Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Linggo, Setyembre 15, 2013

Mga Mensahe mula sa FB para sa BMP 20th anniversary
Mga Indibidwal na Mensahe sa ika-20 anibersaryo ng BMP

MGA INDIBIDWAL NA MENSAHE sa ika-20 anibersaryo ng BMP
(Ito ang mga isinulat na mensahe ng ilan sa mga dumalo sa anibersaryo ng BMP, batay sa ipinasa nilang papel, at tinayp sa kompyuter ni Greg Bituin Jr. Maraming nabigyan ng pinaikot na papel ngunit ang mga ito lang ang nakabalik at naipasa. Alam naming maraming nais magpahayag ng mensahe ngunit sa dami ng dumalo ay hindi nito maiisa-isa ang mensahe kaya sa pamamagitan ng sulat ay naipahayag nila ang kanilang pakikiisa sa ika-20 anibersaryo ng BMP.)

"Sa ika-20th anibersaryo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, ang sentro ng paggawa, ang mga manggagawa sa Gelmart Industries Phils. Inc. na kasalukuyang nakapiket ay pumupugay sa mga pinuno ng BMP. Ganundin mula sa Partido Lakas ng Masa Taguig Chapter ay bumabati sa BMP."
- Portia M. Ariesgado, secretary general ng Lakas Manggagawa sa Gelmart, at Chairperson ng PLM Taguig Chapter

"Isang maalab na pagbati sa ika-20 anibersaryo ng BMP!!! Nawa'y ipagpatuloy ang tunay na laban ng uring manggagawang Pilipino!!! Patatagin at itaguyod ang makataong paglilingkod sa ikauunlad ng tunay na laban ng uri!!! Mabuhay!!!"
- Mike B. Catli, Pangulo, ILS-FASU-SUPER

"Isang pagpupugay sa ika-20 anibersaryo ng BMP. Ang BMP ay nakilala bilang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga manggagawa, tagapagtanggol ng mga inaaping manggagawa't mamamayan at tuloy-tuloy na nagsusulong at nakikibaka para sa paglaya ng manggagawa sa tanikala ng pagkaalipin at itayo ang sosyalismo! Kasama nyo kami sa labang ito!
- Roni Sabareza, General Secretary, MELF (Metro East Labor Federation)

"Isang mapagpalayang pagbati sa ika-20th anibersaryo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). Ipagpatuloy ang ating pag-oorganisa. Patuloy na palakasin ang ating hanay para sa pagtatayo ng gobyernong kakalinga sa uring manggagawa. Mabuhay ang Bukluran!"
- Mao de Guzman, organizer, Teachers' Dignity Coalition (TDC)

"Maligayang bati at mabuhay ang 20 taong pagkakatatag ng BMP, ang patuloy na pakikipaglaban. Upang maipaglaban ang mga karaingan ng mga mamamayan ay isang kahanga-hangang gawain. Sa mga taong bumubo sa pamunuan ng BMP, nawa'y magkaroon kayo ng maayos na kalusugan at mahabang buhay upang patuloy na makapaglingkod. Mabuhay ang BMP."
- Dante G. Brillantes, Brgy. Ex-O Tanod, Brgy. 513, Zone 51, Sampaloc, Manila

"Magiging matatag ang BMP para sa laban ng uring manggagawa, dahil BMP lamang ang tutulong sa mga kinakaharap na problema ng uring manggagawa. Kaya tuloy ang laban para sa uring manggagawa. Palakasin at patatagin ang BMP at maging handa sa anumang kakaharaping mga pagsubok na darating pa dahil iyan ang responsibilidad ng BMP, at naniniwala ako na iyan ay magagawa at makakaya pagsama-sama at pagtutulungan ng BMP. Mabuhay ang uring manggagawa at BMP!"
- Bernie Bantang, staff ng BMP


Mensahe mula sa Teatro Pabrika

"Sana magkaroon ng komprehensibong programa ang BMP tungkol sa Teatro Pabrika upang ito'y mapalago pa. More power!
- Mar Laguna, mang-aawit at gitarista ng Teatro Pabrika

"Isang makabuluhan at makulay na 20 taong karanasan ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino para sa lahat ng uring manggagawa! Pinagbuklod ng isang layunin, ng isang pangarap patungo sa isang lipunang makatao. Nanindigan, nakibaka para sa pagbabago!"
- Luz Pascual, mang-aawit ng Teatro Pabrika


Mensahe mula sa mga manggagawa ng Cosmic

"Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng tulong ng BMP sapagkat kami ay nagkaroon ng kaalaman sa aming mga karapatan at karapatan ng kapwa manggagawa at mahirap."
- Rico Marcellana, presidente ng unyon sa Cosmic

"Pagbati sa ika-20 anibersaryo ng BMP!"
- Rommel Garrido, secretary ng unyon sa Cosmic

"Sa 20 yrs po ng BMP, sana po ay di kayo magsasawa sa paggabay sa tulad naming manggagawa."
- Joseph Amar, treasurer ng unyon sa Cosmic

"Sa 20 yrs anniversary po ng BMP, good health po sa mga namumuno. Maraming salamat po sa pagtuturo ng karapatan ng manggagawa."
- Roy Bacalso, Sgt. at Arms ng unyon sa Cosmic

"Sana huwag po kayo magsasawa sa pagtulong sa mga manggagawa. Happy anniversary! Maraming salamat!!!
- Silvestre Oaing Jr., auditor ng unyon sa Cosmic

"Ako bilang myembro ay lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil minsan, kami po ay inyong natulungan. Sana po ay marami pa kayong matulungan. Happy 20th anniversary!
- Eduardo Dayon, member ng unyon sa Cosmic


Mensahe mula sa pamunuan at mga kasapi ng KPML-NCRR

"Iangat ang antas ng laban ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino at palawakin ang kasapian at kaalaman ng bawat leader at members, at isulong ang karapatang pantao at manggagawa at laban ng maralita, sapagkat ito ang ating pamamaraan upang makamit ang totoong sosyalismo."
- Glenly Mendina, acting president, KPML-NCRR

"Isang taos-pusong pagbati sa inyong dalawampung taong anibersaryo. Tuloy ang laban ng maralitang Pilipino."
- Arcy Rentoria, KPML Malabon

"Maligayang 20 taon sa BMP. Ipagpatuloy natin ang laban at sama-samang pagtulong para makamit ang sosyalismo."
- Ia Lee Bautista, KPML Malabon

"Ipagpatuloy ang paghikayat ng myembro at ipagpatuloy ang pagpapaliwanag para mas maunawaan pa ang adhikain ng bawat grupo."
- Marivi Tolibas, member, KPML

"Nais kong ipaabot ang taos-puso kong pagbati sa inyong ika-20 anibersaryo. Nais kong ipagpatuloy nyo pa ang hamon sa pagbubunyag ng di makatarungang lipunang umiiral sa bansa ngayon. At dahil dito sa mga ginagawa nating pagkilos, dumarami na ang mga namumulat sa lipunang di pantay. BMP, simulan nyo ang hamon sa gobyerno at pulitika, makikibahagi din ako para sa pagbabago. Mga kasama, mabuhay kayo!!!
- Janno ng KPML-ZOTO-PK (Piglas-Kabataan)


Mensahe mula sa pamunuan ng GPNAI (Gintong Pamana Neigborhood Association, Inc.) ng Catmon, Malabon

"Magandang gabi po sa mga namumuno at bumubuo ng BMP. Maligayang ika-20 anibersaryo sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Sana po lalong palaliman natin ang ating sinimulan at ipakita natin ang ating pagkakaisa laban sa lahat na mapagsamantala sa mga maralita, baguhin ang mga mali at katiwalian ng mga namumuno sa bayan, o mambabatas. Mabuhay ang maralitang Pilipino. Mabuhay ang BMP. Happy anniversary."
- Erlinda Doctora, leader, GPNAI

"Ipagpatuloy ang laban ng mamamayang maralita at manggagawang Pilipino at makamit ang minimithi ng mga maralita. Mabuhay ang BMP sa ika-20 taon ng walang sawa sa pakikibaka ng masa. Mabuhay ang sosyalismo."
- Ma. Cristina Lucenecio. leader, GPNAI

"Ituloy at pag-ibayuhin ang pakikibakang mapangmanggagawa. Patuloy nating palawakin at organisahin ang ating hanay para sa pagbabago ng ating lipunan. Mabuhay ang BMP sa ika-20 taon ng hindi matatawarang pakikibakang masa. Mabuhay tungo sa sosyalismo."
- Rodinie P. Cabeserano, secretary general, GPNAI


Mensahe mula sa mga kasapi ng Zone One Tondo Organization (ZOTO)

"Harapin ang mga problema sa pag-oorganisa ng mga manggagawa. Palakasin ang kaalaman at kapasidad ng mga lider ay myembro sa antas pabrika at komunidad. Isulong ang laban ng uri na may kumpyansa patungo sa sosyalismo."
- Butch S. Ablir, Executive Director, ZOTO

"Isulong at iparating sa kinauukulan ang hinaing ng walang pag-aalinlangan at may paninindigan!!!"
- Carolina (Bhabes) Delorino, Vice President - Internal, ZOTO-Tondo chapter

"Pagtibayin ang pakikibaka at pakikipaglaban ng buong puso't paninindigan na may totoong prinsipyong laging inilalaan."
- Gielda S. Mirabueno, General Secretary, ZOTO-Tondo chapter

"Ipagpatuloy ang pag-oorganisa para sa ating manggagawa at huwag itong bigyan ng problema ng ating bansa. Dapat ibalik sa lugar ang dapat sa ating mamamayan para di tayo nahihirapan at para na rin mamuhay tayo ng maayos at marangal."
- Annaliza Tuazon, member, ZOTO

"Ipagpatuloy ang pagkilos at magpalawak pa ng ating samahan. Bigyan ng pag-aaral ang mga leader ayons sa pang-sosyalismo na layunin."
- Vicky Gaite, auditor, ZOTO Caloocan

"Magsulong ng mga programa upang mapatibay ang mga paglaban, pang-ingay, pagkalampag sa mga problemang kinakaharap ng mamamayan at pagbigkisin ang mga kasaping org, na magkasuportahan sa laban. May budget man o wala, palakasin ang manpower sa mga nasasakupang LOs mass struggle."
- Jess Valdez, ZOTO leader, BASECO, Manila

Mensahe sa ika-20 Anibersaryo ng BMP

Mensahe sa ika-20 Anibersaryo ng BMP 
mula sa Partido ng Manggagawang Pilipino (Pinagsanib)

Rebolusyonaryong pagbati sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino o kilala sa tawag na BMP sa pagsalubong ng 2 dekada ng pakikibaka sa pagsusulong ng makauring interes ng manggagawa sa Pilipinas at sa pagkakaisa ng uring manggagawa sa daigdig! 

Ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino ay isa sa pangunahing nagsulong sa kilusang manggagawa sa bansa sa loob ng 20 taon. Di matatawaran ang naiambag nito sa pagsusulong sa pakikibakang pang-ekonomya at pampulitika ng uring manggagawa na malaking tulong para magkaroon ng pakinabang pang-ekonomya at pampulitika ang uri at buong bayan.

Itinatag ang BMP sa panahon ng pagsikad at paglaganap ng delubyo ng globalisasyon noong dekada 90 at sa umiiral na tunggalian sa loob ng rebolusyonaryong kilusan sa bansa. Itinatag ang BMP ng mga militante at sosyalistang manggagawa na seryosong ipinaglalaban ang interes ng uri sa pamumuno ni kasamang Popoy Lagman.

Ang pakikibaka para sa pang-ekonomya at pampulitikang interes ng manggagawa at pamumuno sa pakikibakang demikratiko ng bayan ang naging mahalagang salik sa pagsikad ng paglawak at paglaban ng uring manggagawa sa Pilipinas sa gitna ng malaganap na atake ng kapital na binabawi ang mga nakamit na tagumpay sa pakikibaka ng uring manggagawa sa mahigit sandaang taon ng kilusang manggagawa sa bansa. Hindi kinaligtaaan ng BMP ang tungkulin nito sa uring manggagawa na pagkaisahin ang uri at pandayin sa laban at sa masiglang paglahok sa demokratikong pakikibaka at pagtataguyod sa sosyalistang oryentasyon ng kilusang manggagawa.

Mahalagang dalisayin at gamitin ang mga aral na ito sa dalawampung taon ng pakikibaka at maging gabay sa pagtahak sa landas ng pakikibaka para sa paglaya ng uri at bayan sa kuko ng pandaigdigang kapitalismo at ng patakarang globalisasyon.

Ang mga unyon, organisador at lider ng mga unyon at samahang masa na kasapi ng BMP ang naging dugo at laman ng BMP sa mahabang panahon. Marami sa mga unyonista ang namulat habang nag-aaral, nakikibaka at nag-oorganisa sa hanay ng manggagawa. Sila ang naging sandigan ng militanteng paglaban at pagiging tapat sa interes ng uring manggagawa sa Pilipinas na nagtataguyod ng militante at sosyalistang pakikibaka. Binuksan nila ang pagpukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa pamamagitan ng mapangahas na pag-ugnay at pakikihalubilo sa malaking bilang ng manggagawa sa pabrika, empresa at plantasyon at maging sa komunidad ng manggagawa. Iniambag nila ang kanilang dunong, pawis, dugo at maging buhay para abutin ang pinakamalaking bilang ng manggagawa kung saan sila matatagpuan.

Ang BMP bilang sosyalistang organisasyon ng manggagawa ay gumuhit sa mga pahina ng kasaysayan ng paggawa sa bansa. Itinatak nito at nagmarka ang militante at sosyalistang linya sa paggawa sa mga labang inilunsad nito. Itinuloy natin ang naging tradisyon ng BMP at aasahan natin ang pagsulong at paglakas nito at maging isang malakas at pangunahing pwersa sa kilusang paggawa at sa kilusang bayan sa bansa.

Tatlong mahahalagang aral ang makikita sa 20 karanasan ng BMP. Una ang paggamit ng sama-samang pagkilos bilang porma ng pakikibaka na nagpanday sa mga unyon at samahan na magkaisa at lumaban, ikalawa ang kumbinasyon ng pang-ekonomya at pampulitikang pakikibaka, at ikatlo, ang malaganap na mga pagmumulat, pagpapakilos at pag-oorganisa sa manggagawa; ang mapangahas na ekspansyon ng ating hanay sa lahat ng kayang abutin ng pagkilos at ang pakikipag-alyansa na nagpalapad ng saklaw ng kilusang manggagawa.

Sa panibagong dekada ng pakikibaka ng BMP, ang Partido ng Manggagawang Pilipino (Pinagsanib) ay hindi magsasawang tumulong, makiisa at magsama sa pakikibaka ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Maglalaan ang PMP ng mga kadre at kasapi na magiging katuwang ng mga militante at sosyalistang manggagawa. Inaasahan ng Partido ng Manggagawang Pilipino (PInagsanib) ang paglakas pang lalo sa gitna ng mga kumukulong pang-ekonomya at pampulitikang pangyayari sa kasalukuyang yugto ng rebolusyonaryong kilusan at ng lipunang Pilipino.

Mabuhay ang ika-20 taong anibersaryo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino! Mabuhay ang uring manggagawa! Isulong ang rebolusyonaryo, militante at sosyalistang kilusang manggagawa! Manggagawa ng buong daigdig, magkaisa! Wala tayong ibang maaasahan na papatid sa tanikala ng pagkaalipin kundi ang uring manggagawa mismo.

Partido ng Manggagawang Pilipino (Pinagsanib)
Setyembre 14, 2013

Mensahe ng TDC sa ika-20 amibersaryo ng BMP


Teachers' Dignity Coalition

MGA GURO AT MANGGAGAWA, MAGKAKAPATID SA URI

(Mensahe ng Pakikiisa ng TDC sa ika-20 Taong Pagkakatatag ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Setyembre 14, 2013)

Tahasan at talamak ang pagnanakaw ngayon sa kaban ng bayan. Lantad na lantad ang kawalang-kakayanan ng pamahalaan upang resolbahin ang krisis pampulitika. Walang habas ang pananalanta ng mga polisiyang kontra-manggagawa at kontra-mamamayan.  Napakaraming bata ang hindi nakapag-aaral o mga kababaihang hindi nabibigyan ng sapat na atensiyong medikal. Napakaraming pamilya ang nagdidildil ng asin sa araw-araw. Nakapagtataka sapagkat may sapat na yaman ang bansa at buong lipunan upang tugunan ang kahirapang ito. Subalit, bakit patuloy na nalulubog sa masahol na kahirapan ang mga taong sila mismong lumilikha ng yaman? Sino ba sila? Sila ang mga manggagawa.

Kaming mga guro ay bahagi ng lakas-paggawa ng ating lipunan. Kabilang sa mga nagpapaupa ng lakas at kakayahan. Kasama kami sa mga umaasa sa kakarampot na sahod upang mabuhay. Kami ay kapatid sa uring manggagawa!

Kaya naman sa dakilang araw na ito kung saan ipinagdiriwang natin ang ikadalawampung taon ng pagkakatatag ng Bukluran ng Manggagagawang Pilipino (BMP), kaming mga pampublikong guro mula sa Teachers’ Dignity Coalition ay lubos ang kagalakang bumati ng pakiiisa sa inyo mga kapatid naming manggagawa.

Dalawampung taon na ang nakalilipas nang mapagpasyang itatag ang organisasyong ito na may sapat at dalisay na kamulatan sa kanyang uri. Naniniwalang sa pagkakaisa ng mga manggagawa maipagtatagumpay ang ganap na pagbabago sa lipunan. Naninidigang ang uring manggagawa ang pinakaabanteng uri sa lipunan at may istorikong layuning pamunuan ang pakikibakang ganap na magwawakas sa pagsasamantala at maglalansag sa kapangyarihan ng naghaharing-uri sa lipunan at magbibigay ng ganap na kalayaan ng mga mangagawawa, maralita at buong sambayanan. 

Sa kasalukuyan ay patuloy tayong tumutugon sa hamon. Sapagkat hanggang ngayon, ang mga karapatang marapat sana nating tinatamasa ay hindi pa rin naibibigay sa atin. Habang yaon namang matagal nang naipagtagumpay ay muling binabawi ng puwersa ng kapital at ng gobyernong lagi na’y panig sa mga may kapital. 

Patuloy ang mababang pasahod, kawalan ng karapatan sa pag-oorganisa, kawalang-katiyakan sa hanapbuhay at iba pang mga manipestasyon ng pananalanta ng salot na globalisasyon. Ang salot na ito’y hindi lamang nananalanta sa mga manggagawa sa pribado, hindi lamang sa linyang industriyal. Bagkus, ito ay pumapatay rin sa mga manggagawa sa agrikultura at serbisyo- sa pribado at publiko.

Kaya naman ngayon, higit kailanman, lalo nating dapat pang higpitan ang ating pagaakaisa at pag-ibayuhin ang ating pagmumulat.

Tayo ang lumilikha ng yaman ng ating lipunan. Tayo ang nagbabanat ng buto upang sa araw-araw ay tiyaking may pagkaing ihahain sa bawat hapag. Tayo ang nagpapatakbo sa buong sistema ng lipunan. Tayo ang mga manggagawa.

Muli, mula sa mga pampublikong guro sa ating bansa na katulad ninyo’y dumaranas ng paghihirap sa ilalim ng sistemang kapitalista na pinalalala pa ng kawalan ng pagtugon ng pamahalaan, sumainyo ang aming maalab na pagbati at pakikiisa sa pagdiriwang na ito. 

Sa huli bilang parangal sa ating uri, hayaan ninyong sipiin namin ang dalawang huling saknong ng tulang “Manggagawa” ng dakilang makatang Tagalog na si Jose Corazon De Jesus o Huseng Batute: 

Kaya ikaw ay marapat / dakilain at itanghal
pagkat ikaw ang yumari / nitong buong Kabihasnan.
Bawat patak ng pawis mo'y / yumayari ka ng dangal
dinadala mo ang lahi / sa luklukan ng tagumpay.
Mabuhay ka ng buhay na / walang wakas, walang hanggan,
at hihinto ang pag-ikot / nitong mundo pag namatay

Maraming salamat mga kapatid at mabuhay ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino! 

MABUHAY ANG URING MANGGAGAWA!

BENJO G. BASAS
Pambansang Tagapangulo
Teachers’ Dignity Coalition (TDC)
Setyembre 14, 2013

Mensahe ng PMCJ sa ika-20 anibersaryo ng BMP

Philippine Movement for Climate Justice
34 Matiyaga St. Barangay Pinyahan, Quezon City 1100 Metro Manila, Philippines
Phone: +63.2.925.3036
Website: www.climatejustice.ph |Email Address: pmcj2012.sec@gmail.com
Isang maka-kalikasang pagbati mula sa Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ) at isang mapagpalayang pagbati para sa ika-20 anibersaryo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)!

Ang PMCJ po ang isa sa mga nangungunang coalition na nagtutulak ng hustisya para sa klima sa ating bansa. Kami po ay isang koalisyon ng iba't ibang sector at political na bloke sa ating bansa.

Ang Hustisya para sa klima ay isang framework kung saan pilit tinitignan ang ugat ng problema sa usapin ng pagbabago sa klima. Ang GHG emissions ang pangunahing rason kung bakit merong pagbabago ng klima. Nagiging problema lang ang GHG emissions kung eto ay sumobra sa natural na level sa ating planeta at ang pagdami nito ay binuga ng iilang bansa, ang mga kapitalistang bansa tulad ng US, EU at Japan ang nanguna sa pagbuga nito kaya naman po tayo ngayon ay dumadanas ng mataas na pag-angat ng ating temperatura (global warming) at eto na ang nagtulak ng pagbabago ng ating klima.

Sa PMCJ, nakikita namin ang sanhi ng krisis sa klima ay hindi lamang isyu sa usapin ng kalikasan, hindi lang po ito usapin ng pagbawas ng ating mga basura at pagtanim ng mga puno, usapin po ito ng nakakapinsalang paraan ng pag-unlad ng global na sistema ng ating ekonomya. Eto ay usapin ng ano ba ang tamang sistema na magsasalba sa ating kalikasan, kabuhayan at ng ating buhay sa harap ng perwisyo bunga sa pagbabago ng klima.

Ang pagbabago ng klima ay hindi pwedeng maresolba na hindi pinapalitan ang sistemang pang-ekonomiya.

Kaya ang PMCJ ay nakikiisa sa inyong panawagan, pagtibayin ang critique sa kapitalismo “System Change, not Climate Change”.

Kaya ngayon po merong dalawang national na kampanya: emissions cut at resist coal and RE-energize all campaign.

Ang emissions cut ay isang kampanya para panagutin ang mga kapitalistang bansa sa pagbuga na napakaraming GHG emissions sa ating planeta. Nanawagan kami ng madaliang pagbawas ng kanilang usok dahil kung hindi sila ang magbawas, lalong lalawak ang epekto ng pagbabago ng klima sa Pilipinas. Eto po ay isang national na pagkilos upang palakasin ang kilusan na mananawagan ng “climate justice” at emission cut mula sa mga kapitalistang bansa.

Ang Resist coal, RE-energize all ay isang kampanya na magtutulak na pagpigil sa paggamit ng coal sa ating bansa sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga komunidad na apektado ng coal at sa pagtulak ng polisya na pipigil sa paggamit ng coal patungo sa malinis na paraan ng paggawa ng enerhiya o renewable energy.

Ang kampanyang ito ay hindi lang coal plants ang tinututukan, pati rin po ang mga coal mining. Sa pagdami ng coal plants sa ating bansa, darami rin ang coal mining dahil sa ang makabagong teknolohiya ng coal ay makakagamit na ng coal sa ating bansa.

Sa dalawang kampanya namin, nakuha namin ang malaking suporta ng BMP. Mula pa sa pagbuo ng aming koalisyon, ang BMP ang isa sa mga unang nagtaya para sa climate justice. Mula sa pagbuo ng matatalas ng analisis at sa pagkilos sa kalsada, kasama po namin ang mga manggagawa sa BMP.

Kaya napakalaking pasasalamat ang aming hinahandog sa inyo. Marami pong salamat, Mabuhay ang BMP!

Hustisya para sa klima!

Message from a Judge - re: BMP 20th anniversary

Isang bukas na liham sa mga kasapi ng BMP sa kanilang ika-20 taong anibersaryo ng pagkakatatag

Isang maalab na pagbati ng pakikiisa!

Hindi ko alam kung paano ako magbibigay pugay sa patuloy na pagkilos ninyo upang isulong ang kilusang-paggawa. Matagal na akong hindi aktibo sa kilusang mapagpalaya ngunit sana pagbigyan nyo na ako na minsan pang maging bahagi nito sa ganitong paraan.

Sa paglipas ng 20 taon napansin ko ang paghina ng kilusang-paggawa. Minsan na akong naging bahagi ng Kagawaran ng Paggawa at kung pagbabatayan natin ang mga datos ng pag-oorganisa ng mga unyon di hamak na malaki ang ibinaba nito kumpara sa mga nakaraang dekada. Maaring sa puntong ito ay tingnan natin kung ano ba ang hamon ng kinahaharap natin sa pagbubuo ng unyon. Angkop pa ba ang mga dati na nating kinagawian? Kulang ba tayo sa pagpapakilala? O mas maiging tanong: may saysay pa ba ang pagtatayo ng unyon? Ang pagsagot sa huli ang magbibigay ng mas malinaw na perspektiba kung paano tayo magpapalakas bilang isang organisasyon.

Naniniwala ako na may saysay ang pag-o-organisa ng mga manggagawa. Maaring nababawasan na ang saysay ng unyon sa tradisyunal na pananaw pero ito ang hamon: paano pauularin ang kilusang-paggawa upang ito ay may saysay at halaga sa uring kanyang kinakatawan. The need to transform through innovative and creative means is the way to make unionism, in the short term, and the labor movement, in the long term, relevant to the workers themselves. 

Gamitin natin ang kalayaang naibibigay sa ating kilusan ng kasalukuyang sistema. Kritikal sa ating pagkilos ang tamang intelehensya. Let us maximize and exploit the avenues of expression, sources of information and intelligence, and possible tactical alliances with groups willing to meet with our demands and/or we are willing to compromise with. Lahat ng ito’y kaparaanan na ating sunggaban at pagdamutan upang matulungan ang ating kilusan na maabot ang lahat ng sektor na kayang abutin.

Ngunit huwag din nating kalimutan na lalong paigtingin ang pagkapit sa ating mga prinsipyo para sa kapakanan ng mga manggagawa at laban sa kapitalismo. Huwag ding kalimutan na sa ating pakikipag-ugnayan sa iba’t ibang grupo ang ating responsibilidad na akitin at gawing kasapi ang pinakamamagaling at mahuhusay mula sa iba’t ibang sektor. Pagtibayin din ang patuloy na pag-unlad bilang isang kasapi at organisasyon.

Sana sa mga susunod na panahon, ang BMP at ang partido ng paggawa ay hindi lamang simpleng alternatibo sa kasulukuyang sistema. Ito ang kailangan. Ito ang dapat.

Maraming salamat sa pagkakataong muling maging bahagi ng inyong organisasyon.

Para sa uri,

Judge Rosario “Jing” Orda-Caise
Dating KAMALAYAN NCR Vice-Chairperson

Pahayag ng BMP-NCRR sa ika-20 anibersaryo ng BMP


Bukluran ng Manggagawang Pilipino 
National Capital Region – Rizal
BMP - NCRR

MABUHAY ANG IKA-20 ANIBERSARYO 
NG BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO! 
SULONG SA MAPANGAHAS NA MALAWAKANG PAG-ABOT
SA MAKAURING PAGKAKAISA!
ASAMIN ANG MAPAGPASYANG YUGTO NG KILUSANG MANGGAGAWA!

Rebolusyonaryong Pagbati sa mga kasama sa BMP sa kanyang pagkilala sa 2 dekada ng pag-oorganisa at sosyalistang pagmumulat sa masa ng manggagawa!

Ang Pangrehiyon na Balangay ng National Capital Region Rizal ng BMP ay lubos na kumikilala sa mga pagsisikap ng bawat kasapi, lokal na unyon, pederasyon at mga lider manggagawa na itagauyod ang programa at plano ng BMP sa nagdaang 20 taon.

Ang 2 dekada nang pagsisikap na itaas ang antas ng pagkakamulat ng masa ng manggagawa sa makauring pagkakaisa at sosyalistang alternatiba sa mapang-aping sistemang kapital anuman ang inabot, anuman ang mga pinagdaanan ay dapat na dalisayin at bigyang pagkilala.

Gamitin natin ang mga aral at karanasan ng 2 dekada ng pakikibaka sa panibagong yugto ng laban ng masang manggagawa. Tipunin ang ating lakas at buong pwersahang igiit ang kapangyarihang ma-organisa ang uri. Mapangahas nating asamin ang signipikanteng antas na pag-oorganisa sa makauring pagkakaisa.

Abutin natin ang mataas na kamulatang sosyalista at gisingin ang muog na kapasyahang ng bawat abanteng manggagawa ang humakbang tungo sa pagbabago.

Tayo sa malawakang pag-oorganisa ng ating hanay, malawakang pagpapalakas ng Kilusang Manggawa. Pasiglahin ang mga militanteng pakikibakang masang magbibigay inspirasyon sa pagpapasigla at pagdidireksyon ng kabuuang kilusang masa para sa mga layuning reporma at kabuuang pagbabago.

Asahan ng ating mga kasama sa BMP ang Pangrehiyong Balangay ng NCRR ay pangungunahan ang hamon na ito na irepokus ang buong atensyon at Gawain para sa pag-oorganisa ng manggagawa, pagpapalakas ng kilusang unyon at pagpapasikad ng kilusang manggagawa. Gamitin ang lahat ng mahuhusay at potensyal na mga lider at kasama sa gawaing pag-oorganisa sa masa ng manggagawa. 

Papandayin natin ang mga lider sa pag-oorganisa ng mga kampanya at pakikibakang masa. Palalakasin ang mga suportang serbisyo sa pagpapataas ng kakanyahan nang bawat lider at organisasyon para sa pagsulong ng araw-araw na gawain.

Itataguyod ang pangunguna at pagbubuo at pagpapalakas ng mga sirkulo ng mga sosyalistang manggagawa. Higit sa lahat isusulong ang mga epektibong pagsisikap na gawain para sa makabuluhang pag-oorganisa at pagkakaisa sa ating hanay sa diwa ng sosyalistang alternatiba at pagbabago ng lipunan. 

Kokonsentrahan ang salot na kontraktwalisasyon. Oorganisahin ang mga kapatid na manggagawang kontraktwal sa lahat ng larangan, pangunahan ang pagtataas ng kamulatang sosyalista sa hanay ng mga mala-manggagawa sa kalunsuran. 

Sa ganitong kaparaan mabibigyang pagpupugay ang 2 dekada nang BMP. Nasasaating lahat ang hamon, nasasating lahat ang pagkakataon, nasasaating kamay ang paglapit sa tagumpay!

Mabuhay ang Uring Manggagawa!
Sulong sa mapangahas na pagsulong ng kilusang manggagawa!
Tayo sa Pagbabago! Tayo sa Sosyalismo!


BMP – NCRR
Setyembre 12, 2013

Mensahe ng Laya Sining sa ika-20 anibersaryo ng BMP

14 Setyembre 2013

Makauring pagbati sa mga kasama sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) sa inyong ika-20 anibersaryo.

Nagpupugay ang mga makauring artista sa ilalim ng LAYA SINING--Laban para sa Pagpapalaya at Pagpapayabong ng Sining--sa BMP na isa sa mga gabay namin upang mabuo ang isang samahan ng mga artistang may makauring kamalayan pagdating sa pagkatha ng sining.

Ipinagmamalaki naming maging katuwang ang BMP sa mga proyekto ng Laya Sining, na kinatatampukan ng Litratula, isang photo and poetry exhibit hinggil sa pang-araw-araw na pakikibaka ng mga manggagawa; ang Rock Against Political Dynasty na syang pangunahing kampanya ng BMP noong nagdaang eleksyon; at ang pagsama ng Laya Sining sa contingent ng Nagkaisa Labor Coalition, kung saan bahagi ang BMP, sa nagdaang Million People March kontra Pork Barrel. Sa nasabing kilos-protesta, naisahimpapawid ang theme song ng Laya Sining, ang “Amo ng Politiko” ni JR Prisno at Capone kung saan isinasalarawan kung bakit ang manggagawa ang siyang dapat mamuno sa lipunan.

Panata ng Laya Sining na lalong payabungin ang sining Pilipino nang may makauring kamalayan. Natatangi ang Laya Sining dahil ito ang kauna-unahang samahan ng mga artista na tangan-tangan ang sosyalistang pananaw gamit ang makabagong kultura, o pop culture sa ibang pananalita.

Mabuhay ang BMP at nawa'y sama-sama tayo sa pag-oorganisa, pagpapamulat, at pagpapakilos sa uring manggagawa. Naniniwala ang Laya Sining na ang manggagawa lang ang may kakayanang magpalaya ng sining, at ng lipunan.

Nagpupugay,


Merck Maguddayao
Katuwang na tagapangasiwa
LAYA SINING

Mensahe ng MMVA sa ika-20 anibersaryo ng BMP

Metro Manila Vendors Alliance (MMVA)
c/o Tita Flor Santos, MMVA Adviser
at Cion Daen, lider ng MMVA-QC
http://metromanilavendorsalliance.blogspot.com/

MENSAHE NG PAKIKIISA
SA IKA-20 ANIBERSARYO NG BMP
Setyembre 14, 2013

Kami, mula sa Metro Manila Vendors Alliance (MMVA), ay taos-pusong nakikiisa sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) sa pagdiriwang nito ng kanyang ika-20 anibersaryo ngayong ika-14 ng Setyembre 2013.

Ang mga vendor, o mga maliliit na manininda, ay mga manggagawa sa impormal na sektor. Wala kami sa pabrika at hindi swelduhan ng kapitalista, ngunit nabubuhay rin kami sa pamamagitan ng lakas-paggawa, sa pamamagitan ng aming sariling diskarte upang mabuhay sa lipunang ito.

Nagbebenta kami ng kung anu-anong mapapagkakitaan, lalo na sa bangketa, umaasang sa pamamagitan nito ay makakain kami at ang aming pamilya sa araw-araw. Ngunit dumaan kami sa pagsubok kung saan winawasak ng pamahalaan at sinusunog ang aming mga paninda, gayong nais lang naming mabuhay ng marangal sa pamamagitan ng pagtitinda, mga dukhang maninindang inagawan ng paninda ng pamahalaan, pamahalaang gumutom sa aming pamilya, at yumurak sa aming dangal. Naging dahilan ang krisis na iyon sa aming mga buhay upang kami'y magsama-sama at itayo ang Metro Manila Vendors Alliance noong 2002.

Naging kaisa namin ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino sa mga labang iyon, lalo na sa paghingi ng katarungan sa mga dukhang manininda tulad namin. Napagtanto naming iisang sadya ang ating pinanggalingang uri kaya dapat tayong magtulungan at magkaisa sa ating mga layunin at paninindigan para sa kagalingan ng higit na nakararami sa ating lipunan.

Mga manggagawa sa pabrika at mga vendor na pawang mga manggagawang impormal ay dapat magkaunawaan at magkaisa tungo sa iisang adhikain pagkat ang ating pagkakaisa ay pagpapalakas ng ating kilusan sa lahat ng panig ng kapuluan. Parehong lakas-paggawa ang ating mga armas upang mabuhay natin ang ating mga pamilya. Ang pagkakaisa natin sa layunin tungo sa pagbabago ay isa nang matibay na pundasyon upang makamit natin ang ating mga adhika.

Sa ika-20 anibersaryo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, kami pong mga vendor ay kaisa nyo sa pakikibaka para sa isang maayos na patakaran ng pamamahala at lalo na para sa pagtatayo ng isang lipunang pantay-pantay. Kaisa nyo ang buong Metro Manila Vendors Alliance sa tuluy-tuloy na pangangarap, pagkilos at pakikibaka para sa isang lipunang walang pagsasamantala ng tao sa tao. 

Mabuhay ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino! Mabuhay ang mga vendor! Mabuhay tayong lahat!

Mensahe ng KPML-nasyunal sa ika-20 anibersaryo ng BMP

Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralita ng Lungsod

Mula kay Ka Pedring Padrigon
Pambansang Tagapangulo, KPML-nasyunal
Setyembre 14, 2013

MENSAHE NG PAKIKIISA

Isang maalab na pagbati sa ika-20 anibersaryo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)!

Kami sa pambansang pamunuan ng Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod (KPML-nasyunal) ay lubusan at taos-pusong nakikiisa at mahigpit ninyong kaisa sa laban bilang kapareho naming sosyalistang organisasyon.

Magkaugnay ang buhay ng ninyong mga manggagawa at naming mga maralita, dahil ang mga manggagawa ay umuuwi sa mga komunidad ng maralita, at ang mga maralita naman ay nabubuhay sa pagbebenta ng lakas-paggawa. Napakaraming manggagawang kontraktwal sa ating mga komunidad. Dapat silang maorganisa hindi lamang ang mga manggagawang regular.

Kaisa kami sa tema ng inyong anibersaryo: "Muling pagtibayin ang Kritik sa Kapitalismo, ang Pamumuno ng Manggagawa sa laban ng bayan at ang Sosyalistang Alternatiba" sapagkat ito ay isang maalab at mapagpalayang misyon na dapat tanganan ng mga samahang nakikibaka para sa tunay na pagbabago. Ang tema ay isang paghamon sa atin upang tuluy-tuloy na magmulat ng manggagawa't maralita at malalim na maunawaan ang kaisipang sosyalista, na siya nating gabay sa ating mga pang-araw-araw na pagkilos.

Mula nang bumaklas tayo sa kilusang makabayan at maging magkasama tayo sa kilusang sosyalista, samutsaring karanasan at pakikibaka ang ating pinagsamahan. Mga karanasang nagbigay-aral at nagpatatag sa ating pagsasama sa loob ng dalawang dekada. Ang sosyalistang oryentasyon, prinsipyo, at adhikain ng ating organisasyong KPML at BMP ay magkabigkis na pangarap para sa kinabukasan ng ating mga anak at apo, at sa mga susunod pang henerasyon. Marami pa tayong dapat gawin. Marami pa tayong dapat pagsamahang mga laban.

Ayon nga sa isang awitin: "Hindi tayo titigil hangga't hindi nagwawagi. Ang ating mithiin ay magkapantay-pantay, walang pagsasamantala, walang mang-aapi." Hindi pa tapos ang laban! Ang dalawang dekada ng BMP ay karanasan, aral, at paghamon upang magpatuloy pa tayo sa pag-oorganisa at pagmumulat sa mga maralita at manggagawa tungo sa pagpapatibay nating muli sa kritik sa lipunang kapitalismo, pagkilala sa pamumuno ng uring manggagawa sa laban ng bayan, at ang pagsusulong at pagkakamit ng sosyalistang alternatiba.

Tuloy ang laban ng mga maralita! Organisahin ang mga manggagawang kontraktwal sa mga komunidad! Imulat ang mga maralita at manggagawa sa diwa, prinsipyo, at sosyalistang adhikain ng KPML at ng BMP! 

Tuloy ang laban ng uring manggagawa! Mabuhay ang ika-20 anibersaryo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino! Isulong ang kaisipang sosyalismo!

Mensahe ng Pakikiisa ng Sulong CARHRIHL sa ika-20 anibersaryo ng BMPMENSAHE NG PAKIKIISA

Ang Sulong CARHRIHL ay isang pambansang samahan na itinataguyod ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Sa loob ng maraming taon, naging aktibo ang samahan sa mga gawaing pangkapayapaan, partikular sa mga adbokasiya patungkol sa CARHRIHL, karapatang pantao, pandaigdigang batas makatao, at gawaing pangkapayapaan.

Isa sa mga katuwang ng Sulong CARHRIHL sa pagtataguyod ng mga adbokasiya ay ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). Sa taong ito, bilang pagdiriwang ng ika-20 anibersaryo ng BMP, nais ipahayag ng aming network ang isang taos-pusong pagbati at paghahatid ng suporta sa inyong organisasyon.

Hangad namin ang inyong patuloy na pagkilos at pakikibaka tungo sa pagkakaroon ng lipunang tunay na makatao, at walang pagsasamantala ng tao sa tao. Patuloy tayong maglakbay nang magkatuwang at magkatulungan upang makamit ang ating mga mithiin!

Mabuhay ang mga uring manggagawa!

Sumasainyo,


JOEVEN M. REYES
Executive Director
Sulong CARHRIHL

Isulong ang makauring pagkakaisa ng manggagawa sa loob at labas ng bansa! - Erwin Puhawan

Isulong ang makauring pagkakaisa ng manggagawa sa loob at labas ng bansa!

Higit sa 3000 OFW kada araw ang lumalabas ng bansa upang makipagsapalaran sa ibayong dagat. Gaya ng mga manggagawa sa loob ng bansa, ang ating mga kababayang OFW ay nakakaranas ng pang-aapi at hindi patas na pagtrato. Kawalan ng tamang sahod, paglabag sa kontrata, ang mga seskwal na pang-aabuso, lalo na sa mga kababaihang domestic worker, ay ilan lamang sa mga nararanasan ng ating mga kababayan. Hindi sana sila aalis ng ating bansa kung may sapat na empleo dito sa Pilipinas. 

Ang agresibong polisya ng pagpapadala ng mga manggagawa sa labas ng bansa ng mga nagdaang administrasyon at ng kasalukuyang administrasyon ay patunay na ang patakaran ay kaalinsunod sa dikta ng Neo-Liberal na adyenda sa porma ng GATS mode 4 o tinatawag na Movement on Natural Persons, ang tao ay tinuturing na kalakal! Isang tradable goods! Ang kawalan ng panglipunang proteksiyon (social protection) para sa mga manggagawa ay patunay lamang na walang interes ang sistemang ito na ipaglaban ang karapatan ng mga mangagawa.

Tanging sa pagsusulong ng makauring pagkakaisa sa pagitan ng mga manggagawa sa loob at labas ng bansa makakamit ang tagumpay. Sa ika-20 taong anibersaryo ng BMP ay isang hamon na pagbuklurin ang mga manggagawa sa loob at labas ng bansa.

Muling Pagtibayin ang Kritik sa Kapitalismo, ang pamumuno ng manggagawa sa laban ng bayan at sosyalistang alternatiba!!!

Erwin R. Puhawan

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996