Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Linggo, Mayo 3, 2009

BMP Hymn

BMP Hymn
Awit ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)
nilikha at nilapatan ng tono ng Teatro Pabrika

Nalathala sa magasing Maypagasa ng Sanlakas, Setyembre 1998, pahina 23

Ating mga karanasan, pinanday, hinubog
Nitong pakikibakang sa atin ay huminog
Kaya't tumindig, patuloy sa pagbabantayog
Ng pag-asa at liwanag na nais ihandog.

Koda:
Hayo na't iguhit sa dahon ng kasaysayan
Sagisag ng uri't ganap nating kalayaan
Nasa pagbubuklod natin ang kapangyarihan
Na kamtin ang pagbabagong ating inaasam.

Koro:
Bukluran ng Manggagawang Pilipino
Ang siyang tatambuli sa buong mundo
Tungo sa isang lipunang makatao
Ito'ng tunay na diwa ng sosyalismo.

(Ulitin ang koda)
(Ulitin ang koro 3x)

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996