Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Miyerkules, Agosto 28, 2019

Workers accuse Labor Dept of inaction, set up camp at head office

Press Release
28 August 2019

Workers accuse Labor Dept of inaction, set up camp at head office

Aggrieved workers from several labor unions affiliated with socialist Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) today pitched camp in front of the national office of the Labor department in Intramuros today to urge Labor Secretary Silvestre Bello to enforce various decisions and commitments he made last year that remain unfulfilled.

Workers complain that companies have not complied with decisions favorable to workers that were decreed by the department. Decisions range from regularization to return-to-work orders to backwages payments.

Among the campers are representatives of the Leyte-based, poultry supplier DBSN Farm Agriventures who were promised by Sec. Bello himself in July last year that he will personally accompany the workers to enforce its decision.

Last year, DBSN employees sought a DOLE inspection but were punished by management and even charged with violations of the Cybercrime Law for merely posting an image of strikers on social media.

Upon the inspection of a labor inspector of DOLE Region 8, DBSN was found guilty of the following labor standards violations: (1) No proof of coverage/remittance of SSS, (2) No Service Agreement, (3) Non-payment of Overtime Premium Pay, (4) Non-payment of Service Incentives Leave Pay, (5) Non-payment of Holiday Pay, (6) Illegal deduction (personal protective equipment such as masks, gloves, and aprons, and delivery and transport expenses of sold products by boat), (7) Non-payment of Night Shift Differential Pay, 8. Non-presentation of D.O 174 Registration Certificate, (8) Non-payment of 13th Month Pay.

Other protestors include illegally dismissed workers from Cosmic Enterprises and strikers of Pacific Plaza Towers and Zagu shakes.

BMP claim that workers are suffering from a double whammy for asserting their right to be regularized under the Bello’s Department Order 174. “First by the retaliatory measures employed by the companies and non-compliance of decisions favorable to workers and the lack of political will of the DOLE to enforce its own orders and decisions”.

“This administration’s treacherous abandonment of workers with the non-enactment of a law that will forever outlaw trilateral work arrangements has only exacerbated the conditions of contractual employees and highlighted the gaps of Bello’s department order and his apparent ineptitude,” claimed Luke Espiritu, BMP president.

The campers promise to maintain the orderliness of their protest camp and will only vacate their camp once Sec. Bello personally and vigorously takes action towards the fulfillment of the labor department’s decisions.###

Martes, Agosto 20, 2019

Pahayag ng pagsuporta ng Super BMP sa Pepmaco Workers Union-NAFLU-KMU

STATEMENT OF SUPPORT OF SUPER-BMP TO THE WORKERS OF Pepmaco Workers Union-NAFLU-KMU

Kinukundena ng Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reform (SUPER) - Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) ang ginawang marahas na dispersal at iligal na pang-aaresto sa manggagawa ng PEPMACO nitong nakaraang Lunes, Agosto 19.

Hinuhuburan ng PNP ang kanilang sarili bilang neutral na institusyon sa tunggalian ng PEPMACO Management at ng Unyon. Klarong-klaro na kasangkapan sila sa pagsasamantala at manggagawa. Masasabi rin ito sa DOLE na hinayaang mabuwag ang picket line ng manggagawa gayung lehitimo at makatarungan ang welga ng manggagawa.

Naninindigan ang SUPER-BMP na kailanman ay makatarungan ang pagkakaisa ng uring manggagawa. Ang laban ng mga kauri namin sa PEPMACO para sa regularisasyon, sapat na sahod, at ligtas na lugar-paggawa ay ang laban ng lahat ng manggagawa sa buong bansa. Ang represyon at iligal na pagpapakulong sa kanila ay repleksyon ng maka-kapitalista at anti-manggagawang oryentasyon ng lipunan kung saan ang gobyerno at pulis na dapat prinoprotektahan ang mamamayan ang siya mismong nagpapagamit sa kapital upang pilayin ang manggagawang ipinaglalaban lamang ang kanyang mga karapatan.

Lagi’t lagi nating alalahanin na ang pag-uunyon at pagwewelga ay produkto ng di makatarungang pagtrato ng mga kapitalista sa mga manggagawang lumilikha ng yaman ng lipunan. Pagka’t sa pagkakaisa lamang ng uring manggagawa makakamit ang tunay na pagbabago sa loob at labas ng pabrika.

Inaanyayahan ang lahat ng manggagawang Pilipino na magbuklod upang igiit ang ating mga karapatan at panawagan sa malawak na pagbabago sa ating lipunan.

URING MANGGAGAWA, HUKBONG MAPAGPALAYA!

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996