Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Huwebes, Mayo 2, 2013

Ang Manggagawa - ni Lorena "Ohyie" Purificacion

ANG MANGGAGAWA
ni Lorena Purificacion

Sana ay hindi limot ng manggagawa
na ang lakas ng kanyang bisig..
na ang kanyang mapanlikhang kamay,,
na ang kanyang mapagmahal na puso..
na ang kanyang matalas na isip..
ang dahilan bakit may mga nagtatayugan na mga gusali..
magagarang nga damit..pagkain..
at lahat ng tinatamasang luho at karangyaan sa buhay ng iilan..

Sana ay makilala ng manggagawa ang kanyan sarili..
hindi lamang bilang sahuran..kundi bilang isang uri..
na maghahangad na makamit ang malayang daigdig..
walang nagsasamanta at nang-aapi..
Mangagawa!! ikaw ang maglalagot ng tanikala..
sa isang rebolusyon..ang tagumpay nasa iyong mga kamay..

MABUHAY KA!!

Mayo 1, 2013

 Si Lorena "Ohyie" Purificacion ay isang manunulat, makata, at lider-manggagawa. Dati siyang pangulo ng unyon ng mga manggagawa ng Noritake sa Marikina.

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996