Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Miyerkules, Pebrero 24, 2010

Movement for Decent Work-Decent Life Launched in Laguna

Press Statement
Feb. 21, 2010
Calamba City, Laguna

Movement for Decent Work-Decent Life Launched in Laguna

A Leaders Forum on “Marangal na Trabaho-Marangal na Buhay” was held last February 20, 2010 at Riverview Resort in Calamba City, Laguna.

The affair was sponsored by top leaders of Bukluran ng Manggagawang Pilipino-Southern Tagalog (BMP-ST), AKBAYAN-Laguna, Sosyalistang Ugnayan ng Manggagawang Pilipino (SUMAPI), Nagkakaisang Lakas ng Manggagawa sa Laguna (NLML), Kapayapaan Homeowners’ Association (KHOA-Canlubang), Samahang Magkakapitbahay ng Brgy. Lamot I (Calauan), Southville Phase 5 Homeowners’ Association (Cabuyao), Maligaya Homeowners’ Association (San Pedro), Bigkis ng Manggagawa sa Arcya Glass and CALABARZON Displaced Workers Association (CADIWA).

It was attended by more than 300 leaders of local organizations representing the sectors of workers, urban poor, TODA, vendors, fisher folks, concerned homeowners and displaced workers in the province of Laguna.

The theme was inspired by the “Decent Work-Decent Life Campaign” spearheaded by the alliance of Solidar, International Trade Union Confederation (ITUC), European Trade Union Confederation (ETUC), Social Alert International and Global Progressive Forum. This campaign was launched in Nairobi on January 2007 to appeal to all nations to live up to the 2005 UN World Summit agreement of placing full and productive employment and decent work as a central objective of relevant national and international policies.

The attainment of Decent Work and Decent Life calls for an interactive participation of the people to ensure that decent work is integrated in the programs and policies of the government. Hence, some politicians aspiring for local and national post were invited in the forum to share their views, but failed to attend and sent their representatives instead.

The forum focused on the need to generate and broaden opportunities for adequate employment, education, housing, workers rights and labor standards, health care, social protection, social dialogue and representation of marginalized sectors in the government.

Before the forum ended, the participants enthusiastically adopted the following resolutions:

1. Form the “Decent Work-Decent Life Movement” with the Convenor as Interim Officers;
2. Further develop the Decent Work-Decent Life Agenda into a ” People’s Action-Platform” that will serve as a framework in the 2010 election and beyond and as a tool to challenge and gauge aspiring politicians;
3. Recruit members and organized chapters of movement in within their local organizations, families, communities and workplaces.

Lunes, Pebrero 22, 2010

Marangal na Trabaho - Marangal na Buhay - BMP-ST

Sumama sa pagbabago...
SA 2010 ELECTION: TAUMBAYAN NAMAN!
mula sa BMP-ST

Simula ng mauso ang eleksyon, ang laging tema ng halalan sa bansa ay pagalingan ng mga plataporma o pangako ng mga kandidato.

Lahat ay nagpapahayag ng mga programa o plataporma ukol sa kaunlaran ng bansa, mabuting pamamahala, katarungang panlipunan, matapat na serbisyo, pagpuksa sa korapsyon, peace and order, trabaho at kabuhayan, edukasyon, kalusugan, pangangalaga sa kapaligiran, pagpawi ng kahirapan, paggalang sa demokrasya at karapatang pantao, pangangalaga sa mga OFWs, murang pabahay at marami pang iba. Kulang na lang ipangako pati ang langit. May sumpaan at pirmahan pa ukol sa malinis at mapayapang halalan.

Subalit ating pansinin, hindi ba't paulit-ulit na lamang ang mga pangakong ito, recycled, parang ukay-ukay. Nagpapalitan lang ng mukha at posisyon ang mga nanunungkulan, habang ang taumbayan ay patuloy na bigo sa mga inaasahang pangako.

Hanggang kailan tayo aasa? Hindi ba't kalabisan na ang mahigit limampung (50) taon na ipinaubaya natin sa mga pulitiko ang kinabukasan ng ating pamilya? Hindi ba't ang mga recycled nilang pangako ang mismong patunay sa bulok na sistema ng halalan at pamamahala sa bansa? Na kung saan, sakalakhan, angkarapatang bumoto ay katumbas lamang ng kalayaang pumili kung sinu-sino ang susunod na magpapasasa sa kapangyarihan.

Ngayong 2010 election, wakasan na natin ang pasibong partisipasyon ng taumbayan sa halalan na tagapanood lamang ng mga patalastas o meeting-de-avance! Yamang ang boto ng taumbayan ang basehan kung sinu-sino ang pupwesto sa gobyerno, kung gayon, ang karapatang bumoto ay mabisang sandata't kapangyarihan upang itadhana ang mga programa't plataporma na dapat isakatuparan ng mga kandidato, sinuman sa kanila ang iproklama ng Comelec.

Panahon na upang itanghal sa entablado ng pulitika ang landas sa tunay na pagbabago tungo sa kapalaran ng bawat tao; ng mga manggagawa sa pribado at gobyerno, magsasaka't magbubukid, mangingisda, manggagawa sa transportasyon, guro at mga propesyunal, vendors, OFWs, kabataan at estudyante, kababaihan, senior citizens, mga disabled, mga unemployed, at higit sa lahat, ng susunod na henerasyon - walang iba kundi ang ating mga anak at apo. Paano ito maisasagawa? Organisahin ang ating mga sarili, bawat isa, lahat tayo, batay sa isang mithiin, sa isang programa't plataporma!

Mithiin ng bawat Pilipino ang isang MARANGAL NA TRABAHO - MARANGAL NA BUHAY (MT-MB). Ito ang sumada ng ating programaoaksyon-platapormabilang mandatong igagawad sa mga nag-aambisyong manungkulan sa gobyerno, mula sa pambansa hanggang sa lokal na pamahalaan. Ito ang ating panuntunan sa 2010 Election at sa mga susunod pang halalan hanggang sa ganap na umiral ang MT-MB para sa lahat.

Ano ang Marangal na Trabaho - Marangal na Buhay?

Ito ay halaw sa Decent Wok Agenda na binalangkas ngInternational Labor Organization noong 1999. Ayon kay Juan Somavia, Director General ng ILO, Ang pangunahing layunin ng ILO ay isulong ang oportunidad ng mga kababaihan at kalalakihan na makamit ang desente at produktibong paggawa sakondisyong may kalayaan, pagkakapantay-pantay, seguridad at makataong dignidad.

Ang Decent Work Agenda ay masusuma sa apat na estratehikong layunin (o Four Pillars):
1. Maisakatuparan ang mga batayang prinsipyo at karapatan sa paggawa at internasyunal na pamantayan sa paggawa (international labor standards);
2. Sapat na oportunidad sa empleyo at kita;
3. Mapairal ang panlipunang potekyon at panlipunang seguridad;
4. Maisapraktika ang panlipunang diyalogo at tripartismo.

Sumasaklawang mga layuning ito sa lahat ng tao, manggagawa, lalaki man o babae, nasa pormal o impormal na ekonomya, sahuran man o sariling paggawa; nasa bukid, pabrika o opisina; nasa kanilang mga tahanan, o nasa komunidad.

Nakapaloob din ito sa Phil. National Action Plan for Decent Work (2002-2005) na siya ring pinaghalawan ng League of Municipalities of the Phil., League of Provinces of the Phils., at Union of Local Authorities of the Phil. upang isanib ang Decent Work Agenda sa kanilang local development plans.

Sa diwa, ang Marangal na Trabaho - Marangal na Buhay ay hindi nalalayo sa mga pangako o plataporma ng mga pulitiko.

Ngayong 2010 election, ibubukas natin sa mga pulitiko ang Marangal na Trabaho - Marangal na Buhay bilang aksyon-plataporma ng taumbayan. Kung sinsero sila sa kanilang mga ipinapangako, hahamunin natin silang isulat sa kanilang plataporma ang mga ispesipikong programa na magsusulong ng Marangal na Trabaho - Marangal na Buhay sa kanilang constituents.

Sa panimulang yugto, ang mga aksyon-plataporma ng MT-MB ay ang mga sumusunod:
1. Tuloy-tuloy na paglikha ng mga trabaho at kabuhayan hanggang mapawi ang karukhaan.
2. Pagsasakatuparan ng sahod na nakabubuhay (family living wage)
3.Pagsasakatuparan ng regular na empleyo (Art. 280, Labor Code) at seguridad sa trabaho.
4. Ganap at walang pasubaling pagbabawal sa Labor Only Contracting (LOC) na may kaukulang kaparusahan na pagkabilanggo, multa at kabayaran sa mga biktima.
5. Ganap na kalayaan at karapatan sa pag-oorganisa, pagtatayo ng mga samahan at pakikipagtawaran ng mga manggagawa sa industriya, agrikultura, serbisyo at gobyerno.
6.Ipatupad ng walang pasubali ang International at Philippine Labor Standards. Kriminalisasyon sa may paglabag.
7. Isabatas ang profit sharing.
8. Isabatas ang mandatory Trust Fund sa retirement, gratuity pay at separation pay para sa lahat ng manggagawa.
9. Isabatas ang Unemployment Insurance.
10. Isabatas ang anim na oras at anim na araw na paggawa sa isang linggo (6 hours work a day at 6 days work a week) nang walang kabawasan sa sahod at benpisyo, nang sa gayo'y dumami ang oportunidad sa empleyo.
11. Sapat na proyektong pangkabuhayan para sa mga informal sectors.
12. Isakatuparan ang pondo ng LGUs para sa Gender at Development programs.
13. Paunlarin at palawakin ang mga bnepisyo at oportunidad para sa mga senior citizens at disabled persons.
14. Palawakin ang programa at laanan ng sapat na pondo ang libreng edukasyon at serbisyong medikal para sa mga mahihirap.
15. Isakatuparan ang 10% discount sa presyo ng gasolina, krudo, spare parts at langis para sa mga drivers ng tricycle,jeepney at taxi.
16. Abot-kayang pabahay sa mga maralita.
17. Ligtas na relokasyon, sapat na serbisyo at kabuhayan sa mga pamilyang naninirahan sa mga danger zones.
18. Isakatuparan ang demokratikong partisipasyon ng mamamayan sa pagtatakda at pagpapasya sa mga programa, proyekto at taunang budget ng lokal na pamahalaan.
19. Ipatupad ang sektoral na representasyon ng mga marginalized sectors sa Lokal na Sanggunian ng bawat lokal na pamahalaan.
20. Itayo ang People's Council bilang katuwang ng mga lokal na pamahalaan sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng programa sa pagkakamit ngMT-MB.

Ang mga ito ay panimula lamang, bukas sa pagbabago at pagpapaunlad habang patuloy na isinusulong. Ang tagumpay ng Marangal na Trabaho - Marangal na Buhay ay hindi madaling kamtin. Ito ay pangunahing nakasalalay sa dalawang elemento. Una ay ang pagluluklok ng mga kaagapay na lingkod-bayan na tapat at sinsero sa platapormang ito. Ikalawa ay ang patuloy na paglaganap at paglawak ng mamamayan na nakikiisa't naninindigan sa ikatatagumpay nito. Kapag sa bawat bayan at lungsod ay naabot na ang mayoryang bilangng mamamayan na nakikiisa sa Marangal na Trabaho - Marangal na Buhay, kung sa bawat pabrika, komunidad, tahanan, eskwelahan, palengke, bukirin at lansangan ay nakapundar na ang kilusan para sa MT-MB, hindi na mahirap kamtin ang unang elemento.

Tungo rito, simulan natin ang unang halbang. Itatag ang kilusan ng taumbayan para sa Marangal na Trabaho - Marangal na Buhay! Ipundar ang mga grupo o cells ng MT-MB sa ating mga lugar ng trabaho, hanapbuhay at paninirahan.

Miyerkules, Pebrero 17, 2010

Ibalik sa trabaho ang 127 manggagawang tinanggal sa Goldilocks!

Para sa: Lahat ng Unyon, Asosasyon at Buklod

Hinggil sa: Suporta sa Laban ng mga Manggagawang Tinanggal sa Goldilocks

Mula sa: Komiteng Tagapagpaganap

Petsa: Pebrero 17, 2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ibalik sa trabaho ang 127 manggagawang tinanggal sa Goldilocks!

Tinanggal ang 127 lider manggagawa ng Goldilocks noong Feb. 8, 2010. Tinanggal sila sa kasong hindi nila ginawa. Hinatulan sila ng illegal strike ng NLRC, gayong wala namang nakasampang kaso ng illegal strike at sa katotohanan, hindi naglunsad ng strike ang mga manggagawa ng Goldilocks.

Nagsimula ang usapin nang ang Bukluran ng Independyenteng Samahang Itinatag sa Goldilocks (BISIG), bilang nanalong unyon sa ginanap na Certification Election (CE), ay naghapag sa management ng CBA proposal. Tinangihan ng management ang pakikipagharap sa BISIG sa katwirang naghahabol pa ang natalong unyon (BUKLOD). Dahil dito, nagsampa ng Notice of Strike (NOS) ang BISIG sa DOLE sa kasong; 1) Refusal to Bargain; 2) Illegal suspension ng mga lider na aktibo sa pangangampanya sa BISIG; 3) Illegal Transfer ng Presidente ng BISIG, paglilipat mula sa SM Cubao patungong SM Molino, Cavite, gayong may binuksan namang branch sa Ali Mall na katabi lang ng SM sa Cubao; at 4) Discrimination sa pagbibigay ng P13 as Advance CBA sa mga manggagawa at di binigyan ang mga aktibong lider at kasapi ng BISIG.

Nang dumating ang araw na ipuputok na ang strike, nag-intervene ang DOLE, naglabas ng Assumption of Jurisdiction (AJ) ang Secretary of Labor, pero ang problema, binitawan ang kaso at ipinasa sa NLRC. Ang NLRC ang duminig at nagdesisyon sa apat (4) na asunto na nilalaman ng NOS.

Sa desisyon, pinaburan ng NLRC ang management. Inutusan ang management na makipag-CBA na sa natalong unyon, legal din daw ang suspension at ang transfer. Walang desisyon sa pang-apat pero nagdagdag ng isa pang hatol, iligal daw ang strike na ginawa ng mga manggagawa at tanggal ang 127 na nakilalang lumahok.

Ginawang strike ng NLRC ang picket protest na inilunsad ng mga manggagawa noong Mayo 27, 2009 pagkalabas nila ng trabaho. Subalit mula Mayo 27 hanggang sa madisisyunan ang pagtatanggal sa 127 lider, walang reklamong strike na inihapag ang management laban sa BISIG. Sariling diskarte lang ng Division 6 ng NLRC ang ipuslit ang kasong illegal strike para lang lagyan ng batayang tanggalin ang mga manggagawa.

Kung magkano ang dahilan ay hindi natin alam. Pero ang isang klaro, sabwatan ito ng management at ng Division 6 sa katauhan ni Commissioner Nieves De Cash-tro, Palacol at Ontiguera. Napatunayan ang sabwatang ito ng kailan lamang ay naglabas ng desisyon ang Court of Appeals na di pwedeng makipagnegotiate sa CBA ang management sa isang natalong unyon kahit pa makansela ang rehistro ng BISIG bilang nanalong unyon.

Ang naganap na tanggalan ay pakana ng management ng Goldiolocks. Ayaw ng Goldilocks na magkaroon ng tunay na unyon sa kanyang kompanya. Gusto ng Goldiloks magpatuloy ang kontraktwalisasyon, ang mababang sahod at benepisyo, ang tanggalan sa lahat ng regular na manggagawa. Kinasabwat niya ang NLRC upang pagmalupitan ang kanyang sariling manggagawa at pagdamutan ng pagkilala at benipisyong nauukol sa kanila.

Suportahan natin ang mga kapatid nating manggagawa sa Goldilocks, ipanawagan natin sa ating kasapian ang pansamantalang di pagtangkilik sa produkto ng Goldilocks. Sulatan at ipaalam sa Goldilocks management ang inyong desisyon at panawagan sa mga manggagawa nang di pagtangkilik hangga’t di naibabalik sa trabaho ang mga tinanggal. Ipadala sa address: Goldilocks, 498 Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Magdikit ng minimum na 10 posters (kalakip nito) sa palibot ng pabrika. (Gawan ng paraang maidikit).

**2/17/2010**

Miyerkules, Pebrero 10, 2010

Dismissal of 127 Goldilocks Workers Assailed


Dismissal of 127 Goldilocks Workers Assailed

“Goldilocks tumitiba, Manggagawa kinakawawa!”

Dear Friends,

Today February 9, 2010, 127 workers were refused entry by the Goldilocks management. The workers were informed yesterday regarding the latest decision of the NLRC (National Labor Relations Commission) affirming their dismissal.

In turn, the workers staged a picket outside the Goldilocks Plant in Mandaluyong to protest and condemn the unjust decision.

Four years ago, the workers participated in a PCE (Petition for Certification Elections) held in February 28, 2006 as a result of the sixty (60) days freedom period after the 5-year Collective Bargaining agreement covering March 1, 2001 to February 28, 2006 between Goldilocks Bakeshop Inc., and Buklod ng mga Manggagawa sa Goldilocks Bakeshop (BUKLOD) expired. Separate petitions were filed by three groups, namely; KMG-KMM-Katipunan (Kilusan ng mga Manggagawa sa Goldilocks-Kilusan ng mga Manggagawang Makabayan), Bukluran ng Independyenteng Samahan na Itinatag sa Goldilocks (BISIG) and Obrero Pilipino-Goldilocks Employees Association (Obrero-GOLDEA).Being the incumbent union, BUKLOD was considered as forced intervenor for being the incumbent union.

It was a rough sailing for the workers since the management in collusion with the incumbent union (BUKLOD) questioned the petition filed by Obrero-GOLDEA. On the other hand, BUKLOD, filed a petition to cancel BISIG’s certificate of registration.

On May 10, 2006, DOLE-NCR Med-Arbiter Catherine Z. Licaros issued an order directing the conduct of certification of election. In response to the decision, both BUKLOD and Obrero appealed the decision and argued that BISIG and KMG-KMM-Katipunan should be excluded as among the choices in the certification election.

But a resolution was released in September 11, 2006 issued by Undersecretary Luzviminda Padilla dismissing the appeal. Subsequently, an entry of judgment was issued on November 14, 2006 by the Bureau of Labor Relations (BLR) Director Rebecca Chato. The Certification election was finally conducted on March 19, 2007 with the following results;

KMG-KMM-Katipunan---------334
BISIG--------------------------517
OBRERO------------------------44
BUKLOD-----------------------581
NO UNION----------------------15
__________________________
TOTAL 1491

Because no union garnered the fifty percent plus one (50% plus 1) ruling in the certification election between BUKLOD and BISIG and after hearings on the manifestation, run-off election was scheduled on August 6, 2007 and the result was;

BISIG--------------------------------- 764
BUKLOD------------------------------653
Spoiled----------------------------------38
Segregated/Challenged Votes----------202
____________________________
Total Votes: 1,657

Buklod filed a protest in the run-off election and manifested that the segregated ballot must be counted.

On March 17, 2008, seven months later, BISIG was certified as the sole and exclusive bargaining representative of rank and file employees thru the decision issued by Med-Arbiter Atty. Alma Magdaraog-Alma. The decision was appealed by BUKLOD before the office of the Secretary;

Surprisingly on April 10, 2008, the Court of Appeal reinstated the August 11, 2006 Resolution of the then Bureau of Labor Relation OIC-Director Henry Parel delisting BISIG from the rooster of legitimate labor organizations. BISIG in turn, immediately filed a motion for reconsideration.

On April 16, 2008, BISIG sent a letter to the Goldilocks Management requesting the latter to commence the collective bargaining negotiation but the management ignored the said letter request. BISIG filed a (NOS) Notice of Strike on April 24, 2008 on the issue of discrimination, harassments and other related issues.

On May 20,2008, the Goldilocks company responded by filing a petition for assumption jurisdiction or Certification for Compulsory Arbitration for the (NOS) Notice of Strike of BISIG dated April 24, 2008. Undersecretary Lourdes Transmonte, then acting Secretary issued a Certificate Order dated May 26, 2008 certifying the labor dispute to the National Labor Relations Commission (NLRC) for compulsory arbitration. The said order was received by BISIG on May 29, 2008.

The conciliation before the NCMB (National Conciliation And Mediation Board, both the Goldilocks Bakeshop Inc representative and BISIG leaders entered into agreement dated June 11, 2008 and agreed to await the office of the (BLR)- Office of the Sec (Osec) will undertake in conjunction with the labor dispute at bench specifically, the issue on Certification election. Additionally, the Union hereby withdraws the instant labor dispute for the sake of industrial peace”.

Days earlier prior to conciliation, BISIG affiliated to AGLO (Association of Genuine Labor Organization) and on June 12, 2008, the Department of Labor and Employment-National Capital Region (DOLE-NCR) issued Certificate of Creation of Local Chapter with Certification No PFC-028-2008-CC.

On June 16, 2008, BISIG filed its manifestation with motion to dismiss before the NLRC, praying that the certified case be dismissed in view of BISIG’s withdrawal of its Notice of Strike dated April 24, 2008.

On July 1, 2008, BISIG filed another NOS (Notice of Strike) on the following grounds; 1.Unfair labor practice, 2. Union Busting and other related cases.

On July 8, 2008, Undersecretary Romeo Lagman, by authority of the Secretary, issued a Resolution affirming BISIG’s certification as an exclusive bargaining representative of Goldilocks Bakeshop Inc., rank and file workers and employees.

On July 11, 2008, the management filed its Manifestation with Motion to Subsume before the Office of DOLE Secretary.

On October 13, 2008, three months later, BISIG filed its third Notice of Strike, this time around the grounds were as follows; 1. Unfair labor practice (Refusal to Bargain Collectively) 2. Illegal Suspension, 3. Unjust transfer of Goldilocks SM Cubao Branch to Provinces, 4. Discrimination (selective P13.00 wage increase) and others.

On October 31, 2008, DOLE Secretary Mariano Roque certified the October 13, 2008 BISIG Notice of Strike to Compulsory Arbitration before the NLRC;

The certified Notice of Strike (NOS) was raffled to NLRC Sixth Division composed of Commissioner Nieves Vivar-de Castro (ponente), Commissioner Benedicto R. Palacol (Presiding Commissioner) and Commissioner Isabel G. Panganiban-Ortiguera.

On May 28, 2009, almost seven months later, the NLRC came up with the decision penned by Commissioner Nieves Vivar-de Castro on the issues contained in the Notice of Strike. The decision was promulgated as follows;

1. Ordering Goldilocks to commence collective bargaining negotiation with BUKLOD (the losing union in the certification election)- this is a blatant disregard of what is the rule of law negating the existence of a duly certified bargaining agent, the BISIG-AGLO.
2. Sustaining the legality of the penalty of suspension on Wilson Dy and six other officers, leaders and members of BISIG-AGLO.- this is an outright non recognition of the violations incurred by the Goldilocks Management.
3. Declaring Joel Lachica and four (4) others to have been validly dismissed from employment- affirming the Management not guilty of unfair labor practice.
4. Declaring the demonstration and picketing of more than 120 workers and employees after office hours and eight hours work conducted on May 20 and 27, 2008 to be illegal strike and imposing the following penalties;
a. For having participated in the illegal strikes, the 17 Union officers and Board members are deemed to have lost their employment.
b. For having committed illegal activities during illegal strikes, the one hundred four (104) Union members are deemed terminated from employment.
c. Ordering Goldilocks to grant financial assistance to the terminated Union members only in an amount equivalent to half month pay per year of service as a measure of social justice.

The decision that was promulgated was unusually hand carried by an NLRC employee a day after the promulgation effected last May 27, 2009 to the office of Miralles and Associates Law Office, a far cry from the NLRC tradition where decisions are being sent thru registered mail.

Another questionable decision made was on the case of illegal strike. To where did the NLRC apply an illegal strike when no strike ever took place. Indeed, there were 3 attempts on the Notices of Strike but all these were assumed jurisdiction by the office of the Secretary thereby averting the supposed strike to take place. Only in the Philippines where you exercise your freedom to picket during break time but now constitute as an illegal strike. A “brilliant” decision penned by an equally brilliant commissioner in the person of Commissioner Nieves De Castro.

Yesterday, February 8, 2010, for over eight months now, the NLRC gave its final blow and reaffirmed the dismissal of the 127 union members of the BISIG Labor Union. This time, the decision focused on the illegality of the strike that became the basis of the dismissal. A strike that never took place.

2010 would be a bleak picture for the 127 families of Goldilocks workers and employees. This is the grim reality of our previous slogan, “Goldilocks tumitiba, Manggagawa kinakawawa”. We want to let the whole world know that the Goldilocks Company continues to grow but not their workers.

Our plight is totally unthinkable, the rule of law applies only to those who have power and money and not to people like ours. In our case, there’s no truth on the saying that for those who have less in life should enjoy more in law.

We are deeply saddened of our situation and to our family, our children and our future. There are companies in the Philippines like Goldilocks. We don’t want our case to become a precedent that would be detrimental to other workers and their families.

Please join us in our crusade to fight not only to ourselves but to the Filipino workers. We welcome your support in our struggle. We still do not lose hope. We will continue our fight in all fronts. In turn, we are seeking your support in whatever way you can. These are the ways where you can be of help;

1. Giving material and financial support to our campaign. (We will later provide details of our bank account)
2. You should think twice eating in Goldilocks branches/outlets. The more you patronize the more you support greedy capitalists.
3. Inform all your relatives, friends here in the Philippines and abroad not to patronize anymore Goldilocks. Always remember our slogan, “Goldilocks tumitiba, Manggagawa kinakawawa”.
4. If you cannot avoid eating in their outlets, at least minimize your patronage.
5. Petition all scrupulous and corrupt government officials in the mold of Commissioners De Castro, Ortiguera and Palacol.
6. Support and join our protest activities.
7. Write protest letters to DOLE, NLRC and related government offices and institution and to the Goldilocks management through their branches and offices. You can directly mail your letter or personally deliver your letter to Goldilocks outlets/branches.
8. Propagate our issue and enjoin everyone to become supporters of Goldilocks workers.


In the pursuit of justice for the Filipino workers,

127 dismissed Goldilocks workers and employees


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996