Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Lunes, Mayo 24, 2010

Press Statement - The Thai Crisis is not yet over

Press Statement
May 24, 2010
BMP (Bukluran ng Manggagawang Pilipno)
Partido Lakas ng Masa (PLM)

The Thai Crisis is not yet over

The pronouncement of the Thai government that the crisis is over and that it is now focusing its rebuilding efforts is a superficial move. The casualties produced after a month long turmoil is reminiscent of a country where the basis of dissent is totally remarkable. The players were the poor from the north and northeast of Thailand who protest against the marginalization. The issue goes beyond marginalization but turned into a class war. The crisis is very political in nature and as such requires political solution.

The Thai government must answer the brute force that it employed to the protesters that resulted to the killings of nearly a hundred and wounding over a thousand people. We deplore what the Thai government did after the failed negotiation with the protesters. Undoubtedly, human rights and democracy were the biggest casualties of the conflict.

The Thai government should look into the gross violation of human rights. Being the guilty party, they must be responsible of the horrible military solution applied that only led to chaos and disarray and worst undermined the real essence of civilian supremacy.

Doing a military might solution to resolve the conflict only aggravate the situation. They must root out the very reason of the issue why the people drove this far. There is social injustice that continues to haunt the people of Thailand, a legitimate issue that will never die down for as long as this will not be addressed comprehensively.

Now the Thai government is only taking chances. Rebuilding should mean real upholding of basic human rights, addressing the issue of poverty and marginalization. All forms of government –sponsored violence must be dissolved. The Thai government must concretely review its policies to reach out to those sectors who cry for marginalization, poverty and discrimination.

Similarly this unfortunate incident happened a few years ago in the Philippines where the battle of the poor was also articulated. The EDSA Tres fiasco was regarded an act of rebellion that started with Estrada’s claimed to power but in the end became an issue of class war. No amount of rebuilding can be done to resolve the conflict not unless the government has the political will to go over the issue of marginalization, upholding civil and political rights and adhering the reign of civilian supremacy.

Martes, Mayo 18, 2010

Bukas na liham para sa manggagawa at kababayan sa Pasig

Bukas na liham para sa mga manggagawa at aming kababayan sa Pasig,

Mga kapwa naming manggagawa at kababayang taga Pasig, kami po ay mga manggagawa ng URC sa Rosario at Bagong Ilog na inobliga ng aming management na magpabayad na at tapusin ang aming pagtatrabaho sa kompanya.

Kami po ay 157 lahat, matatagal nang naglilingkod sa URC, mga regular na manggagawa at siyang naging katuwang ng management sa pagpapaunlad ng kanyang kompanya.

Inoobliga kaming magpabayad na dahil redundant na raw ang aming ginagawa o may gumagawa na ng aming trabaho kayat di na kami kailangan.

Ayaw naming magpabayad. Nais pa naming magtrabaho. Nais pa naming tumanggap ng regular na sahod kada akinse at katapusan. Nais pa naming makasama ang aming mga kamanggagawa sa huling mga taon bago ang aming retirement.

Subalit dahil sa pressure ng mga abogado ng management at pang-eengganyo ng Pangulo ng Unyon, marami sa amin ang naobligang magpabayad na. Kami namang ayaw magpabayad ay pinadalhan ng termination paper noong April 23 at pinagtatanggal na rin po kami.

Di po kami nagpapabayad dahil hindi kami naniniwala sa dahilan ng management na redundant na ang aming ginagawa. Dahil kung totoong redundant na, e bakit may pumapalit sa aming pwesto at ipinagpapatuloy ang aming ginagawa?

Hindi rin kami naniniwala sa paliwanag na hindi kami skilled dahil kung totoo ito, hindi kami tatagal ng mahabang panahon sa URC. Isa pa, nahuli namin sa bibig mismo ng abogado ng management nang sabihin niyang “tanggapin na lang namin ang bayad dahil payag naman daw ang management na muli kaming i-hire under AIMKO” (ang labor placement agency cooperative na itinayo ng pangulo ng aming unyon).

Lumalabas hindi po totoo ang dahilan na redundancy, kundi ito ay kontraktwalisasyon! Uubusin ang regular na manggagawa sa URC upang palitan ng contractual. Contractual na minimum lang ang sahod, walang unyon, walang CBA, kapos sa benipisyo at higit sa lahat ay walang karapatan.

Sa ganito nga namang sistema, mas makakatipid at higit na kikita ang management ng URC. Pero bawal po ito! Iligal ang pagtatanggal ng regular para palitan ng contractual. Ito po ay isang anyo ng pagsasamantala sa mga manggagawa kayat ipinagbawal ng batas.

Ito po ang dahilan kung bakit kami ay ayaw magpabayad. Kung bakit kami ay lumalaban. Nais naming ituwid ang baluktot at itama ang mali. Nangangamba kami na kung lahat ay mananahimik at walang lalaban, magpapatuloy ang ilegal na tanggalan ng mga regular na manggagawa upang palitan ng kontraktwal.

Kaya't nagpasya na po kaming lumaban kahit alam naming mahirap. Dahil naniniwala kami na kapag sobra na ay kailangan ng labanan.

Kung bago at maliit pa sanang kompanya ang URC ay madaling unawain, subalit isang dambuhalang negosyo na ang URC. Pang-apat na sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. Ano pa ba naman ang kailangan niyang patunayan, para kaming mga regular na manggagawa ay pagtatangggalin pa at alisan ng ikabubuhay?

Kaya't hiling namin sa management na ibalik kami sa trabaho. Lingunin naman ang mahabang panahong tapat naming paglilingkod sa URC. Di naman sila nalulugi at patuloy pa ngang kumikita. Hintayin na lang sana ang aming pagreretire.

Hiling naman namin sa inyo mga kababayan at kapwa namin manggagawa ang inyong pag-unawa at suporta sa aming pakikipaglaban.

Itigil ang pagtanggal sa mga regular na manggagawa!

Itigil ang kontraktwalisasyon!

Ibalik ang mga manggagawang tinanggal!

URC 41
Mayo 18, 2010

Martes, Mayo 4, 2010

Bukas na Liham ng Victoria Manufacturing Corporation Workers Union

Bukas na liham para sa aming kapwa manggagawa at kababayan.

Lahat po ng paraan upang maiwasan ang welga ay ginawa na namin. Sinulatan namin ang management , humingi ng pakikipag-usap, lumapit na rin kami sa Department of Labor, Subalit sadyang ayaw pakinggan ng may-ari ang aming kahilingan. Ipinakiki-usap namin na ibalik ang anim na araw naming pasok sa loob ng isang linggo.

Sa ngayon po ay pinagtatrabaho na lang kami ng aming kompanya ng isa (1) hanggang tatlong (3) araw kada isang lingo. Nagsimula po ang ganito naming sitwasyon noong pang nakaraang taon, noon pang bagyong ondoy , nang ilubog ng baha ang aming pabrika.

Inunawa po namin ang kompanya, tinanggap namin sa mahabang panahon ang paminsan minsan na lang na pag pasok sa trabaho dahil nga sa pinsalang dulot ng bagyong Ondoy. Tumulong kami sa pagkukumpuni ng mga makinang nasira at paglilinis ng buong pabrika upang maibalik sa normal na operasyon.

Nagbunga ang aming pagtutulungan, napatakbo ang maraming makina, nagbalikan na ulit ang mga pangunahing customer, sapat na ang gawain sa loob upang mabigyan ng tuloy tulkoy na trabaho ang lahat ng mga manggagawa.

Subalit ang malungkot, ang pumasok na trabaho na dapat kami ang gumagawa ay inilabas ng pabrika at ipinagawa sa iba. Pati ang dating gawaing ginagampanan ng dalawang tao ay pilit na ipinapaako sa isa na lamang manggagawa. Ito po ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay 1 hanggang 3 araw pa rin ang pasok kada isang lingo.

Mabigat na po ang ginawa naming pagtitiis sa nakalipas na pitong (7) buwan. Pagtitiis sa 1 hangang 3 araw na sweldo kada linggo. Apektado na po hindi lamang ang pag-aaral ng aming mga anak kundi maging ang kalusugan ng aming pamilya.

Mas lalong bumibigat at gumuguhit ang hapdi sa aming dibdib sa tuwinang makikita naming ang trabahong dapat kami ang gumagawa ay ipapatrabaho sa iba. Ito po ay mali at alam na alam di ng management na ito ay labag sa batas.

Unfair Labor Practice po ang tawag sa pag contract- out ng trabaho. Ito ay ipinagbabawal ng batas paggawa. Hindi ito pwedeng itama nang katwirang masnakakamura sya sa mga kontraktwal na taga labas dahil ito mismo ang dahilan kung bakit ipinagbabawal. Pinahihintulutan lamang ang Contrating –out ng trabaho kung sobra- sobra at di kayang tapusin sa takdang panahon ng kanyang sariling manggagawa.

Dahil po dito, kahit alam naming mahirap, nagpasya po kaming mag Welga, suungin ang napaka- init na panahon sa picket line upang itama ang maling ginagawa ng management at ipaglaban ang aming karapatan at kabuhayan.

Panawagan namin sa aming management na huwag ilabas ang trabahong dapat kami ang gumagawa at ibalik sa anim na araw ang aming pasok!

Hiling naman namin ang inyong pang-unawa at suporta sa aming ipinakikipaglaban.

Mabuhay po kayo at mabuhay ang uring manggagawa.

Victoria Manufacturing Corporation Workers Union.

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996