Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Miyerkules, Enero 17, 2018

Balitang manggagawa sa pahayagang Pilipino Star Ngayon

Balitang manggagawa sa pahayagang Pilipino Star Ngayon, Enero 16, 2018, pahina 2.

Ang raling ito ay sama-samang pagkilos ng grupong SOCIALISTA at ng grupong Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) sa Mendiola, Enero 15, 2018, laban sa TRAIN (Tax Reform Acceleration and Inclusion, na anila'y pahirap sa manggagawa dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996