Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Miyerkules, Nobyembre 18, 2020

Pahayag sa mga manggagawa ng Food Panda

Ang BMP ay nakikiisa sa mga manggagawang riders ng Foodpanda

Ang "power of control" sa inyong lakas-paggawa (laluna ang pagpasok ng tawag ng customer na inyong seserbisyuhan) ay hawak ng employer. Dahil dito, kayo ay empleyado (hindi independent contractor) ng Foodpanda.

Bilang empleyado, dapat ninyong tamasahin ang mga batayang karapatan at minimum na labor istandard na nasa ating Batas Paggawa.

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996