Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Lunes, Enero 29, 2018

Sen. Grace Poe's Solidarity Message to 8th BMP National Congress


MESSAGE OF SENATOR GRACE POE

Binabati ko po ang lahat ng kasapi ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) sa inyong 8th National Congress ngayong 27-28 Enero 2018 na gaganapin sa Skyrise Hotel, Baguio City.

Unionism is vital if our nation is to have a strong labor force and a dynamic economy.

Unions and trade organizations must work hand in hand with government to improve the conditions of employment in the country and ensure better wages, health care benefits, working conditions and retirement pensions for all our workers.

Patuloy po nating i-angat ang katayuan ng ating mga manggagawa sa bansa. Katuwang po ninyo ako palagi sa layuning ito.

Maraming salamat po sa inyong lahat.


(Nilagdaan) GRACE POE

Rep. Edcel Lagman's Solidarity Message to 8th BMP National Congress


SOLIDARITY MESSAGE
(of Rep. Edcel C. Lagman on the occasion of the
8th National Congress of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino)

The benefits due to the marginalized Filipino workers must be prioritized by the Duterte administration.

As the Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) celebrates its 8th National Congress, it must remain in the forefront of progressive labor advovacies and campaigns.

This is to memorialize the legacy of Filemon "Ka Popoy Lagman", the founder of BMP.

As the Congress of the Philippines legislates the security of tenure bill, the passage of the following must be assured in the Bicameral Conference Committee deliberations:

(a) An honest-to-goodness abolition of the pernicious practice of "endo" by plugging possible loopholes in the bill;

(b) Provisions protecting workers from illegal dismissal must include constructive dismissal like a transfer to an inferior position;

(c) Project employees who are repeatedly re-hired must be considered regular workers consistent with Supreme Court decisions;

(d) The jurisdiction to award moral and other damages to illegally dismissed workers should be with the National Labor Relations Commission (NLRC) or the competent regular courts, with the aggrieved worker exercising the option where to file the claim because the NLRC, in most cases, fail to award damages; and

(e) In addition to a fine, appropriate imprisonment must be imposed on errant employers based on malum prohibitum under special penal laws, not on malum in se or malice under the Revised Penal Code.

Warmest congratulations, and more success in your steadfast advocacies!

UPAC Solidarity Message to 8th BMP National Congress


MENSAHE NG PAGBATI NG UNION PRESIDENTS AGAINST CONTRACTUALIZATION (UPAC)
SA IKA-8 PAMBANSANG KONGRESO NG BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO (BMP)

Malugod naming ipinapaabot ang maalab na pagbati at agpupugay sa lahat ng mga kasapi at bumubuo ng BMP sa okasyong ito ng inyong ika-8 pambansang kongreso. Sa tema na magsisilbing direksyon sa susunod na tatlong taon ng inyong pagsulong sa ilalim ng mga mapanghamong sitwasyon sa buhay ng mga manggagawang Pilipino ay asahan ninyong kaisa ninyo kami sa ultimong layuning ipuwesto ang manggagawa sa unahan ng laban para sa kagalingan at interes ng bayan.

Hindi membro ng BMP ang UPAC. Hindi delegado ang UPAC sa mahalagang okasyong ito. Ganunpaman, sigurado ang UPAC na maraming pangulo ng unyon, na membro ng UPAC. ang narito bilang delegado ng BMP. Kung bakit nagkaganon ay sa simpleng paliwanag na kung ikaw ay pangulo ng unyon at kaanib ang iyong unyon sa BMP, ano ang dahilan at hindi ka kasapi o sasapi sa UPAC? Sa kabilang banda, kung ikaw ay pangulo ng unyon na membro ng UPAC, ano rin ang dahilan at hindi ka aanib sa BMP?

Ang UPAC bilang ekspresyon ng pagkakaisa sa "ibaba" sa pamamagitan ng mga pangulo ng unyon ay dinibuho mismo ng BMP. Ngunit hindi ito ginawa ng BMP para kontrolin ang UPAC kungdi ang payabungin ang pagkakapatiran ng mga pangulo ng unyon at ibigay sa kanila ang tiwalang gagampanan nito ang marapat na papel sa pagsusulong ng kilusan ng manggagawa.

Hindi sosyalista ang UPAC. Ang papel na nais gampanan ng UPAC ay maging sentro ng kampanya laban sa salot ng kontraktuwalisasyon. Ang pagtingin ng UPAC sa kontraktuwalisasyon bilang mukha ng pagsasamantala ng mga kapitalista na kinakanlong ng gobyernong kasalukuyan at ng mga nagdaan pang administrasyon ay sistemang panglipunang nagpapahirap hindi lamang sa manggagawang Pilipino kundi ng lahat ng anakpawis sa buong daigdig.

Hindi sosyalista ang UPAC pero wala kaming duda na tanging sosyalismo ang sistemang maglalagot sa lubid ng panlilinlang at pagsasamantala sa mga manggagawa sa modernong anyo nito ng kontraktuwalisasyon. Hindi ang Kongreso at Senado, hindi ang DOLE at lalong hindi si Duterte.

Bilang pangwakas, nais naming ipaabot sa BMP ang panawagang palawakin at patatagin ang UPAC dahil sa dulo nito ay ang paglawak din ng hanay ng mga mulat-sa-uring manggagawa na kalaunan ay magiging kasapi ng sosyalistang sentro ng kilusang manggagawang kumakatawan sa BMP.

MABUHAY ANG BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO!
MABUHAY ANG URING MANGGAGAWA!

January 27, 2018

KATIPUNAN-WFTU Solidarity Message to 8th BMP National Congress


PAMBANSANG KATIPUNAN NG MANGGAGAWA
WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS
(KATIPUNAN - WFTU)

Enero 27, 2018

Mga kasama,

Binabati kayo at sinasaluduhan ng Pambansang Katipunan ng Manggagawa (Katipunan-WFTU) sa pagdaos ng inyong matagumpay na ikawalong kongreso sa gitna ng malupit na panghuhuthot ng kapital sa pinagpaguran at pinagpawisan ng ating hanay sa mga pabrika at pagawaan.

Hindi pa man, sa dikta ng mga dayuhang bangko at mga pampinansyang mga institusyon, iniregalo sa mamamayang Pilipino ang reporma sa pagbubuwis sa pamamagitan ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN.

Malinaw na ito ay isang fund-raising program ng pamahalaang Duterte na kailangan nitong isakatuparan upang makumbinsi niya ang mga uutangan nitong mga bangko na may pagkukunan ito ng ipambabayad sa kanyang bagong uutangin, kahit na ano pa ang sabihin nito.

Hindi na nga nito binibigay ang nakabubuhay na sahod sa kanyang manggagawa na lantarang paglabag sa mandato ng Saligang Batas nito (Art. 13), babawasan pa nito ang kakarampot na kitang inuuwi ng mga manggagawa sa kanilang pamilya.

Tila nakikiuso ang bagong pangulo ng Pilipinas sa ibang bansa na nagtaas din ng pagbubuwis sa kanilang mga mamamayan, upang pakalmahin ang kalooban ng mga bangkong magpapautang at tiyakin ito na mababayaran sila ng mga gobyernong uutang sa kanila.

Austerity measures, pension cut at pagbawas sa budget ng sektor ng edukasyon, pabahay, kalusugan ay mga nagdudumilat nang reyalidad sa maraming mga bansa ngayon, mayaman man o mahirap. Suma-total, perwisyo sa mamamayang gumagawa sa daigdig.

Tapikin natin sa balikat ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), sampu ng kanyang mga kasamang kaalyado sa ilalim ng World Federation of Trade Union - Philippines, sa pagpupursigi nating pagkaisahin lahat ng manggagawa sa mundo na sama-samang baliktarin ang tatsulok, kung saan magiging pantay-pantay na ang lahat, mawawaksi ang pagsasamantala ng tao sa kanyang kapwa tao at bansa sa kanyang kapwa bansa, matutugunan ang lahat ng pangangailangan ng tao sa ilalim ng isang lipunang may pagkalinga sa kanyang mamamayan o mas kikilalanin nating lipunang sosyalismo na pamamahalaan ng proletaryadong manggagawa.

Mabuhay ang Anti-Imperyalistang Pagkilos ng Uring Manggagawa!
Mabuhay ang Uring Manggagawa!
Mabuhay ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino!
Mabuhay ang ika-8 Kongreso ng BMP-WFTU!

National Head Quarters: 317 Jiao Building, 2 Timog Ave, Quezon City
Email Address: katipunan_ncw@yahoo.com

KASAMA Solidarity Message to 8th BMP National Congress


KASAMA
Katipunan ng mga Samahan ng Manggagawa
Room 313 Jiao Bldg., 2 Timog Avenue, Quezon City
Reg. No. 11865(FED)-LC

KAPATIRAN NG SEKTOR SA PAGGAWA TUNGO SA
"PAGPUPUNDAR NG GOBYERNO NG URING MANGGAGAWA"
(MENSAHE NG PAKIKIISA NG KASAMA SA IKA-8 KONGRESO NG BMP)


Isang maalab na pagbati ang ipinaaabot ng KASAMA sa ika-8 Kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)! Ang pananatili ng iba't ibang samahan sa gitna ng tumitinding globalisasyon sa mundo ay patunay lamang ng patuloy na pagtangan ng uring manggagawa at iba pang sektor ng lipunan sa mga tagumpay ng lokal at internasyunal na larangan.

Ang pampulitikang kalagayan sa bansa sa kasalukuyan ay ang patuloy na bangayan ng magkabilang kampo ng burgesya habang patuloy ang pagkasadlak sa pang-ekonomyang kalagayan, kasabay ng paglikha ng mga mapaniil at mapanlinlang na batas tulad ng TRAIN (Tax Reform for Acceleration ang Inclusio) na tinagurian nating killer sa uring manggagawa. Killer ito dahil katumbas nito ang ibayong pagtaas ng mga pangunahing bilihin, kuryente, tubig, gasolina, tax sa pabahay at iba pa. Naipasa ang batas na ito habang ang mga sektor ay abala sa pagtuligsa sa war on drugs, EJK at martial law na kumitil ng libo-libong buhay na di dumaan sa due process.

Sa simula pa lamang idiniklara na nating kinatawan ng burgesya si Duterte. Pinatunayan niya iyan sa DO 174, ang pagbibigay pabor sa mga kapitalista at employment agency, ang programa niyang pang-ekonomiya na nagpapatuloy lamang ng mga ginawa ng mga nagdaang rehimen, ang service-oriented economy, taliwas sa ating panawagang pagsasagad sa kanyang programang pang-ekonomiya na industrialization. Ang tuloy-tuloy na war on drugs, martial law, revolutionary government at itong huli ang pag-ugong ng Cha-Cha, ang lahat ng ito ang litaw na motibo nito ay ang pagsusulong niya ng pederalismo na kung saan ang nais lamang ay ang pagsisiguro sa kapangyarihan sa pulitika ng mga elitista at burgesya.

Kung kaya, sa makasaysayang okasyon na ito, nananawagan kami sa KASAMA na paigtingin ang kapatiran at pagsusulong ng isyung may kinalaman sa kagalingan ng uring manggagawa at iba pang batayang sektor ng ating lipunan.

Tungkulin ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan na ipaglaban ang kagalingan ng buong sangkatauhan, hindi lang ang kagalingan ng iilan.

Ibig sabihin, kailangang aktibong makialam ang mga manggagawa at iba pang sektor sa pagpupundar ng gobyerno ng uring manggagawa. Matutupad ito sa pamamagitan ng pagpapalawak at pagpapalakas ng organisasyon ng uring manggagawa.

Nawa'y magsama-sama tayo, upang itaguyod ang layunin na ito upang wakasan ang kahirapan sa lipunan at upang ang bawat tao ay magkaroon ng tunay na dignidad.

Maraming salamat po.

Mula sa:
Pambansang Konseho ng KASAMA
27 Enero 2018

Linggo, Enero 28, 2018

Pahayag ng Pagpupugay sa mga Magigiting na Kasamang Ronnie, Bong, Wowie at Fernan

Pahayag ng Pagpupugay sa mga Magigiting na Kasamang Ronnie, Bong, Wowie at Fernan

Pagkatapos ng maraming pagsisikap at walang kapagurang pagkilos, ginaganap nating lahat ang ikawalong kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). Ang kaganapang ito ay hindi mapapasubaliang bunga ng samu't saring paggampan, pagpapagal, sipag at husay ng mga responsableng Kasama sa ating bukluran.

Sa mga nagdaang araw, taon at daang taon ng pakikibaka ng mga mulat sa uring mga kasama, napakarami na ang naganap. May mumunting kislap ng tagumpay. May takip-silim ng kabiguan. May panaka-nakang sigwa ng pakikihamok sa kaaway ng uri at may mga inaasahan na nating pagkitil ng buhay ng mga magigiting na kasama. Sa mga kasamang ang buhay ay kinitil ng kaaway ng uri; isang nagniningning na pagpupugay! Gayundin sa mga Kasamang, ang buhay ay iginupo ng karamdaman at pagkakataon. Dito nabibilang ang mga Kasamang Ronnie, Kasamang Bong, Kasamang Wowie at Kasamang Fernan, ganap nilang ikinintal sa kanilang isip at damdamin ang pagmumulat sa masa ng uri. Ngayon at higit na kailanman, nasa ating damdamin ang labis na kalungkutan at panghihinayang. Aaminin natin na gaano man tayo katatag, tiyak na may kurot ng hapdi sa puso ng manggagawa ang kanilang pagyao.

Sina Kasamang Ronnie, Bong, Wowie at Fernan ay tunay at buhay na larawan ng mga manggagawang biktima ng pagsasamantala ng uring kapitalista. Namugad sa kanilang damdamin ang kaapihang dinaranas ng kanilang mga kauri. Kaya't sa ganitong pananaw, saan 'mang dako sila ihatid ng unos ng pakikibaka, kusang loob nilang isinasabakikat ang mga tungkuling alam nilang saglit man ay, hindi dapat mawaglit sa bawat paghakbang. Batid nila na sa larangan ng pakikibaka'y laging nakasunod ang panganib subalit ang punla ng tapang sa kanilang dibdib ay tila kumpol ng sinulid na hindi mapatid-patid. Marahil tulad ng maraming Kasama, buhay na buhay sa kanilang mapangahas na kaisipan ang mga katagang "Ang paglilingkod at pagmumulat sa uring manggagawa'y 'sing bigat ng daigdig."

Sa mga mahal sa buhay at kaibigan ng mga namayapang Kasama, tandaan ninyong tayong lahat ay papanaw. Subalit, huwag din ninyong kalilimutan na ang kanilang pagyao ay nag-iwan ng mabubuting saling-lahi. Mga bagong kaisipang magpapatuloy ng kanilang mapagpalayang simulain. Mga mapangahas na damdaming makabayan at makauri na magiging panibagong tanglaw ng rebolusyong mapagpalaya. Napigtal man ang kanilang pagkakahinang sa atin at sa ating dakilang layunin, tiyak namang hindi kailanman magmamaliw ang mga mapupulang hakbang na ating tatahakin sa dako pa roon.

Tayo'y matatatag, matatapang, mapaghimagsik at mapagpalaya ang kaisipan, subalit aminin natin na tayo'y mga tao rin na sa kanilang pagpanaw ay lumaglag din ang luha sa bintana ng ating mga mata. Subalit ang mga luhang iyon ay luha lamang ng pagdadalamhati, panghihinayang at pakikiramay. 

Ang pagkawala ng mga kasama'y hindi dapat maging tanda ng desperasyon manapa'y dapat itong ituring na kaganapang paghuhugutan ng ating lakas. Lakas na magtitiyak ng ating paglawak. Hayaan natin na ang pagdatal ng mumunting tagumpay at kabiguang bunga ng pakikihamok ay magpatuloy hanggang ito'y maging isang malaking sigwa. Sigwang lilikha ng malalim na dagat ng mga mulat sa uring hukbong mapagpalaya sa siyang lulunod sa mapagsamantalang sistemang umaalipin sa uring manggagawa! 

Sulong sa walang kapagurang pagmumulat! Sulong sa paghakbang tungo sa malayang lipunan! Sulong sa tunay na pagbabago! Sulong sa sosyalismo! Sulong sa tagumpay!

Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)
Ikawalong Konggreso
Ika-27 ng Enero 2018

Biyernes, Enero 26, 2018

JRU Solidarity Message to 8th BMP National Congress

23rd January, 2018

Dear Mr. Leody Guzman,
President of BMP

On behalf of 70000 members of Japan Confederation of Railway Workers’ Unions (JRU), I would like to send this solidarity message to you.

I would like to offer you my congratulations to the 8th national congress of BMP. 

I know BMP have made very strong movement for workers long time. We JRU is encouraged by your movement. Because we JRU also meet very difficult situation such as crack down from the government and the company. We have to learn each other and make solidarity cross a border to fight against capitalist. 

JREU, the biggest affiliated union of JRU is preparing for strike action in March. This is the first time in the history for 30 years of JREU. The company want to divide the workers and bring workers into competition. We are calling this system will destroy group work of railway workers to operate trains in safety. So JREU is fighting against the company with all JREU member’s strength. 

We believe our fight is encourage and assist your movement.

Again, I would like to offer you my congratulations to the 8th national congress of BMP.

Let’s fight together!


Kazuo Enomoto
President 

RCAM-AMLC Solidarity Message to 8th BMP National Congress

Enero 23, 2018

Pagbati ng kapayapaan mula sa Roman Catholic Archdiocese of Manila - Archdiocesan Ministry for Labor Concerns (RCAM-AMLC). Nagpapasalamat kami dahil may mga organisasyon na katulad ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, na pumapanig sa mga maliliit at nagtataguyod ng karapatan, kabuhayan at kagalingan ng mga manggagawa.

Tandaan natin na si Kristo, noong Siya ay pumasok sa kasaysayan ng tao, Siya ay pumanig hindi sa matataas, hindi sa makapangyarihan, lalo't higit hindi sa mapagsamantala, kundi sa mga inaapi at pinagsasamantalahan. Ang mensahe ng ating Panginoon ay pag-ibig, kapayapaan at hustisya. Ito mismo ang inyong ginagawa - ang pag-ibig sa kapwa. Sapagkat hindi ninyo makakayanan ang hirap, sakripisyo at mga hamon kung hindi ninyo minamahal ang mga manggagawa.

Kaya kami ay bumabato at nakikiisa sa inyong pagdiriwang ng Ikawalong Pambansang Kongreso. Kasama ninyo kami sa pagpapanday ng isang lipunan na kakalingan sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga mayayaman. Sapagkat ang kalikasan, at ang mga produkto ng inyong lakas-paggawa ay marapat na pakinabangan ng lahat, dahil lahat tayo ay may karapatan sa mayamang regalo ng Panginoon sa Kaniyang mga anak.

Ipagpatuloy ninyo ang inyong mga nasimulan. Dahil ito ay matuwid at makatuwiran. At ito ay nag-aambag ng malaki sa ating pagsusumikap na itatag ang Kaharian ng Diyos dito sa lupa.

Dalangin namin ang inyong ligtas na paglalakbay at pagdadaos ng inyong Kongreso. Patnubayan kayo nawa ng ating Panginoong Hesukristo!

Mabuhay kayo.

Mabuhay ang Uring Manggagawa.

(Sgd.)
REV. FR. ENRICO MARTIN F. ADOVISO

FDC Solidarity Message to 8th BMP National CongressSOLIDARITY MESSAGE TO THE 8TH BMP NATIONAL CONGRESS

Isang maalab na pagbati sa mga kasama sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)! Ngayong 27 at 28 ng Enero sa taong 2018 isinasagawa ang ika-8 Pambansang Kongreso ng BMP. Sa pagpasok ng isang panibagong siglo, inaalala natin na patuloy ang laban tungo sa isang mapagpalayang lipunan. 

Nakikiisa ang Freedom from Debt Coalition sa adhikain ng BMP laban sa mga isyung patuloy na nagpapahirap sa mga manggagawang Pilipino, mga isyu ng di sapat na sahod, kakulangan sa seguridad, kontraktwalisasyon, ang patuloy na paglabag sa karapatan ng malayang pagoorganisa, at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hinahamon namin ang mga huwad na repormang hindi kinikilala ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, tulad ng tinatawag na Tax Reform for Acceleration and Inclusion ng gobyerno o TRAIN. 

Sinasabing ang repormang ito ay komprehensibo at para sa mga mahihirap, kung kaya't isa sa mga pangunahing katangian ng unang pakete ng TRAIN ay ang pagbabawas sa Personal Income Tax ng mga manggagawa, o tuluyang pagtanggal sa pagbubuwis nito sa mga kumikita ng mas mababa sa PHP250,000 kada taon. Sa esensya, magiging benepisyal ang aspetong ito ng TRAIN para sa mga minimum wage worker na maiuuwi na ng buo ang kanilang sahod ng walang pinapataw na buwis. Ang karagdagang epekto ng reporma sa mga susunod na taon ay inaasahan ring makalikha ng mas maraming trabaho, imprastraktura, at magpa-unlad sa ekonomiya ng bansa. 

Ngunit ang kapalit na titiisin ng mga tao ay ang sabay na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at 'sugar-sweetened beverages', na tatamaan rin ang mga maliliit na konsumer. Ang pagpapataw ng buwis na ito sa tinatawag na consumer goods ay tinitignan nating regresibo at mas makapaminsala. Maliit na sakripisyo man itong ituring ng mga mas nakatataas ang hirerkiya sa lipunan, malaking dagok ito sa mga manggagawa, karaniwang empleyado, at mga pamilyang dumedepende sa mga produktong ito para sa kanilang pang-araw-araw na ikabubuhay. 

Kung tunay ang hangarin ng reporma sa tax, taasan na lamang ng buwis ang mga malalaking kapitalista, ang mana ng mga pinakamayayamang pamilya sa bansa, at ibalik ang ninakaw ng pamilyang Marcos sa mga Pilipino. Hindi lamang nito mapupunan ang pagkukulang sa kinikita ng gobyerno para maipatupad ang mga proyektong panlipunan nito, magagamit na rin sa wakas ang pera ng bayan para sa kanilang ikauunlad. 

Sa kabila ng mga pagsubok buhay ang diwa ng pakikibaka sa mga kasama. Ilang dekada na nating dinadala ang mga isyu natin sa kalsada at sa mga opisina ng opisyal para marinig ang ating mga panawagan. Muli, pinapaabot ko ang aking pakikiisa sa manggagawang Pilipino sa pagpapatuloy na laban ng kasalukuyan at hinaharap. 

Salamat sa inyong pakikinig.

Mabuhay ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino! 

Eduardo C. Tadem, PhD
President
Freedom from Debt Coalition

XDI Solidarity Message to 8th BMP National Congress


PAHAYAG NG PAKIKIISA
SA IKAWALONG KONGRESO NG
BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO

Isang maalab na pagbati ang ipinaaabot ng Ex-Political Detainees Initiative (XDI) sa pamunuan, kasapian, at lahat ng mga delegadong dumalo sa ikawalong Kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP).

Bago kami makulong ay nakibaka rin kami para sa kaginhawahan ng bayan. Hinuli kami dahil sa aming paniniwala. Naghirap sa kulungan, hanggang sa kami'y lumaya. Sa ngayon, kami na mga dating detenidong pulitikal ay nagkaisa ng inisyatiba sa pagtatag ng aming organisasyon, at kumikilos upang pagkaisahin at palakasin ang pagkukusa ng mga dating detenido. Adhikain naming isulong ang interes at kagalingan ng mga dating bilanggong pulitikal, ipagtanggol ang kasapian laban sa muling pag-aresto, at isulong ang kampanya sa pagpapalaya ng mga bilanggong pulitikal. Hanggang ngayon ay nasa bilangguan pa ang humigit-kumulang tatlungdaan limamping (350) bilanggong pulitikal.

Bilang mamamayan, tayo'y nahaharap ngayon sa samutsaring usapin tulad ng malaking delubyo ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa TRAIN (Tax Reform Acceleration and Inclusion), walang patumanggang pagpaslang (extrajudicial killings o EJK), kawalan ng paggalang sa karapatang pantao, pagpapalit ng istruktura ng pamahalaan sa pamamagitan ng mungkahing federalismo, ang pagpapalit ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, at marami pang iba. Hindi tayo dapat magsawalang kibo na lamang sa lahat ng nangyayaring ito, bagkus ay kumilos para sa karapatan at kapakanan ng ating kapwa mamamayan.

Sa mga isyung panlipunang ito, kaming mga dating bilanggong pulitikal ay kaisa ng mga manggagawang Pilipino na ipaglaban ang nararapat na kaginhawahan ng lahat ng mamamayan, pagkawala ng takot bagkus kapayapaan ang umiiral, at tunay na pagbabago ng sistemang hindi na umiiral ang pagsasamantala ng tao sa tao.

Mabuhay ang uring manggagawa, ang hukbong mapagpalaya! Mabuhay ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino! 


RODRIGO A. GUARINO
Pangulo
Ex-Political Detainees Initiative (XDI)

MMVA Solidarity Message to 8th BMP National Congress


MENSAHE NG PAKIKIISA NG METRO MANILA VENDORS ALLIANCE (MMVA) SA IKA-8 KONGRESO NG BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO

Isang taos-puso at taas-kamaong pakikiisa ang ipinaaabot ng Metro Manila Vendors Alliance (MMVA) sa Ikawalong Kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)!

Kami, mga sidewalk vendors, kumakatawan sa malaking bilang ng maliliit na manininda sa mga bangketa, ay mahihirap. At dahil sa kahirapang ito, kami ay naobligang sumuong sa isang klase ng hanapbuhay na sa tingin namin ay marangal ngunit karaniwang kami'y hinahabol na para bagang hindi makatao ang pagtitinda. Kung hindi dahil sa kahirapan, hindi kami magtitiis magbilad sa araw at magpuyat sa magdamag, sumuong sa iba't ibang klase ng panganib at pang-aabuso mula sa kamay ng sindikatong pulisya at mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, mapagdugtong lamang ang aming buhay sa araw-araw.

Kung hindi dahil sa kahirapan, sana'y mas marangal naming binubuhay ang aming mga pamilya at sanay nakapag-aambag ng kontribusyon sa pormal nating ekonomya gaya ng iba pa naming kababayan na nakakaangat sa buhay. Ganunpaman, hindi maikakaila ang katotohanan na kung hindi dahil sa impormal na industriyang ito, sana'y mas higit na mabigat ang pasaning problema ng ating bansa. Dahil sa aming bahaging kontribusyon sa tinatawag na underground economy, na ayon sa mga ekonomista, ay kumakatawan sa halos 30% hanggang 40% ng ating Gross Domestic Product (GDP), nagagawang makaraos ng ating ekonomya sa kabila ng malaking kapabayaan ng pamahalaan. Kung hindi sa aming pagtitiis at pagtityaga sa ganitong hanapbuhay, mas lalo sanang lumobo ang unemployment rate sa bansa na sa ngayon ay umaabot na sa limang milyon.

Noong Agosto 30, 2002, kasamang nagtayo sa Metro Manila Vendors Alliance (MMVA) ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). At kasama namin ang BMP sa aming mga pakikibaka hanggang ngayon. Kaya kaming mga nasa impormal na sektor ay mahigpit na nakikiisa sa mga manggagawang Pilipino sa lahat ng pakikibaka nito para sa isang lipunang makatao.

Nawa'y patuloy tayong magkaisa lalo na't tumitindi ang kalagayang pampulitika sa ating bansa, lalo na ngayong pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa bagong batas na TRAIN (Tax Reform Acceleration and Inclusion), at samutsari pang problema lalo na ang paglabag sa karapatang pantao.

Mabuhay ang Ikawalong Kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)!

- Mula sa pamunuan at mga kasapi ng Metro Manila Vendors Alliance (MMVA)

PLM Solidarity Message to 8th BMP National Congress

Pagbati sa ika-8 Pambansang Kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino

Isang mainit na pagbati ang ipinaaabot ng PLM (Partido Lakas ng Masa) sa ika-8 Pambansang Kongreso ng BMP na ginaganap ngayon sa lungsod ng Baguio.

Bilang isang sosyalistang partido, ang PLM ay kaisa ninyo sa pagtataguyod at pakikipaglaban para sa kapakanan ng uring manggagawa sa lahat ng antas at larangan – mula sa mga pagawaan, komunidad, kalsada at hanggang parliamento. Bilang sosyalistang partido, layunin namin na iluklok ang uring manggagawa sa gobyerno at sa mga poder ng kapangyarihan. Naniniwala kami na tanging isang gobyerno ng uring manggagawa lamang – na binubuo at pinatatakbo ng uring manggagawa – ang makahahanap ng mga solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bayan.

Laban ang PLM sa mga patakarang neoliberal na itinaguyod ng lahat ng nagdaang gobyerno at ngayo’y ipinagpapatuloy ng rehimen ni Rodrigo Roa Duterte. Tumitindig kami para sa pagwawakas ng kontraktwalisasyon, praybitisasyon, at liberalisasyon sa kalakalan.

Tinututulan din namin ang TRAIN o tax reform program ng rehimeng Duterte na bahagi lamang ng kanilang neoliberal na programa. Ang TRAIN ay pagsagasa sa kabuhayan ng milyun-milyong mahihirap at pagnanakaw ng kanilang yaman para ibahagi sa iilan. Pinatataas nito ang buwis sa mga mamimili para lumikom ng salaping magagamit sa programang Build, Build, Build ng gobyernong Duterte – kung saan ang pangunahing makikinabang ay ang mga kasosyo nitong pribadong kontraktor at dayuhang kapitalistang korporasyon. 

Ikinakampanya namin sa kagyat ang isang programa ng sustenableng industrialisasyon na magbibigay ng trabaho sa lahat, magkakaloob ng living wage, at magpapatupad ng ligtas at disenteng kondisyon sa pagtatrabaho.

Ang neoliberalismo ay isang programa ng pagdurog sa unyonismo at sa mga organisasyon ng paggawa. Dahil dito, naninindigan kami sa pagpapawalang-bisa ng lahat ng mga batas na kontra-unyon at kontra-paggawa na pumipigil sa mga manggagawa na mabisang mag-organisa at lumaban.

Tumitindig kami sa pagpapalaki ng ‘social wage’ sa pamamagitan ng pagpapatupad ng universal health care o isang malawakan, de-kalikad at libreng pagkalinga sa kalusugan ng lahat ng mamamayan. Sinusuportahan din namin ang mga batas sa reproductive health care na magpapabuti sa kalusugan at kalagayan ng mga manggagawang kababaihan.

Sinusuportahan namin ang libreng edukasyon sa lahat ng antas, kabilang sa mga kolehiyo at unibersidad.

Nagkakampanya kami para sa isang programa ng pampublikong pabahay na tutugon sa kritikal na pangangailangan sa pabahay ng mga maralitang lunsod at ng uring manggagawa sa pangkalahatan.

Ang PLM ay isang rehistradong partidong pampulitika sa bansa. Magpapatakbo rin kami ng mga manggagawang kandidato sa lahat ng antas sa lokal at pambansang halalan.

Sa buod, sinusuportahan namin ang buong adyenda sa paggawa ng BMP at isusulong namin ang adyenda na ito sa mga komunidad, kalsada, at mga kampanya sa panahon ng halalan.

Ang globalisasyon ay isinusuka na ng uring manggagawa sa buong mundo. Malawakan at matindi nitong inatake ang trabaho, sahod at kalagayan sa paggawa sa bawat bansa. Tinarget nito sa atake ang mga unyon na sa maraming kaso ay tuluyang winasak na. Ang mga komunidad ng uring manggagawa, kabilang ang mga nasa Kanluran at mauunlad na bayan, ay iniwan nitong mga disyerto ng naglahong kaunlaran.

Kayat sinisikap ngayon ng kilusang manggagawa na makahanap ng mga solusyon at alternatiba sa mapangwasak na globalisasyong neoliberal. Sa Latin America, nagtatatag ang uring manggagawa ng mga sosyalistang pamahalaan at nagwawagayway ng bandila ng Sosyalismo sa ika-21 Siglo. Sa Europa, sumasambulat ang mga pangkalahatang welga laban sa neoliberal na mga patakaran. Ang mga manggagawang metal sa Alemanya ay nagsasagawa ngayon ng kampanyang protesta para sa 28-oras na trabaho sa isang linggo na may mas mataas na sweldo – bilang solusyon sa kawalan ng trabaho at pagpapataas ng pamantayan at kalidad ng trabaho.

Habang ang awtoritaryanismo at maging ang mga pwersang neo-Nazi ay nagrereorganisa at nagpapapanibagong-bangis, sumusulong rin ang kilusang sosyalismo sa mundo. Sa United States at United Kingdom, kahit pa sa ilalim ng rehimen ni Donald Trump at mga rehimeng konserbatibo at maka-Kanan, ang mga kabataan doon ay maramihang yumayakap sa mga simulain at programa ng sosyalismo.

Pumapanaw na ang lumang kaayusan, habang ang bagong kaayusan ay naghihintay ipanganak. Nasa adyenda na sa buong mundo ang tanging alternatiba sa kapitalismo, ang sosyalismo.

Nagaganap ang Kongreso ng BMP sa isang napakahalaga, bagamat delikadong panahon. Batid naming na magiging makabuluhan at punung-puno ng sigla ang inyong mga deliberasyon sa Kongreso. Inaasahan namin ang patuloy na pagtutulungan at pagkakapatiran ng PLM at BMP sa mga hinaharap nating pakikibaka. 

Mabuhay ang uring manggagawa!
Mabuhay ang BMP!
Sulong, sosyalismo!


Ka Sonny Melencio
Tagapangulo, PLM (Partido Lakas ng Masa)
Enero 27, 2018

Miyerkules, Enero 17, 2018

Balitang manggagawa sa pahayagang Pilipino Star Ngayon

Balitang manggagawa sa pahayagang Pilipino Star Ngayon, Enero 16, 2018, pahina 2.

Ang raling ito ay sama-samang pagkilos ng grupong SOCIALISTA at ng grupong Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) sa Mendiola, Enero 15, 2018, laban sa TRAIN (Tax Reform Acceleration and Inclusion, na anila'y pahirap sa manggagawa dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.Miyerkules, Enero 3, 2018

Rali ng Manggagawa laban sa TRAIN ni Digong

Pagkilos ng mga manggagawa sa Mendiola sa Maynila, Enero 3, 2018, laban sa TRAIN law, na ang epekto ay pagtataas ng presyo ng batayang mga bilihin na pasakit sa mamamayan. Dumalo sa pagkilos ang mga kasapi ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reforms (SUPER), Metro East Labor Federation (MELF), Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML), Partido Lakas ng Masa, at iba't ibang unyon ng mga manggagawa.


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996