Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Martes, Nobyembre 23, 2010

BMP’s Solidarity Message on FIND’s 25th Year Anniversary

BMP’s Solidarity Message on FIND’s 25th Year Anniversary

On the occasion of your 25th year Anniversary, we salute and commend the valiant men and women who founded the FIND (Families of Victims of Involuntary Disappearances).

Truly, you have marked your presence in the human rights community through your various programs and services assisting victims of enforced disappearances and their families. Not to mention your own share and contribution to the over-all development of the human rights movement in the country.

We are deeply proud of your continuous struggle and unwavering commitment to serve the Filipino people. In turn, we will not also falter as one of your partners to the upholding and promotion of human rights.

We firmly believe that our crusade will never fade unless real social justice will reign in this nation. We are still witnessing the cries of the poor particularly the workers and the urban poor. We are still confronted with various human rights violations that continue to haunt the Filipino people.

Our mission and vision is yet to be fulfilled, we must work to build a nation where real abundance, peace and justice will prevail.

We are in unison with you and look forward to see a meaningful celebration where everyone is freed from any harm, where not a single abduction will ever be recorded. If that time comes everyday is a celebration for all of us.

In behalf of the working class community, we once again extend our warmest congratulations and solidarity!

Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)-National Executive Committee
November 23, 2010

Sabado, Nobyembre 20, 2010

Resolution at the ICLS Conference on PAL Dispute

November 19, 2010

Resolution Calling on President Benigno Aquino III of the Philippines to Reverse the Ruling of his Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary on the Philippine Airlines Labor Dispute

We, the participants of the 6th International Center for Labor Solidarity (ICLS) Conference held on November 18-19, 2010 in Taipei, Taiwan, express our strongest solidarity to our embattled worker brothers and sisters from the Philippine Airlines,

We, workers and union activists coming from Australia, Burma, Japan, Korea, New Zealand, Philippines, Taiwan and Thailand, believe that the recent decision of DOLE Secretary Rosalinda Baldoz to allow Philippine Airlines' management to outsource so-called non-core sections of its business and lay-off 2,600 regular employees would set a dangerous trend for capitalists to replace regular jobs with irregular workers,

We believe that such a decision infringes on workers' and union rights,

We believe that such a decision would spell the death of job security in Philippine Airlines and the whole country,

We, therefore, call on President Benigno Aquino III to reverse this anti-worker and anti-union decision in the interest of upholding workers rights and decent jobs,

Be it resolved,

International Center for Labor Solidarity (ICLS)
Taiwan Conference 2010

Introduced by:
Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)
Pagkakaisa ng Manggagawa sa Transportasyon (PMT)
Bagong Kapisanan ng Manggagawa - Philippine National Railways (BKM-PNR)

Huwebes, Nobyembre 18, 2010

polyeto - call for Nov25 and Nov30 mob

Manggagawa Magkaisa!
Labanan ang Kontrakwalisasyon!
Ipaglaban ang Regular na Trabaho!

Ilang taon nang namamayagpag ang kontraktwalisasyon sa paggawa hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ang kontraktwalisasyon sa paggawa (irregular work ang tawag sa ibang bansa) ay isang anyo ng labor flexibilization scheme; casualization, outsourcing, spin-off, etc. na ipinapatupad ng mga kapitalista sapul ng mauso ang globalisasyon sa buong kapitalistang mundo.

Delubyo ang inabot ng uring manggagawa ngayong malaganap na ang sistemang ito sa pagnenegosyo at pati ang mga matatagal at matitibay na mga unyon ng manggagawa tulad ng PALEA sa Philippine Airlines ay dinudurog ng iskemang ito ng kontraktwalisasyon sa paggawa. Ang mga kumpanya sa ngayon ay nagmementina na lang ng tinatawag nilang core labor na kadalasan ay 10% hanggang 20 % na lamang ng labor force ng isang pabrika, na kadalasan ay mga skilled na manggagawa tulad ng mekaniko at teknisyan na lamang ang nareregular.

Dati-rati ang mga manggagawa ay dumaraan sa kaswal, nagiging probationary at makalipas ang anim na buwan ay isang regular na empleyado ng isang kumpanya na may seguridad sa trabaho mas lalo na kapag ang kanilang unyon ay nagkakaisa at palaban.

Nang marating ng sistemang kapitalismo ang sobra-sobrang produksyon at umapaw ang palengke sa iba’t ibang klase ng kalakal, nagkaroon din ng sobrang kapital na nakatiwangwang, di kumikita at lulutang-lutang sa ispekulasyon ng pandaigdigang komersyo. Kaya’t nang dumausdos ang tantos ng tubo (rate of profit), ang mga kapitalista ay nagpatupad ng iskema para bumawi at ang nasasakripisyo ay ang seguridad sa trabaho at pagpapatindi ng pagpiga ng lakas paggawa sa anyo ng kontrakwal na paggawa, na walang mga benepisyo at seguridad sa trabaho.

Ang mga benepisyo at pakinabang ng uring manggagawa na ibinunga ng paglaban ng mga ninuno nating manggagawa mahigit sandaang taon na ang lumipas ay binawi at ang natitira ay binabawi pa ng mga kapitalista.

Likas sa sistemang kapital ang pagpiga ng tubo at ang lumilikha ng tubong ito ay ang manggagawa lamang, sa pamamagitan ng kanilang lakas paggawa. Sa panahon ng pagtumal ng negosyo, tulad ngayon na nakakaranas ang buong mundo ng mahabang resesyon o pagtumal ng negosyo, walang ibang paraan ang kapitalista kundi ang patindihin ang pagpiga ng lakas paggawa o kaya naman ay maglunsad sila ng digma para sa dominasyon at pagpapasigla ng pag-andar ng produksyon ng kanilang bansa tulad ng nangyari noong 1930’s great depression na nagluwal ng digmaaang pandaigdig na lumutas sa krisis ng sobrang produksyon ng sistemang kapital.

Ang rehimeng Pinoy ay walang pinag-iba sa mga nakaraang administrasyon sa pagtrato sa manggagawa. Ang kanyang kalihim ng DOLE, si Gng Rosalinda Baldoz, ay pumanig sa kapitalistang bilyunaryong si Lucio Tan nang kanyang desisyunan ang kaso ng PALEA, na “management prerogative “ ang outsourcing at pagtatanggal sa 2,600 regular na manggagawa ng PAL na may CBA na nakasaad na bawal mag-outsource kapalit ng regular na trabaho.

Matagal na itong ginagawa sa mga maliliit at malalaking pabrika at kumpanya. Kalakaran ang mga manpower agency na pinagkukuhanan ng mga kontraktwal na manggagawa. Ang SM ni Henry Sy, ang URC ni Gokongwei, ang mga pabrika sa mga export processing zones at industrial subdivisions, lahat na ng mga kapitalista ay nagpapatupad ng 5 buwan na kontraktwal na trabaho.

Hindi na pinapaabot ng anim na buwan ang manggagawa dahil maaring maging regular. At sa ganito ay maiiwasan nila ang pagbibigay ng benepisyo na tinatanggap ng isang regular na manggagawa. Malaki nga naman ang matitipid nila. Ang mga manggagawa naman, pagdating ng “endo” ay hanap uli ng panibagong mapapasukan, mag-aayos na naman ng mga requirements at panibagong gastos tulad ng NBI, police clearance, medical, etc. na lalong nagpapahirap sa buhay bilang manggagawa.

Ang ganitong kalakaran sa paggawa ay lilikha ng henerasyon ng mga kontraktwal na manggagawa. Isang henerasyon ng mga manggawang walang kasiguruhan sa trabaho at walang mga benepisyo na dapat lamang makamit ng isang manggagawang bumilang ng taon sa pagpapaalipin kapalit ng kakarampot na sahod.

Ano ang maasahan ng uring manggagawa sa rehimeng P-Noy? Aasahan nating mga manggagawa ang pagkampi ni P-Noy sa mga iilang kapitalistang lokal at dayuhan kaysa sa milyon-milyong manggagawa na siyang lumilikha ng yaman ng bansa at bumubuhay sa lipunan.

Dahil sa walang maasahan ang uring manggagawa sa gubyernong P-Noy, dapat lamang na magkaisa at kumilos ang uring manggagawa para sa kanyang kinabukasan. Ang ating kapalaran ay nasa ating pagkilos. Ang paglaya ng manggagawa ay nakasalalay sa ating mga kamay.

Manggagawa magkaisa! Labanan ang kontraktwalisasyon!
House Bill 3402 On Security Of Tenure (SOT) Isabatas!
Makibaka para sa Regular na Trabaho para sa Manggagawa!

Panawagan: (Dumalo at Magpadalo)
1. November 25, 3:00pm (Big Rally) sa Ayala, Makati
2. November 30, 8:00am (Full Mobilization) sa Mehan Garden, Manila

Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)
SUPER- MELF- PMT- KPML

Miyerkules, Nobyembre 17, 2010

BMP Statement - ICLS 2010 Taiwan Forum Theme

BMP Statement
On the ICLS 2010 Taiwan Forum Theme

I-justify nang BuoDismantling Neoliberalism, Ending Capitalism

Workers of the world are now living in interesting times. The economic thinking that has prevailed in the last three decades, what we now call as neoliberalism, is thoroughly being challenged with its failure to prevent or even predict the 2008 global economic crisis, starting from the problems of finance capital, the drop in demand, the destruction of industries, and increasing poverty in the South.

Why is this interesting for workers? To begin with, this is an economic thinking that has been formulated primarily as an assault of labor to capital. When neoliberalism started in the 1980s capital was experiencing what was then assumed to be a productivity problem. In the United States where it all started, corporations’ profits are thought to be declining, budget deficits are ballooning due to erosion of revenues, and inflation seems to be uncontrollable. In the developing world, so-called “inefficient” governments are also experiencing huge budget deficits, leading to debt problems such as those experienced by Latin America and Asian countries. Globally, capital health is declining.

Who did capital blame? They blamed the workers. They blamed the workers for having too high salaries, too many benefits and wage extenders, and bleeding the government coffers too much because of social security and protection. Understanding this is the key to knowing why neoliberalism, as implemented in the past three decades, had been inherently anti-labor.

We have to understand that before 1980s, workers of the world are benefitting from the concessions they gained from capital, with the state disciplining the market and distributing a portion of the gains from growth. It may be too little, but there are concessions. In the United States, strong labor unions pushed President Franklin Delano Roosevelt to enact pro-labor provisions of the “New Deal”, which contributed to Roosevelt’s popularity. In fact, the recruitment line became: “The President wants you to join a union.” This peaked during Lyndon John’s “Great Society” which brought to the US universal healthcare, home guarantee, and a strong social security. Looking fast-forward to Obama’s time, this is what the neoliberal in America had successfully dismantled, and the people are demanding it back.

In Europe, we have seen the rise of “welfare states” and “full employment” policy, created by social democratic parties who thought they can permanently reconcile the interest of labor and capital. Now experiencing financial crisis and fiscal crisis due to ballooning budget deficits – the worst hit of them being Greece – right-wing Europe is now returning to the power, with some anti-immigration, pro-nationalization parties reminiscent of that fascist Italy and Nazi Germany winning the elections.

In the developing world, the situation is a bit more complicated. For countries such as South Korea, Taiwan, Thailand, Singapore, and Malaysia, strong leadership was able to discipline capital from engaging in unproductive ventures and use its gains to reduce poverty and raise wages. We have seen the rise of state-owned public goods – public railways, public transportation, public utilities which kept services accessible to the public and helped the country become more friendly for development. Thus, some of them actually climbed from “Southern” status to “North”, like South Korea and Singapore. Now, pressured as they are by global capital, the governments of the developing world are now dismantling public ownership, says that the move is more necessary so the countries will be more “competitive”. We see Japan privatizing major banks and postal services, South Korea its railways, and we are yet to see the worst for Malaysia and Thailand.

Some countries in the developing world, for example failed to take-off in period of strong state. In the Philippines and Indonesia for example, dictators Marcos and Suharto ushered a period of kleptocratic states, condemning their countries to low-growth path for the years to come. In Latin America, the economic disasters left by Carlos Menem in Argentina and Fernando Henrique Cardoso in Brazil will be very hard to reverse, although they have strong labor pro-leadership under Kirchner in Argentina and PT in Brazil.

In the world over, capital is saying the same thing, the strong interventionist state of the 1940s to 1970s is keeping the market from achieving its so-called “optimal state”, and strong labor which is extracting concessions from capital is driving productivity down. This pronouncement started what came to be the neoliberal attack to labor. Started by Margaret Thatcher in the United Kingdom and Ronald Reagan in the US, “privatization”, “deregulation”, “liberalization” in a period of “globalization” have been the buzzwords of the 80s and the 90s. This means releasing the state chokehold over the market, and chaining labor again to absolute control of capital. In a span of a decade, state-ownership of utilities and basic social protection have been dismantled in favor of privatization, “Build-Operate-Transfer” projects, Health Maintenance Organizations, joint venture of governments with corporations, among others.

Labor clearly suffered. Minimum wages have been abolished in favor of “competitive” and “market-set” wages. Pensions have been cut, mandatory retirement age has been raised, and social security has been reduced. Flexi-labor has been started, and labor unions which refused saw their jobs being outsourced offshore or contracted in China or India. Government kept wages down by increasing unemployment – forcing workers to be satisfied with decreasing salary by surrounding them with unemployed citizens. “At least I have a job” is now the new mantra. Developing countries are worse off. Labor there are not just repressed, they are thoroughly oppressed through contractualization, lack of tenure, inhumane living and working conditions, and state violence directed to union leaders.

As has been said by many people, systems, including neoliberalism, breed its own death. What has been the cause of neoliberalism’s decline? The so-called “wage repression” decreased effective demand – the demand over goods and services sold in the market. We have to put this in a context. During the 1940s, the central problem of capitalism was how to create demand. Goods are not being sold, in fact, they are being destroyed. Export markets are already saturated. The capitalist solution is increase demand by increasing labor income. And because of strong pressure from the unions, capital has no other choice but to do so. Government increased spending, government enacted wage standard. And thus the era from 1940s to 1970s.

With neoliberalism, demand decreased. How can you buy more when you have less to spend? In the developing world, this meant increase in absolute poverty. And with the government now reduced by neoliberalism to merely “regulation”, it is disempowered to resolve this problem. In the developed countries, the solution to decreased demand has been to increase credit. You can’t buy it? Use your credit card. You can’t own your home? Here is subprime loan. We know that debt is unsustainable if not coupled by rising income, and we see the whole house tumbling down during 2008 US financial crisis – the start of a worldwide capitalist crisis spreading to Greece, China, and even Latin America.

Neoliberals and the capitalists who believe them are now discredited. We see this in the Philippines by the repudiation of Arroyo who gained the reputation as the most debt and privatization-dependent President. We see this in US with a white population voting an African-American to power with the promise of change, which turned out to be false, but that is another matter. We see this with the G8, the club of rich countries, threatened by global pressure, quickly convening the G20 just to save themselves. There are many more examples.

At this point, workers of the world have two choices. Either we go back to merely capital control and labor concessions, which of course will lead to better labor welfare but will nonetheless bring about again the conditions that brought neoliberalism, or abolish capitalism altogether. Either we turn back the time a bit to better times, or make things permanently better by ushering a new system. Either we end neoliberalism only, or end capitalism itself.

And it is not as if there are no inspirations for us. Venezuela, for example, gaining victories from US-backed Venezuelan elite, is on a transitional process towards what it calls as “21st century socialism”. Brazil is now lead by woman ex-guerilla Dilma Roussef. The rest of Latin America is now catching the epidemic of anti-capitalism. Nepal voted left-wing candidates into power. The left also gained grounds in Japan with the defeat of the long-standing LDP, and in Thailand with the recent Bangkok siege.

The lesson here, as it had been the lesson in the 1940s and 1970s, is that labor must be organized not just as a company union or industry power. It must become a political power. Labor must be organized not just to obtain collective bargaining agreements, which is in fact good, but not enough. Labor must not just act to obtain industry-wide wage standards, or even increases in minimum wage. Labor must be organized and capacitated for the eventual seizure of state power. This has been the important lesson that Vladimir Lenin, then fighting against a Russian monarchy, had taught us workers. In the end, workers have nothing to lose but their chains. We must overthrow capitalism and not just end neoliberalism.

But of course, in the tactical period to come, we have to expect an intensification of the neoliberal project, so we should not be complacent. While on its death bed, neoliberalism must still be defeated by labor so we can effectively prop-up an alternative to capitalism. We have to frustrate capital’s move to privatize public utilities, railways, social security, water, and healthcare. We have to build people’s confidence on the capacity of labor to govern by leading them in struggles of the “here and now”. Neoliberalism will not die by itself; labor must dismantle it. Doing so will put labor in a position of strength as it dismantles capitalism itself.

And to quote from a Marxist thinker and Italian revolutionary Antonio Gramsci, he said, that “the challenge of modernity is to live without illusions and without becoming disillusioned.” Workers of the world should not have an illusion that ending capitalism will be easy, but it should also not think that it will be here forever.

Published at the ICLS blog http://icls.or.kr/bbs/view.php?id=en_reports&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=195

Huwebes, Nobyembre 11, 2010

Militants urged Secretary Baldoz to step down

Press Release
Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)
November 11, 2010

Militants urged Secretary Baldoz to step down

In a bid to support the beleaguered workers of PALEA, members of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino held a lighting rally in front of the PAL ticketing office located at Cubao Ali-Mall. The group launched their opening salvo calling the DoLE Secretary to immediately resign.

Armed with placards and an enlarged poster, the group paraded and shouted slogans expressing their grave concern on the decision attributed to the death of job security.

“If we were not mistaken, it was during the time of President Cory Aquino that DoLE Secretary Augusto “Bobbit” Sanchez made an honorable exit when he was faulted for a decision that was judged as anti-worker. This time around, Secretary Baldoz came up with a decision that is not only anti-worker but also unconstitutional. All the more that she need not think twice. She is not worthy of being the Secretary of a supposed to be pro-worker government institution and should vacate her post.” Leody De Guzman, BMP President in an interview.

The group vowed to step up their campaign to pressure Secretary Baldoz to resign and registered their all out support to the workers of Philippines Airlines.

“We will not only support the planned strike of PAL workers in the next few days but we will go all the way even to the legal arena of battle. We firmly believe that the decision will pave the way for more exploitation and hardships for the Filipino workers for such scenario would signal and trigger new trends in the labor sector. Similar situation arose in 1998 when a 10-year CBA moratorium was imposed to the PALEA workers that became a national nightmare”. De Guzman added.

The group will also participate in the planned motorcade tomorrow, November 12 to dramatize the filing of omnibus motion to question the legality of Secretary Baldoz decision at the court of appeals. (30)

Miyerkules, Nobyembre 10, 2010

Pahayag ng BMP ukol sa isyu ng PAL

Pahayag ng BMP ukol sa isyu ng PAL

Ang paggamit ni DOLE Sec. Rosalinda Dimapilis-Baldoz sa Management Prerogative para sang-ayunan ang Contractualization/Outsourcing ng PAL management sa mga regular Job in Nature nito at pagtatanggal sa 2,600 mga regular na empleyadong nakatalaga dito ay malinaw na Anti-Labor, Anti- Productivity and Progress, Pro-Capitalist at Unconstitutional.

1. Maliwanag na sinasaad sa ating 1987 Phils. (Peoples Power) Constitution ang proteksyon sa paggawa. “The State shall afford full protection to labor, local and overseas, organize and un-organize, and promote full employment and equality of employment opportunities for all.” “It shall guarantee the rights of all workers to: Self Organization, Collective Bargaining and Negotiations, Peaceful Concerted Activities, including the right to Strike in accordance with law. “They shall be entitled to: Security of Tenure, Human Conditions of Work and a Living Wage."

2. Malinaw din na sinasaad sa ating batas paggawa na Kapag Karaniwan, Natatangi at Kinakailangan sa arawang negosyo ng kompanya ang uri ng trabahong ginagampanan ng isang empleyado, siya ay Regular na Empleyado. xxx an employment shall be deemed to be regular where the employees has been engaged to perform activities which are usually necessary or desirable in the usual business or trade of the employer xxx Art. 280 Labor Code.

3. Malinaw ding sinasaad sa ating batas paggawa na ang Management Prerogative ng Employer ay may limitasyon sa pagpapatupad nito: Ipinatutupad ito ng goodfaith, may pagsasaalang alang sa seguridad sa trabaho (SOT) at iba pang karapatan ng mga manggagawa. The exercise of management prerogative is not Abuse, Dispotic, Absolute and Boundless.

4. Maliwanag din na nakatadhana sa International Labor Organization (ILO) na: Ang Decent Work Agenda na binalangkas ng International Labor Organization noong 1999. Ayon kay Juan Somavia, Director General ng ILO, “Ang pangunahing layunin ng ILO ay isulong ang oportunidad ng mga kababaihan at kalalakihan na makamit ang desente at produktibong paggawa sa kondisyong may kalayaan, pagkakapantay-pantay, seguridad at makataong dignidad”.

“The primary goal of the ILO today is to promote opportunities for women and men to obtain decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security and human dignity.” Juan Somavia, ILO Director-General. In the final outcome statement of the UN World Summit in September 2005, 150 global leaders agreed to place full and productive employment and decent work as a central objective of relevant national and international policies.

5. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tahasang binalewala at sinalaula ni DOLE Sec. Rosalinda Dimapilis-Baldoz ang karapatan ng mga manggagawa. Mapagbigyan lamang ang mga kapritso at kasakiman sa tubo ni Lucio Tan at mga kapitalista. Lumalabas, hindi baleng mangamatay sa trabaho at gutom ang mga manggagawang Pilipino, matiyak lamang at maprotektahan ang pagkakamal ng limpak limpak na tubo ng mga kapitalista.

6. Nakapagtataka, na kung kailan naabot ang prosperidad ng kaunlaran, siya namang paglaganap ng kagutuman, kahirapan at kamangmangan ng mayoryang populasyon ng ating lipunan. Napakasakit isipin na manggagawa ang lumilikha ng pagkain, gamot, kasuotan, naglalakihang gusali at lahat ng pangangailangan ng lipunan, ngunit sila pa ang salat sa pagkain, kasuotan, gamot, walang matirahan at hindi makapag-aral ang mga anak.

7. Kami ay naniniwala na ang order ni DOLE Sec. Rosalinda Dimapilis-Baldoz na sang-ayunan ang Contractualization/Outsourcing ng PAL management sa mga regular Job in Nature nito at pagtatanggal sa 2,600 mga regular na empleyadong nakatalaga dito ay malinaw na sabwatan ng mga kapitalista at mga ahente nito sa loob ng pamahalaan. Matatandaan na si Ex-DOLE Sec. Benny Laguesma ang siyang Law Firm ng PAL ngayon at ang kasalukuyang DOLE Sec. ay tauhan (NCMB Head) noon ni Laguesma.

8. Dahil dito, kami ay nanawagan kay P-Noy na isalba sa panganib ang seguridad sa regular na trabaho ng mga manggagawang Pilipino. Alisin sa kanyang gabinete si DOLE Sec. Rosalinda Dimapilis-Baldoz. Bago pa masagasaan ng kanyang programang BALDOZ-ZER ang natitira pang mga regular na manggagawa, mga unyon at CBA nito.

9. Kasabay nito, umaapela kami sa Labor Committee ng 15th Congress, na kagyat na pag-usapan ang pagsasabatas ng panukalang batas ni DIWA Party-List Congresswoman Emmeline Aglipay ukol sa Security Of Tenure (SOT) ng mga manggagawa laban sa laganap na contratualization of employment.

P-NOY, PROTECT REGULAR JOB OF THE FILIPINO WORKERS!
DOLE SEC. ROSALINDA DIMAPILIS-BALDOZ, RESIGN!
REGULAR NA TRABAHO, HINDI TANGGALAN AT KONTRAKTWALISASYON!

10 November, 2010


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996