Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Biyernes, Hunyo 12, 2009

Anti-Con Ass QRF at Philcoa, with 2 poems

NEWS RELEASE
12 JUNE 2009

Con Ass Representatives are Modern Day Illustrados and Traitors

Members of the militant groups Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), Sanlakas, Partido Lakas ng Masa (PLM), Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod (KPML) and Samahang Demokratiko ng Kabataan (SDK), trooped to Philcoa along Commonwealth Ave. to commemorate Philippine Independence Day. Faces of PRO-CONASS congressmen, which includes Gloria Macapagal-Arroyo. Dubbed as “Modern Day Illustrados and Traitors”, their faces were prominently displayed in a shooting range that was set up by the groups. Two poems were also read by the group.

The said activity was part of the hounding shame campaign to all the solons which endorsed and signed the controversial House Resolution 1109 that will convene the house as a constituent assembly amending our present charter.BUDHI NG BAYAN ANG MAY ATAS
ni Gregorio V. Bituin Jr.
11 pantig, soneto


Budhi na ng bayan ang nag-aatas
Kung bakit dapat labanan ang Con Ass
Pinatunayan nitong sadyang ungas
Ang mga lingkod bayang di parehas.

Dahil sa dal’wampung milyong pisong kas
Ay pinaglaruan nila ang batas
Ang mamamayan, at pati ang bukas
Ng bayan nating kanilang hinudas.

Kongreso’y parang pugad na ng ahas
Tulung-tulong ang mga talipandas
Kaya kababayan, tayo’y lumabas
Magtulungan tayo laban sa Con Ass.

Budhi na ng bayan ang nag-aatas
Kaya dapat labanan itong Con Ass.


30 PILAK NOON, 20M PISO NGAYON
ni Gregorio V. Bituin Jr.

Tatlumpung pirasong pilak noon
Ang tinanggap ng alagad na si Hudas
Dalawampung milyong piso ngayon
Ang tinanggap para ipasa ang Con Ass.

Baya’y tuluyang ibinabaon
Sa krisis ng mga kongresistang ungas
Na walang pakialam sa nasyon
Mamamayan man ay magkalagas-lagas.

O, bakit kaya sila’y ganoon?
Sariling interes ang kanilang batas!
Iyan ang alam ng mga iyon
Kaya sa mamamayan ay naghuhudas!

Con Ass ng trapo’y itapon ngayon
At ipalit natin ang magandang bukas.


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996