Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Biyernes, Setyembre 27, 2013

BMP to COA: Ibunyag lahat ng report sa PDAF at Malampaya FundPress Release
26 Setyembre 2013

Para masagot ang privilege speech ni Jinggoy
COA sinabihan na ibunyag lahat ng report sa PDAF at Malampaya Fund 

‘Di inalinta ang pamamaril kuno sa tanggapan ng Commission on Audit (CoA), rinalihan ng mga miembro ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) ang ahensya upang ipanawagan ang pagsisiwalat ang lahat ng linalaman ng audit report ng Priority Development Assistance Fund (PDAF) at Malampaya Fund. 

Hindi kuntento sa mga pahayag ng mga opisyal ng Palasyo na maingat at tinipid ni Pangulong Noynoy Aquino ang paggamit ng kanyang discretionary funds, hiniling ng BMP na ilabas ng CoA ang kumpleto at walang kinikilingang audit report ng Malampaya Fund para sa mga taong 2010 hanggang 2012, sa termino ng Pangulo at hindi lamang yaong sa ilalim ng rehimeng Macapagal-Arroyo.

“Si Noynoy mismo ang mahilig magbida sa adbokasiya niya ng mabuting pamamahala. Puwes, nararapat lamang na ang Malampaya Fund ang unahin ng CoA. Kahit na si Commissioner Grace Pulido-Tan ay itinalaga sa CoA ng mismong Pangulo, obligasyon niya na itaguyod ang Seksyon 28, Artikulo 2 ng Konstitusyong 1987 na nagasasaad ng “ipatutupad ng Estado ang patakaran ng lubos na pagsisiwalat ng lahat ng transaksyon nito na pumapatungkol sa interes ng publiko,” sabi ni Leody De Guzman, Pangulo ng BMP. 

Nitong Enero lamang, inilabas ng Komisyon ang Sirkular 2013-04 na nagbibigay alam sa lahat ng departamento, ahensya, korporasyong pag-aari ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan na tumupad sa kaparehong probisyon ng Konstitusyon.  

“Hindi na dapat magtaka ang CoA kung bakit ito pinuputakte ng kritisismo mula sa lahat ng kampo, nasusuka ang masa sa direksyong pinatutunguhan ng piling-pili at maka-isang panig na audit reports na pangunahing magsisilbi sa mga opisyal ng Palasyo at hindi para bigyang hustisya ang ating mga kababayan, bintang ng lider-manggagawa. 

Dagdag pa ni De Guzman, “Ang atake sa opisina ng CoA ay maaring para takutin ang mga empleyado ng ahensya na isiwalat ang buong katotohanan sa mga abuso ng mga opisyal ng pamahalaan. Umaapila ang mga manggagawa’t maralita ng katwiran, sa pag-asang makikinig ang CoA sa sigaw ng taumbayan para sa hustisya. Hindi kami umaasa sa sindakan dahil ito’y nakabase sa takot kaysa sa mahinahong lohika”. 

Gayundin, tinanong ng grupo kung bakit walang nababanggit sa kanilang Special Audit report kung paano winaldas ng noo’y Senador na si Noynoy Aquino ang kanyang alokasyong PDAF sa mga taong 2007 hanggang 2009. “Lumalabas na ayaw pakialaman ng CoA ang Pandora’s box ng korapsyon dahil mabubunyag nito ang kaparehong modus operandi ni Aquino at mga kapartido nito sa Liberal sa pagbuburiki nila sa kaban ng bayan,” pahayag ni De Guzman.###

BMP to COA: Disclose all PDAF and Malampaya Fund audit reports


Press Release
26 September 2013

In light of the strafing incident and Jinggoy’s privilege speech
CoA must disclose all PDAF and Malampaya Fund audit reports

Unfazed by the recent alleged strafing of the offices of the Commission on Audit (CoA), members of Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) picketed the agency to demand the full disclosure of the Priority Development Assistance Fund (PDAF) and the Malampaya Fund audit reports. 

Dissatisfied with the claims made by Palace officials that President Aquino spent his discretionary funds frugally and prudently, the BMP demanded that the agency reveal its complete and impartial audit reports of the Malampaya fund for the years 2010 up to 2012, the years under the present government and not only the years under the Macapagal-Arroyo regime.

“No less than the President has been trumpeting transparency and good governance, the CoA may as well start with the Malampaya funds. Regardless if Commissioner Grace Pulido-Tan is a Malacanang appointee or not, she remains duty-bound to no less than the 1987 Constitution which states under Section 28, Article 2 that, “the State adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest,” said Leody de Guzman, chairperson of BMP. 

In January of this year, the Commission released Circular 2013-04, notifying all departments, agencies, government corporations and local government units to abide by the very same constitutional provision. 

“The CoA must not wonder why it is under heavy fire from all quarters, the masses are sickened that the trajectory of their selective and biased audit disclosures are primarily in the service of the Palace officials and not to quench our countrymen’s thirst for justice,” the labor leader alleged.

De Guzman added that, “The recent attack on the CoA may have been aimed to harass CoA employees in revealing the whole truth about the abuses of government officials. The workers and the poor also appeal for reason, hoping the CoA would hear the people’s cry for justice. We do not rely on terror which thrives on fear rather than on sober logic”.

The group likewise queried why the agency failed to mention in its Special Audit report how then Senator, Noynoy Aquino disbursed his PDAF allocations from 2007 up to 2009. “It appears that CoA does not want to pry open the Pandora's box of corruption lest it discloses the same modus operandi by Aquino and the Liberal Party on the nation's coffers," de Guzman predicted.###

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996