Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Lunes, Disyembre 27, 2010

2011: Another bleak year for the workers

PRESS RELEASE/STATEMENT
Bukluran ng Manggaggawang Pilipino (BMP) - Partido Lakas ng Masa (PLM)
December 27, 2010

2011: Another bleak year for the workers, militant labor leaders lamented in a breakfast forum

The ascendance to power of the Aquino administration was the most significant event that took place in 2010. The marginalized sector particularly the workers were indeed hoping that the new government would somehow uplift their worsening conditions brought about by the global financial crisis.

Unfortunately, the first half of the Aquino administration proved its real worth to the Filipino people in terms of its policies. The Aquino government only validated its subservience to the elite and not to the toiling masses.

Unusual occurrence of strikes happened this year and the most glaring was the reaffirmation of the Aquino government to allow the PAL management to outsource its personnel and invoke the management prerogative as the basis of the dismissal of 2,600 employees.

“The PAL case was just a tip of the iceberg, what prevailed this year in terms of labor disputes and concerns would even become bigger or more than doubled for the incoming 2011. The workers have renewed their will to fight and this was concretely proven by the successful strikes they launched in 2010 as in the case of Goldilocks, Arcometal, Imarflex, Procraft, Lakeside, among others.” Leody De Guzman, BMP President, asserted at the weekly breakfast forum held at the Orange Place Hotel dubbed as “Kapehan sa TOP”.”

The breakfast forum was sponsored by the PLM every Monday where they invited Ms. Susan “Toots” Ople to enlighten on the challenges and prospects awaiting the labor sector in 2011.

Mr Leody De Guzman, also the incumbent PLM Executive Vice President, further explained that “What can we expect at the new President who is openly acting as the Chairman of the Board of the Capitalist class and in effect would promote the interests of huge businesses and not the workers.”

The fate of the workers for 2011 lies not on President Aquino’s hand but only for themselves, the emergence of the unprecedented labor unity as a result of the fight for the displaced airport employees is still alive and will further be bolstered by the numerous issues confronting the labor sector like the contractualization and other related concerns.

“The Aquino government is yet to see the fury of the broad labor that is in store for next year. President Aquino is making a wrong signal for this year and can be faulted by the growing discontent of the Filipino workers. He must decisively address the problems of PAL and not just paying lip service to the needs of the Filipino workers.” Mr. Roni Luna, a leader in the CALABARZON Alliance, pointed out. (30).

Miyerkules, Disyembre 22, 2010

PR - BMP deplores gov't inability to stop contractualization

PRESS RELEASE
December 22, 2010

MILITANT LABOR GROUP DEPLORES THE GOVERNMENT INABILITY TO STOP CONTRACTUALIZATION

Accredited as the most militant labor group in 2010 as recorded in the DOLE (Department of Labor and Employment data, BMP (Bukluran ng Manggagawang Pilipino) is geared for a challenging year in 2011. The group in a press conference called on the Aquino government to fulfill its promise to provide protection for the Filipino workers.

“The recent intervention of the Aquino administration on the issue of Philippine Airlines is a welcome move. But the solution should go beyond the labor dispute but should be taken as a test case to review the policies which the government is inclined to promote. The problem of rampant of contractualization must be seriously addressed by the Aquino government. Long before the PAL issue, numerous cases of contractualization employed by most companies are already wreaking havoc on the lives of Filipino workers.” Mr. Leody De Guzman, BMP President explained.

The likes of Gokongwei, Henry Sy, and many other big capitalists are in the same mold of Lucio Tan whose main concern is to streamline its business operations to cut cost and thereby sacrificing the benefits and welfare of the workers. The labor sector has been confronted by this problem even from the previous administration but ironically being pursued and sustained by the Aquino government.

“We will not stop engaging the workers in various forms of struggles to put an end to the vicious cycle of contractualization. We have proven as provided for by this years’ data on strike that the workers are no longer apathetic but defiant of what they are experiencing and the broad labor is gaining grounds to foster strength and unity to fight contractualization.” Ronnie Luna, BMP Executive Vice President further elaborated.

The group has lined various activities as part of their comprehensive caqmapaign and engagement to the Aquino government on the issue of contractualization. The group is set join the PALEA workers sponsored “Harana sa Mendiola” tomorrow at 10am. In the coming days, the group will also launch massive leafleting and related activities to kick off their various concrete and specific issues involving the evils of contractualization. (30)

Sabado, Disyembre 18, 2010

Pagyamanin ang Kislap ng Pag-asa ng Kilusang Unyon

Pagyamanin ang Kislap ng Pag-asa ng Kilusang Unyon

Nabababanaag natin ngayon ang kislap ng pag-asang iniluwal ng tagumpay ng pakikibaka ng mga manggagawa sa Phil. Airlines, Imarflex, Procraft at Lakeside.

Mga natatanging karanasan na pupukaw ng inspirasyon sa mga manggagawang Pilipino; maihahalintulad sa welga ng mga manggagawa ng LK Guarin at La TondeƱa na bumasag sa pananahimik ng kilusang manggagawa simula ng ipataw ang Martial Law noong 1972. Welgang nagbigay ng buwelo sa kilusang manggagawa upang makabangon at patuloy na sumigla’t lumaganap sa bansa hanggang sa panahon ng revolutionary government ng dating Pang. Cory Aquino. Kinatampukan ito ng pagdadamayan, pagkakapatiran at mga koordinadong pakikibaka ng mga manggagawa mula lokal hanggang sa pambansang saklaw. Tinagurian ng yumaong Blas Ople, Kalihim ng DOLE sa panahon ng Martial Law, ang panahong ito na “masamang interegnum”, may batas subalit di maipatupad ng estado.

Ngunit nang mapagtibay ang Herrera Law noong 1989 na saligan ng Assumption of Jurisdiction (AJ), nanumbalik ang Martial Law sa kilusang manggagawa. Ang pangil ng AJ ay pinatalim ng kamandag ng militarisasyon. Walang habas na inatake ang mga picket line, walang pinipili, maging militante o hindi ang unyon. Hindi nakayanang depensahan ang mga picket line laban sa truncheon at armalite ng mga unipormadong goons. Nauwi sa pagkatalo’t pagkalusaw ng mga unyon ang mga tampok na welga, nagdulot ito ng demoralisasyon at terror-effect sa kilusang manggagawa.

Ang panahong ito ay sinabayan pa ng pagputok ng mga krisis pang-ekonomiya, black propaganda laban sa unyonismo, pagsangkalan ng estado’t mga kapitalista sa globalisasyon, malawakang tanggalan sa trabaho at paglaganap ng kontraktwalisasyon. Ang cumulative impact ng mga ito ay delubyo sa kilusang manggagawa. Halos maglaho ang mga nakamit na tagumpay ng kilusang manggagawa sa nakaraang isang daang taon.

Nalusaw ang maraming unyon, lumaganap ang negatibong pananaw sa unyonismo, lalo na sa hanay ng kabataang manggagawa. Pinakamasahol sa lahat, ang sistematikong pagkakait sa karapatang mag-organisa sa pamamagitan ng labor flexibilization sa anyo ng kontraktwalisasyon at labor-only contracting. Sa pagtatapos ng unang dekada ng bagong milenyo tinatayang bumagsak ng 75% ang bilang ng manggagawang covered ng CBA.

Sa kabila ng ganitong kalagayan, hindi maiiwasang mamulat ang mga manggagawa bunsod ng labis na kaapihan at pagdurusa sa kalupitan ng mga kapitalista, maunawaan ang katumpakan ng makauring pagkakaisa at harapin ang mga hamon ng kasaysayan.

Pinatunayan ito sa laban ng PAL Employees Assn. Hindi sila umatras sa planong magwelga kahit nagdesisyon si DOLE Sec. Baldoz na management prerogative ang pakana ng PAL na outsourcing na mangangahulugan ng retrenchment ng 2,600 empleyado.

Sa isyung ito, humantong ang mga malalaking sentro’t pederasyon sa paggawa sa isang makasaysayang pagkakaisa bilang suporta sa laban ng PALEA, kabilang ang TUCP, FFW, BMP, KMU, APL, PM at iba pa. Di nagtagal ay sinuspinde ang naturang desisyon.

Noong Nobyembre 16, 2010, labindalawa (12)-kataong kasapian ng unyon sa Imarflex Battery (sa Pasig) ay nagwelga upang ipaglaban ang mga makatarungang kahilingan sa CBA, sa kabila ng may mahigit 200 contractual workers ang kompanya. Hindi inalintana ng mga manggagawa ang dehado nilang bilang versus contractual. Magiting nilang dinepensahan ang picket line sa loob ng walong (8) araw hanggang sa mapwersa ang kapitalistang makipagkasundo. Naipagtagumpay ng mga manggagawa ang kanilang mga kahilingan.

Hindi pahuhuli ang laban ng mga manggagawa ng Procraft sa Calauan, gumagawa ng baseball gloves na pang-export. Sa gitna ng CBA negotiation, naramdaman ng mga manggagawa na ang gradual na pagbabawas ng kanilang trabaho ay taktika ng management tungo sa temporary shutdown upang pahinain ang kanilang determinasyon at durugin ang unyon. Dahil dito, taya-batong ipinutok ng unyon ang welga kahit walang Notice of Strike. Paralisado ang kompanya, makalipas ang mahigit isang (1) buwan na welga, nakipagkasundo ang kapitalista. Balik sila sa trabaho ng walang kaso (no retaliatory action), natapos ang CBA at nakamit nila ang matagal ng minimithi --- ang maging daily regular basis ang sweldo mula sa mahigit 10 na taon ng pagiging piece rate.

Sa panig naman ng mga manggagawa sa Lakeside Food & Beverage Corp., kapitbahay ng Yasaki-Torres sa Makiling na gumagawa ng bottled water, isang araw na welga --- solved ang mga isyu.

Mahigit isang taon nang ipinaglalaban ng mga manggagawa ang pagtatayo ng unyon. Sagad hanggang buto ang pagtutol ng kumpanya sa unyon. Ginawa nila ang lahat ng paraan upang hadlangan ang karapatan ng mga manggagawa na mag-unyon at makipag-CBA.

Unang pakana ng management ay ipakansela ang rehistro ng unyon. Sinundan ito ng pagkontra sa Petition for Certification Election (PCE), sa kabila ng may batas na ang kumpanya ay hindi partido sa PCE.

Nang manalo ang apila ng unyon sa PCE at mag-order ang DOLE na ilunsad ang certification election, naghain naman ang kumpanya sa Court of Appeals ng application para ipa-TRO ang CE.

Bigo ang kompanya sa pakanang TRO at naipagwagi ng unyon ang CE.

Hindi pa rin tumigil ang kumpanya, iprinotesta ang resulta ng eleksyon kahit walang balidong batayan. Dismissed ang kanilang protesta.

Nang magsumite ang unyon ng CBA proposal, todo-tanggi ang management na makipag-negotiate. Naghain ang unyon ng Notice of Strike sa batayan ng refusal to bargain; at sa banta ng welga, nakipagkasundo ang management makikipag-negotiate na.

Sa panahon ng CBA negotiation, humirit muli ang management. Disyembre 02, tinanggal sa trabaho ang Pangulo, Bise-Presidente at tatlong Board Members sa katuwirang management prerogative na ipa-outsource ang kanilang trabaho. Ipinasok na sa kanilang ATM card ang separation pay. Malinaw na Bargaining In Bad Faith at Union Busting ang bagong pakana ng kumpanya!

Wala nang ibang opsyon ang unyon kundi maghain ng panibagong Notice of Strike. Minaliit ng kumpanya ang unyon dahil may mga nakahanda na silang contractual at agency employees na pamalit sa mga miyembro ng unyon.

Sa unang concilitiation sa NCMB noong Disyembre 06, walang awtoridad na magdisisyon ang ipinadala ng kompanya, kaalinsabay na naglabas ang kompanya ng tatlong truck ng finished products. Sa taya ng unyon ay delaying tactics ang ginagawa ng management, hindi na nila inantay ang nakatakdang concilitation sa Disyembre 08, determinado nilang ipinutok kinagabihan ang welga. Niresolba nila ang kawalan ng kakulangan sa pondo ng unyon, ginamit nila ang adelantadong separation pay na ibinigay ng kompanya.

Sa diwa ng pagkakapatiran, maagap na dumamay sa picket line ang mga unyong kaanib ng BMP sa pangunguna ng Bigkis ng Manggagawa sa Arcya Glass. Paglabas sa trabaho ng mga miyembro ay diretso sa picket line upang makisalamuha’t magbigay ng suportang pisikal at moral. Ang mga naipit na agency workers sa loob ng planta ay nakiisa rin, lumabas sila matapos ang oras ng trabaho. Nabigo rin ang tangka ng management na magpasok ng pagkain at mga bagong agency workers.

Pagsikat ng araw noong Disyembre 7, nagpatawag ang mismong Director ng NCMB ng concilitation meeting. Minarathon nila ang conciliation hanggang sa CBA negotiation na umabot ng madaling-araw ng Disyembre 08. Plantsado na halos ang lahat ng probisyon sa CBA, humirit pa rin ang bagong abogado ng management na ilagay sa kasunduan ang probisyon na “without prejudice” sa nakapending nitong reklamo ukol sa kanselasyon ng union registration.

Agad na napagtanto ng unyon na mangangahulugan ito na mababalewala ang lahat ng kanilang pagsisikap at sakripisyo sakaling kanselahin ng DOLE ang rehistro ng unyon, tulad ng karanasan ng maraming unyon na sa simpleng teknikal na isyu ay nama-magic ang mga disisyon ng DOLE pabor sa kompanya.

Tinindigan ng mga manggagawa na babalik na lamang sila sa picket line kung hindi iaatras ng management ang probisyon ukol sa “without prejudice”. Sa kalauna’y pumayag na rin ang management at mataas ang moral na itiniklop ng mga manggagawa ang picket line.

Mga kapatid sa paggawa, sa kabila ng ipinagbubunyi natin ang mga nakamit na tagumpay, batid nating hindi dapat magkampante, hindi dapat magbaba ng depensa ang mga unyon. Sapagkat hindi maglulubay ang mga kapitalista sa pagpapahina sa pagkakaisa ng mga manggagawa at pag-atake sa karapatang mag-organisa. Sa tindi ng kompetisyon sa mismong hanay ng kapital, pababaan ng labor cost ang sukatan ng kanilang lakas. Mas mababa ang labor cost, mas competitive sa market, mas malaki ang tubo, mas makakaipon ng surplus capital para lamunin ang mga kakumpetensya sa negosyo. Kapitalistang kumpetisyon na walang ibinubunga kundi krisis gaya ng 2009 Global Financial Crisis.

Samakatuwid, walang tigil ang mga hamon na kakaharapin ng uring manggagawa. Patuloy tayong magpalakas, palawakin ang makauring pagkakaisa at pagkakapatiran, mag-aral at magsanay sa sining ng unyonismo. Huwag nating hayaang nakatiwangwang ang mga kapatid na manggagawang hindi pa organisado, lalo na sa hanay ng higit na nakakaraming contractual at agency workers. Ibandila natin sa kanila ang aral ng mga nakamit na tagumpay at ang pag-asang may kinabukasan sa pagiging organisado.

Hindi tayo titigil hangga’t may manggagawang di-organisado. Ang pagkaka-organisa ng mga manggagawa sa bawat kompanya ang landas tungo sa makapangyarihang pagsusulong ng reporma sa mga depekto ng sistemang pang-ekonomiya at pampulitika sa bansa; kawalan ng sapat na empleyo, mababang pasahod, mataas na presyo ng bilihin at serbisyo, kawalan ng hustisya, katiwalian sa gobyerno, kawalan ng desenteng tahanan sa mga maralita, kawalan ng sapat na serbisyong pampubliko, inefficient na labor code at iba pa.

Ito ang mga hamon na kailangang harapin ng kilusang paggawa upang ihanda ang kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga manggagawang Pilipino--- walang iba kundi ang ating mga anak at apo.

Mabuhay ang Kilusang Manggagawa!

- Bukluran ng Manggagawang Pilipino - Timog Katagalugan (BMP-TK)

Huwebes, Disyembre 2, 2010

Workers Denounced TRO For Sale

PRESS RELEASE
December 2, 2010
Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)


WORKERS DENOUNCED TRO FOR SALE


Indignant over the granting of a 72-hour temporary restraining order to a supposed Certification of Election of Goldilocks yesterday, members of Goldilocks Union picketed the office of Judge Amor Reyes of Manila’s Regional Trial Court Branch 21.

The decision was a far-out for the Supreme Court has already ruled out a decision with finality to further resolve the dispute through a Certification of Election.

“The unthinkable resolve to grant a TRO by the lower court is a classic example of a tainted institution that would allow its men in robe to act not on the merits of the case but worst, granting a decision that would jeopardize the already in placed rules of court.” Mr. Joel Lachica, Goldilocks Union President asserted in a message during the picket.

“TRO for Sale is not in consonance with the Aquino administrations’ policy to rid of corrupt officials in all branches of the government. We cannot allow the men in robe to practice the power of money at the expense of the poor and helpless people.” Mr. Lachica further elaborated.

The group has found an ally in all of its battery of lawyers. Not even one lawyer condoned with the decision of Judge Amor Reyes. Most of the lawyers have pointed out that such move would constitute an act of contempt of court and should be dealt with.

“We are now contemplating that if the sala of Judge Amor Reyes will issue a permanent injunction, our group will be pursuing an all out campaign for her permanent disbarment. We believe that our move would set a precedent to put a stop the anomalous conduct of some scrupulous judges using the TRO for sale scheme.” (30)

Miyerkules, Disyembre 1, 2010

PR - Nov30

Press Release
November 30, 2010
Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)

MILITANTS ONCE AGAIN URGED SEC BALDOZ TO RESIGN

On the occasion of the 147th birth anniversary of Gat Andres Bonifacio, hundreds of workers allied to the Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML), Sanlakas and Partido Lakas ng Masa (PLM) trooped to the office of the Department of Labor and Employment to once again reiterate their call for the Secretary of Labor to resign. As a symbolic gesture, the group handed down a piece of paper which they attributed as the resignation letter that Secretary Baldoz should have accomplished and submitted to the P-Noy administration. In the letter, reasons for the resignation were stipulated as follows: 1. For executing a decision that is detrimental to the workers’ job security. 2. A decision that is absolutely anti-worker and unconstitutional and hence will affect P-Noy’s crusade and battlecry to serve his “real boss”, the marginalized sector.

“The sacking of 2,600 PAL workers institutionalizes the current trends of rampant contractualization of labor. Even if a company is suffering from heavy losses, employing various forms of contractualization scheme is deemed as illegal according to the labor code.” Ronnie Luna, BMP-Executive Vice President explained during the program held in front of the DOLE Office.

The group further expounded that a Secretary who is supposed to protect labor but in effect only paying lip service and proved to be pro-capitalist should have no place in the labor portfolio.

“We cannot support a Secretary that is insensitive to the plight of the Filipino workers. Her decision will usher more of similar kind in the near future that will only bolster the interest of the capitalists. In so doing condoning such person would only aggravate and push further misery for the Filipino workers.” Leody De Guzman, BMP President articulated in an interview.

The group together with the members of KONTRA (Koalisyon Kontra Kontraktwalisasyon) proceeded to Liwasang Bonifacio where other members of the broad labor also converged for a unity march towards Mendiola. (30)


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996