noon pang isang taon ay artipisyal at isang bula na maaaring pumutok sa kanilang pagmumukha habang tumitindi ang klimang pulitikal.

“Ang lahat ng kabulastugang ito na ang Pilipinas ang “may pinakamataas na growth rate sa rehiyon” ay ipinakikita bilang “susunod na tigreng ekonomya sa kabila ng mga kalamidad” ay isang tunay ngang kalapastanganan. Ang tiyempo ng sinasabing ganansya sa ekonomya ay sumabay sa panahong pinairal na nina Aquino at Abad ang kanilang illegal na mekanismo ng paggasta. Sa katunayan, nagrereklamo ang mga imbestor sa gobyerno ng underspending at labis na ingat sa kanyang unang labingwalong buwan”, paliwanag pa ni De Guzman.

“Ang konsepto ng DAP ay isinilang bilang reaksyon sa gayong mga kritisismo. Ngayong wala na ang DAP, ang tiyak ay hindi na masusustena ng administrasyon ang kanyang antas ng pag-unlad,” hula pa niya.

Hinala pa ng lider-manggagawa, “ang pinakamatagumpay na resulta ng DAP na naganap ay hindi ang pagkakaroon ng mga investments at trabaho kundi ang mapakalawak na disimpormasyon ng isang malusog na ekonomya ng bansa. Kahit na may DAP, nakapagtipon pa ang mga mayayaman ng laksa-laksang tubo habang ang mga mahihirap ay patuloy na nagugutom.”


Ipinagdiinan pa ni De Guzman na, “ang tunay na dahilan ng kumpanysa ng mga dayuhang imbestor sa panahon ni Aquino ay ang kanyang matinding pagpapatupad ng polisiya ng murang paggawa, kontraktwalisasyon, at ang pagdurog sa nalalabi pang karapatan sa paggawa na ginagarantiyahan ng ating konstitusyon.

Workers claim that this is Noynoy’s “last” SONA, dubbed it SONA-ngaling

Press Release


28 July 2014


Contact person
Leody de Guzman 0920-5200672
Gie Relova 0915-2862555
Bukluran ng Manggagawang Pilipino


Workers claim that this is Noynoy’s “last” SONA, dubbed it SONA-ngaling

THOUSANDS of ordinary Filipinos marched towards the fortified Batasan Pambansa to counter what militants dubbed as President Noynoy Aquino’s “last” State of the Nation Address (SONA), two years before his term ends.

Aquino’s Ouster

“Today, we boldly declare that by hook or by crook this will be Aquino’s last SONA. We are fed up with the same old lies, self-serving declamations and their cheap tricks just to salvage the rotten status quo and his parents’ legacies,” said Leody de Guzman, national chairperson of the militant Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP).

He added that, “like the majority of our countrymen, there are no more reasons left for us to hold back and desire that Aquino’s Daang Matuwid become a realization in the next two years. True enough, the past four year maybe not enough to eradicate all social ills, but to aggravate our already miserable condition is just too much to bear”.

The labor leader noted that since taking office, Aquino has legalized contractualization, doubled Social Security System and PhilHealth contributions, depressed wages in town and country, denied tax breaks for state and private employees and has never taken the side of the workers during labor disputes despite outright violations by greedy capitalists.

At their rally, the workers brought with them a giant wooden yellow cross that signified the burden they are enduring daily under the anti-poor policies of the Aquino administration.

“Simply put, Noynoy’s ouster is the only available route for all hard-working wage-earners to exit from Aquino’s deceitful and corrupt reign. His forcible removal from office must lead to the establishment of a government characterized with the full participation of the masses an all levels of government in order to guarantee that it will genuinely serve the masses,” De Guzman spelled out.

The BMP and allied organizations Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lungsod, Sanlakas and Partido Lakas ng Masa have called for the ouster of Aquino one week after the Supreme Court decided that portions of his administration’s Disbursement Acceleration Program (DAP) was deemed unconstitutional.

DAP: Artificial Economic Gains

Articulating on the content of Aquino’s address before Congress and foreign dignitaries, the labor leader pointed out that the presumed economic gains the chief executive and his economic team has been boasting off since last year is artificial and a bubble that will most likely burst in their faces as the political climate heightens.

“The whole brouhaha that the Philippines has the “highest growth rate in the region” and is made to appear as the “next economic tiger despite the calamities” is a complete travesty. The timing of supposed economic gains was consistent with the period when Aquino and Abad unleashed their illegal spending mechanism. As a matter of fact, investors complained of government underspending and excessive cautiousness during his first eighteen months”, De Guzman explained.

“The concept of DAP was conceived as a reaction to such criticisms. Now that the DAP is gone, it is most certain that the administration cannot sustain its growth levels any longer,” he predicted.

The labor leader surmised that, “the most successful result the DAP generated was not the investments and jobs produced but the massive disinformation drive of a concocted economic health of the country. Even with the DAP, the rich accumulated more profits and the poor starved more than ever”.

De Guzman emphasized that, “the real origin of the confidence of the foreign investors in Aquino’s watch is his stiff imposition of the cheap labor policy, contractualization and crush the last remaining vestiges of our constitutionally-guaranteed labor rights”. ###May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996