Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Biyernes, Hulyo 25, 2014

PARA SA IYO, AKING GURO - Tula ni Ka Gem De Guzman

PARA SA IYO, AKING GURO
Tula ni Ka Gem De Guzman

Akala mo ay di ako nakikinig,
pero natutunan ko sa iyo ang sets
and subsets of numbers and things.

Akala mo ay di ako nakikinig,
pero dahil  sa iyo, naintindihan ko
ang  tungkol sa angles and sides of a right triangle
at tinawag na Phytagorean Theorem.

Akala mo ay di ako nakikinig,
pero sa iyo nagmula ang di ko malilimutang  
“the product of the means equals the product of the extremes.”

Akala mo di ako nakikinig,
pero sa iyo ko nalaman ang living and non-living things,
organic at inorganic at ang natural na mundong ginagalawan natin.

Akala mo ay di ako nakikinig,
pero dahil sa iyo naisaulo ko ang Periodic Table of all Elements
na nagamit ko sa praktikal na buhay.

Akala mo di ako nakikinig,
pero sa iyo ko natutunan ang Law of Motion ni Newton
“for every action, there is a corresponding reaction.”

Akala mo ay di ako nakikinig,
pero napakahalaga sa araw-araw  na buhay    
ang naituro mo na “law of supply and demand.”

Akala mo di ako nakikinig,
pero inumpisahan mo sa mura kong isipan na    
saliksikin ang kasaysayan ng  Pilipinas at mundo
Mula Silangan pa-Kanluran.

Akala mo di ako nakikinig,
pero dahil sa iyo, natutunan kong mahalin
ang sariling wika at dito’y nagpakadalubhasa.

Akala mo di ako nakikinig,
pero kahit baluktot ang dila, nauunawaan ko at nabibigkas
ang wikang Ingles at di kayang lokohin ng sinumang mga dayo.

Akala mo di ako nakikinig,
pero nagamit ko paglabas sa paaralan ang mga
turo mo sa grafting, budding, marcotting at iba pang teknolohiya
at mga kwento ng buhay sa oras ng recess.

Akala mo di ako nakikinig,
pero nagsilbi sa aktwal na buhay ang mga lektyur at karanasan
sa military training at scouting.

Akala mo di ako nakikinig,
sa ispesyal na regalo mo para ako matuto,
kaakibat ng pagpapahalaga mo sa akin
na dinagdagan mo pa  ng pagmamahal;
di mo lang alam kung gaano kahalaga sa akin
ang iyong naibahaging kaalaman.

Sapagkat tumulong kang baguhin ang lahat,
sa bawat isa sa aming nahawakan mo,
kusang lumabas ang kanya-kanyang angking galing
na gumabay
para iguhit
ang mga layunin sa buhay.

Iyan ay bagay na walang katumbas na salapi.

Nakinig ako ....
at gusto kong pasalamatan  ka sa lahat  ng bagay
na  nagawa mo sa akin
noongAkala mo
ay hindi ako nakikinig. #

* BMP - Bukluran ng Manggagawang Pilipino

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996