Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Sabado, Hunyo 7, 2014

Paalam, BMP Founding President Ka Romy Castillo

Luksang Parangal kay Ka Romy, Hunyo 9, 2014, Lunes, 6pm

Si Ka Romy ay nakaburol sa Heaven Saint Memorial Homes, na nasa 20 Mabini St., Burgos, Montalban, Rizal, tapat ng Shell Gas Station


planong ma-cremate siya sa Martes, Hunyo 10, 2014May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996