Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Biyernes, Mayo 2, 2014

Ang BMP sa Araw ng Paggawa 2014

May 1, 2014 - Kaarawan ng uring manggagawa sa buong daigdig. Isa ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) sa nagmartsa mula Welcome Rotonda hanggang sa makasaysayang tulay ng Mendiola upang ipahayag ang prinsipyado at militanteng tinig at paninindigan ng uring manggagawa. Ipinahayag nilang wala pa ring pagbabago sa lipunan hangga't naghahari lamang sa lipunan ay ang iilang nagmamay-ari ng mga kasangkapan sa produksyon. Nais ng BMP na patuloy na magkaisa ang mga manggagawa, mamulat sa kalagayan ng lipunan, at gampanan ng uring manggagawa ang kanilang rebolusyonaryong papel upang itayo ang isang lipunang makatao, lipunang walang pagsasamantala ng tao sa tao, kinikilala't iginagalang ang pagkatao at dangal ng bawat tao, at magaganap lamang iyon kung maitatayo ang sariling lipunan ng uring manggagawa - ang sosyalismo.

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.

Walang komento:

Mag-post ng Komento


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga Tagasubaybay

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996