Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Martes, Hulyo 29, 2014

SONA 2014: "AQUINO, PATALSIKIN! ITAKWIL ANG ELITISTANG REHIMEN!"

SONA 2014: "AQUINO, PATALSIKIN! ITAKWIL ANG ELITISTANG REHIMEN!"

Lunes, Hulyo 28, 2014 - Nagmartsa patungo sa Batasang Pambansa, ngunit hinarang na agad ang mga raliyistang nananawagan ng pagpapatalsik kay Noynoy Aquino sa pwesto, sa ikalimang SONA (State of the Nation Address) ni Pangulong Noynoy Aquino, dalawang taon bago matapos ang kanyang termino. Mula sa Tandang Sora ay hindi man lang nakarating kahit sa Gotesco ang mga raliyista dahil hinarang na sila ng mga pulis, kaya nagpasya na silang magprograma isang kilometro bago mag-Ever Gotesco, sa kahabaan ng Commonwealth Avenue.

Dala ang malaking streamer na de-gulong na may panawagang "Aquino, Patalsikin! Itakwil ang Kurap at Elitistang Rehimen! Itayo ang Gobyerno ng Masa!" at malaking dilaw na krus na nakasulat ang "Pasakit sa Manggagawa - BMP" at "Patalsikin!", sama-samang nagmartsa ang mga grupong Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), SANLAKAS, Partido Lakas ng Masa (PLM), Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod (KPML), Metro Manila Vendors Alliance (MMVA), Samahan ng Mamamayan - Zone One Tondo Organization (SM-ZOTO), Aniban ng Manggagawa sa Agrikultura (AMA), SUPER-Federation, Piglas Kabataan (PK), Makabayan-Pilipinas, Koalisyon Pabahay Pilipinas (KPP), atbp. Sumama rin sa kanila ang grupong Manggagawang Sosyalista (MASO) at Teachers' Dignity Coalition (TDC).

Kasabay nilang magprograma ang mga grupong nasa ilalim ng Freedom from Debt Coalition (FDC) at Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ).

Ang SONA ay ginaganap tuwing ikaapat na Lunes ng Hulyo.

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.

Lunes, Hulyo 28, 2014

Para sa mga manggagawa, ito na ang “huling SONA ni Noynoy, na tinawag nilang SONA-ngaling

Press Release


28 July 2014


Contact person
Leody de Guzman 0920-5200672
Gie Relova 0915-2862555
Bukluran ng Manggagawang Pilipino

Para sa mga manggagawa, ito na ang “huling SONA ni Noynoy, na tinawag nilang SONA-ngaling

LIBU-LIBONG karaniwang Pilipino ang nagmartsa patungo sa tila kuta nang Batasang Pambansa upang kontrahin ang tinatawag ng mga militanteng “huling” State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Noynoy Aquino, dalawang taon bago matapos ang kanyang termino.

Pagpapatalsik kay Aquino

“Tahasan naming idineklara ngayon na sa sapilitan, ito na ang huling SONA ni Aquino. Sawa na kami sa mga iyon at iyon ding kasinungalingan, pagtataas ng bangkong deklamasyon at ang kanilang gasgas nang pakulo upang isalba lamang ang bulok na sistema pati na ang pamana ng kanyang mga magulang,” ayon kay Leody de Guzman, pambansang pangulo ng militanteng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). 

Idinagdag pa niya, “tulad ng mayorya ng ating mga kababayan, wala nang anupamang dahilang nalalabi pa sa atin upang umatras at naisin pang maging katotohanan ang Daang Matuwid ni Noynoy sa susunod pang dalawang taon. Tunay ngang ang nakalipas na apat na taon ay hindi pa sapat upang mapawi ang lahat ng sakit ng lipunan, ngunit kayhirap nang tiisin ang lalo pang lumubha naming kalagayan.”

Sinabi pa ng nasabing lider-manggagawa na mula nang maupo sa pwesto, nilegalisa ni Aquino ang kontraktwalisasyon, dinoble ang kontribusyon ng manggagawa sa Social Security System at Philhealth, pinababa ang sahod sa mga bayan-bayan, itinanggi ang tax breaks sa mga empleyado ng gobyerno at pribado at hindi nakiisa sa panig ng mga manggagawa habang may labor disputes kahit na tahasan na ang mga paglabag ng mga ganid na kapitalista.

Sa kanilang rali, dinala ng mga manggagawa ang isang higanteng dilaw na krus na yari sa kahoy na sumisimbolo sa pinapasan nilang hirap sa araw-araw sa ilalim ng mga polisiyang laban sa maralita ng administrasyong Aquino.

“Sa pinakasimple, ang pagpapatalsik kay Noynoy ang nalalabing paraan para sa mga masisigasig na manggagawa na takasan ang rehimeng Aquinong tiwali at mandaraya. Ang pwersahang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto ay dapat tumungo sa pagtatatag ng isang pamahalaang kinatatangian ng buong partisipasyong ng masa sa lahat ng antas ng gobyerno upang matiyak na ito’y tunay na nagsisilbi sa masa,” dagdag pa ni de Guzman.

Ang BMP pati na ang mga kaalyado nitong Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lungsod, Sanlakas at Partido Lakas ng Masa ay nananawagan ng pagpapatalsik kay Aquino isang lingo matapos na ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program (DAP) ng kanyang administrasyon.

DAP: Pansamantalang Ganansya sa Ekonomya

Sa pagpapaliwanag sa nilalaman ng pahayag ni Aquino sa Kongreso at sa mga dayuhang dignitaryo, sinabi pa ng lider-manggagawa na ang inaakalang ganansya sa ekonomya ng Punong Ehekutibo at ng kanyang grupong pang-ekonomya na ipinagyayabang niya noon pang isang taon ay artipisyal at isang bula na maaaring pumutok sa kanilang pagmumukha habang tumitindi ang klimang pulitikal.

“Ang lahat ng kabulastugang ito na ang Pilipinas ang “may pinakamataas na growth rate sa rehiyon” ay ipinakikita bilang “susunod na tigreng ekonomya sa kabila ng mga kalamidad” ay isang tunay ngang kalapastanganan. Ang tiyempo ng sinasabing ganansya sa ekonomya ay sumabay sa panahong pinairal na nina Aquino at Abad ang kanilang illegal na mekanismo ng paggasta. Sa katunayan, nagrereklamo ang mga imbestor sa gobyerno ng underspending at labis na ingat sa kanyang unang labingwalong buwan”, paliwanag pa ni De Guzman.

“Ang konsepto ng DAP ay isinilang bilang reaksyon sa gayong mga kritisismo. Ngayong wala na ang DAP, ang tiyak ay hindi na masusustena ng administrasyon ang kanyang antas ng pag-unlad,” hula pa niya.

Hinala pa ng lider-manggagawa, “ang pinakamatagumpay na resulta ng DAP na naganap ay hindi ang pagkakaroon ng mga investments at trabaho kundi ang mapakalawak na disimpormasyon ng isang malusog na ekonomya ng bansa. Kahit na may DAP, nakapagtipon pa ang mga mayayaman ng laksa-laksang tubo habang ang mga mahihirap ay patuloy na nagugutom.”


Ipinagdiinan pa ni De Guzman na, “ang tunay na dahilan ng kumpanysa ng mga dayuhang imbestor sa panahon ni Aquino ay ang kanyang matinding pagpapatupad ng polisiya ng murang paggawa, kontraktwalisasyon, at ang pagdurog sa nalalabi pang karapatan sa paggawa na ginagarantiyahan ng ating konstitusyon.

Workers claim that this is Noynoy’s “last” SONA, dubbed it SONA-ngaling

Press Release


28 July 2014


Contact person
Leody de Guzman 0920-5200672
Gie Relova 0915-2862555
Bukluran ng Manggagawang Pilipino


Workers claim that this is Noynoy’s “last” SONA, dubbed it SONA-ngaling

THOUSANDS of ordinary Filipinos marched towards the fortified Batasan Pambansa to counter what militants dubbed as President Noynoy Aquino’s “last” State of the Nation Address (SONA), two years before his term ends.

Aquino’s Ouster

“Today, we boldly declare that by hook or by crook this will be Aquino’s last SONA. We are fed up with the same old lies, self-serving declamations and their cheap tricks just to salvage the rotten status quo and his parents’ legacies,” said Leody de Guzman, national chairperson of the militant Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP).

He added that, “like the majority of our countrymen, there are no more reasons left for us to hold back and desire that Aquino’s Daang Matuwid become a realization in the next two years. True enough, the past four year maybe not enough to eradicate all social ills, but to aggravate our already miserable condition is just too much to bear”.

The labor leader noted that since taking office, Aquino has legalized contractualization, doubled Social Security System and PhilHealth contributions, depressed wages in town and country, denied tax breaks for state and private employees and has never taken the side of the workers during labor disputes despite outright violations by greedy capitalists.

At their rally, the workers brought with them a giant wooden yellow cross that signified the burden they are enduring daily under the anti-poor policies of the Aquino administration.

“Simply put, Noynoy’s ouster is the only available route for all hard-working wage-earners to exit from Aquino’s deceitful and corrupt reign. His forcible removal from office must lead to the establishment of a government characterized with the full participation of the masses an all levels of government in order to guarantee that it will genuinely serve the masses,” De Guzman spelled out.

The BMP and allied organizations Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lungsod, Sanlakas and Partido Lakas ng Masa have called for the ouster of Aquino one week after the Supreme Court decided that portions of his administration’s Disbursement Acceleration Program (DAP) was deemed unconstitutional.

DAP: Artificial Economic Gains

Articulating on the content of Aquino’s address before Congress and foreign dignitaries, the labor leader pointed out that the presumed economic gains the chief executive and his economic team has been boasting off since last year is artificial and a bubble that will most likely burst in their faces as the political climate heightens.

“The whole brouhaha that the Philippines has the “highest growth rate in the region” and is made to appear as the “next economic tiger despite the calamities” is a complete travesty. The timing of supposed economic gains was consistent with the period when Aquino and Abad unleashed their illegal spending mechanism. As a matter of fact, investors complained of government underspending and excessive cautiousness during his first eighteen months”, De Guzman explained.

“The concept of DAP was conceived as a reaction to such criticisms. Now that the DAP is gone, it is most certain that the administration cannot sustain its growth levels any longer,” he predicted.

The labor leader surmised that, “the most successful result the DAP generated was not the investments and jobs produced but the massive disinformation drive of a concocted economic health of the country. Even with the DAP, the rich accumulated more profits and the poor starved more than ever”.

De Guzman emphasized that, “the real origin of the confidence of the foreign investors in Aquino’s watch is his stiff imposition of the cheap labor policy, contractualization and crush the last remaining vestiges of our constitutionally-guaranteed labor rights”. ###


Biyernes, Hulyo 25, 2014

PARA SA IYO, AKING GURO - Tula ni Ka Gem De Guzman

PARA SA IYO, AKING GURO
Tula ni Ka Gem De Guzman

Akala mo ay di ako nakikinig,
pero natutunan ko sa iyo ang sets
and subsets of numbers and things.

Akala mo ay di ako nakikinig,
pero dahil  sa iyo, naintindihan ko
ang  tungkol sa angles and sides of a right triangle
at tinawag na Phytagorean Theorem.

Akala mo ay di ako nakikinig,
pero sa iyo nagmula ang di ko malilimutang  
“the product of the means equals the product of the extremes.”

Akala mo di ako nakikinig,
pero sa iyo ko nalaman ang living and non-living things,
organic at inorganic at ang natural na mundong ginagalawan natin.

Akala mo ay di ako nakikinig,
pero dahil sa iyo naisaulo ko ang Periodic Table of all Elements
na nagamit ko sa praktikal na buhay.

Akala mo di ako nakikinig,
pero sa iyo ko natutunan ang Law of Motion ni Newton
“for every action, there is a corresponding reaction.”

Akala mo ay di ako nakikinig,
pero napakahalaga sa araw-araw  na buhay    
ang naituro mo na “law of supply and demand.”

Akala mo di ako nakikinig,
pero inumpisahan mo sa mura kong isipan na    
saliksikin ang kasaysayan ng  Pilipinas at mundo
Mula Silangan pa-Kanluran.

Akala mo di ako nakikinig,
pero dahil sa iyo, natutunan kong mahalin
ang sariling wika at dito’y nagpakadalubhasa.

Akala mo di ako nakikinig,
pero kahit baluktot ang dila, nauunawaan ko at nabibigkas
ang wikang Ingles at di kayang lokohin ng sinumang mga dayo.

Akala mo di ako nakikinig,
pero nagamit ko paglabas sa paaralan ang mga
turo mo sa grafting, budding, marcotting at iba pang teknolohiya
at mga kwento ng buhay sa oras ng recess.

Akala mo di ako nakikinig,
pero nagsilbi sa aktwal na buhay ang mga lektyur at karanasan
sa military training at scouting.

Akala mo di ako nakikinig,
sa ispesyal na regalo mo para ako matuto,
kaakibat ng pagpapahalaga mo sa akin
na dinagdagan mo pa  ng pagmamahal;
di mo lang alam kung gaano kahalaga sa akin
ang iyong naibahaging kaalaman.

Sapagkat tumulong kang baguhin ang lahat,
sa bawat isa sa aming nahawakan mo,
kusang lumabas ang kanya-kanyang angking galing
na gumabay
para iguhit
ang mga layunin sa buhay.

Iyan ay bagay na walang katumbas na salapi.

Nakinig ako ....
at gusto kong pasalamatan  ka sa lahat  ng bagay
na  nagawa mo sa akin
noongAkala mo
ay hindi ako nakikinig. #

* BMP - Bukluran ng Manggagawang Pilipino

Lunes, Hulyo 21, 2014

Manggagawa, muling nagprotesta sa NLRC

MANGGAGAWA, MULING NAGPROTESTA SA NLRC

Lunes, Hulyo 21, 2014 - Muling nagprotesta sa harapan ng tanggapan ng National Labor Relations Commission (NLRC) ang daan-daang manggagawa mula sa iba't ibang pagawaan, lalo na yaong mga may kaso laban sa kanilang employer. Muli nilang kinalampag ang NLRC na nasa Banaue St., Lungsod Quezon, at muli nilang ipinanawagan ang agarang pagre-resign ni NLRC Commissioner Nograles, at iba pang sangkot sa katiwalian, pati na mga arbiter na laban sa mga manggagawa.

Pinangunahan ang nasabing pagkilos ng grupong Workers Alliance Against Corruption, pati na mga kasapi nitong AGLO (Association of Genuine Labor Organizations), BMP (Bukluran ng Manggagawang Pilipino), DEU (Digitel Employees Union), SUPER (Solidarity of Unions in the Philippines for Empowerment and Reforms), Obrero Law Office, NAFLU Federation, RPN 9 Union, IBC 13 Employees Union, WMJP (Workers Movement for Justice and Peace), ASAP (Anti-Sweatshop Alliance of the Philippines), at marami pang iba.

Mababasa sa kanilang mga dalang plakard ang mga isyu't kanilang panawagan, tulad ng mga sumusunod: "Chairman Nograles, Resign!" "Comm. PalaƱa, ang NLRC ay Hindi Motel", Commissioners Lacap at Beley, Dapat Bantayan", "Comm. Villena,  marami ka na nabiktimang manggagawa! Mag-retire ka na!!!" "Sheriff Caloy Macatangga ng RAB IV, Corrupt!" "Comm. N. de Castro, sumama ka na lang sa amo mong si GMA, Corrupt", "Korapsyon s NLRC, Labanan", Chairman Nograles, 'Break Open' sa Asgarel Corrugated Box, Ilabas na" at "Sweatshop Company nationwide, labanan".

Panawagan naman ng DEU sa NLRC: "Sawang-sawa na kami sa katiwalian! Ituwid niyo ang natitira niyong dangal!"

Nagsimula ang pagkilos sa ganap na ala-una ng hapon at natapos ng ikaapat ng hapon.

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996