Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Miyerkules, Oktubre 24, 2018

Pahayag sang BMP Negros

PAHAYAG SANG BMP NEGROS

The Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) Negros condemn the Barbaric acts of those group of Gunmen resulting Sagay Massacre.

"Hustisya para sa tanan nga biktima sang Sagay Massacre" kag sa tanan pa gid nga mga biktima nga may katulad sini nga paghimakas. kami ang nagapati nga bunga ini sang mapiguson nga sistemang kapitalismo kag palpak nga programang agraryo ini ang obligasyon kag nagapanguna nga katungdanan opisyal sang gobyerno, ilabi na gid sa DAR Negros.

Isulong nga "tapuson na" ang Pribado nga Pagpanag-iya paagi sa tingob nga Paghili-usa, pagpangabudlay kag alalangay nga pagbahinbahin sang Produksyon kag pagpanag-iya sini sa tanan nga may ka-angtanan sa kusog pangabudlay.

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996