Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Biyernes, Mayo 2, 2014

Ang BMP sa Araw ng Paggawa 2014

May 1, 2014 - Kaarawan ng uring manggagawa sa buong daigdig. Isa ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) sa nagmartsa mula Welcome Rotonda hanggang sa makasaysayang tulay ng Mendiola upang ipahayag ang prinsipyado at militanteng tinig at paninindigan ng uring manggagawa. Ipinahayag nilang wala pa ring pagbabago sa lipunan hangga't naghahari lamang sa lipunan ay ang iilang nagmamay-ari ng mga kasangkapan sa produksyon. Nais ng BMP na patuloy na magkaisa ang mga manggagawa, mamulat sa kalagayan ng lipunan, at gampanan ng uring manggagawa ang kanilang rebolusyonaryong papel upang itayo ang isang lipunang makatao, lipunang walang pagsasamantala ng tao sa tao, kinikilala't iginagalang ang pagkatao at dangal ng bawat tao, at magaganap lamang iyon kung maitatayo ang sariling lipunan ng uring manggagawa - ang sosyalismo.

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.

Mula Calabarzon hanggang Maynila, nakiisa ang BMP-ST sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa

Mayo 1, 2014 - Mula pa sa rehiyon ng Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon) ay sumama sa pagkilos ng libu-libong manggagawa mula Welcome Rotonda hanggang Mendiola ang balangay (chapter) ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino - Southern Tagalog (BMP-ST). Kasama nilang pinapula ang kalsada ng Maynila upang ipakita ang prinsipyado at militanteng paninindigan ng uring manggagawa para sa isang lipunang makatao, may pagkakapantay-pantay, at walang pagsasamantala ng tao sa tao.

Ang pangulo ng BMP-ST ay si Ka Domeng Mole.

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.

Mga Mensahe sa Plakards ngayong Mayo Uno, 2014

Mayo 1, 2014 - Ngayong Araw ng Paggawa, ipinakita sa pamamagitan ng mga plakard ang mensahe ng mga manggagawa, mga mensaheng prinsipyado, mga mensaheng ang bawat hakbang ay patungo sa pinapangarap na lipunang, isang lipunang walang pagsasamantala ng tao sa tao, isang lipunang wala nang dukha dahil kinikilala at nagtatamasa na ang bawat tao ng tunay na kalayaang may dignidad, pagkakapantay, at walang kaapihan.

Pinaghirapang ipinta nina kasamang Mike Garay at Barnel ang mga plakard na ito. Halina't basahin at namnamin natin ang mga panawagang ito upang maging gabay natin sa ating mga pagkilos.Mabuhay ang uring manggagawa!

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996