Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Biyernes, Nobyembre 9, 2012

ps - Junk Sin Tax Bill - rally at DoF


PRESS STATEMENT
09 November 2012


Militant Labor Hold Rally at the Department of Finance to Demand the Junking of the Sin Tax and Raise Corporate Tax Instead 

Irate workers and ambulant vendors belonging to Peoples Coalition Against Regressive Taxation (PCART) trooped to the Department of Finance (DOF) today to condemn the department for prodding the Senate Ways and Means Committee chairman Senator Franklin Drilon to execute the government's plan to raise forty to forty-five billion pesos by legislating a new sin tax law.

The militant workers labeled the DOF as a butcher of their jobs and livelihoods. They likewise  urged the department to tax the rich and not the poor, a central principle in taxation. The DOF is the government's primary agency that designed and convinced legislators to enact a new sin tax law to fulfill the government's fiscal requirements.

According to Gie Relova, Secretary-General of Bukluran ng Manggagawang Pilipino-National Capital Region and Rizal chapter (BMP-NCRR),  "Secretary Cesar Purisima has only displayed its insensitivity to the Filipino workers and farmers by pushing for a regressive tax measure that will displace more than three million already productive Filipinos while the tycoons continue reap billions of pesos in profit". 

"The tycoons and traders should be the only targets of the government's taxation schemes and not the general public because logic dictates that they are the ones with the capacity to pay unlike the workers and farmers or the end-consumers. The government must instead pursue raising corporate taxes", the labor leader added. 

While JC Gatungay, Chairperson of Samahan ng mga Manininda sa Komunidad, an organization of sari-sari store owners claim that they are unconvinced with the pending sin tax bill because of the government's schizophrenic programs. On one hand, it spends billions of pesos in promoting micro, small and medium enterprises at the same time pursuing an unjust sin tax measures that will inevitably destroy already established livelihoods and local industries.

The coalition reiterated its call to totally scrap the sin tax bills because of its regressive nature and will be a financial burden shouldered by end-consumers and not by the tobacco and alcohol tycoons.  

ps - anti-Sin Tax Bill - tagalog statement


PRESS STATEMENT
09 November 2012

Militanteng Manggagawa Rinalihan ang Department of Finance 
para Ipanawagan ang Pagbabasura sa  Sin Tax at  
Pagtataas na Lamang ng Corporate Tax

Kinalampag ng mga galit na mga manggagawa kasama ang mga takatak vendor at mga may-ari ng sari-sari store sa ilalim ng Peoples Coalition Against Regressive Taxation (PCART) ang Department of Finance (DoF).  Kinundena nila ang DoF dahil sa kanyang patuloy na pag-e-engganyo sa Chairman ng Senate Ways and Means Committee na si Senador Franklin Drilon na ipatupad ang plano ng gobyerno na magpasulpot ng apatnapu hanggang apatnapu't-limang bilyong piso kada taon sa pamamagitan ng pagsasabatas ng panukalang Sin Tax sa mga produktong tabako at alkohol.

Binansagan ng mga militante ang DOF na bedugong ahensya na papatay sa kanilang mga hanapbuhay at kabuhayan. Iginiit din nila sa departamento na patawan na lamang ng buwis ang mga mayayaman at hindi ang maralita, isang sentral na prinsipyo sa pagbubuwis. Ang DOF ay ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nagdisenyo at nangumbinsi sa mga mambabatas na isabatas ang isang bagong buwis sa para punuan ang kakulangan sa badyet ng gobyerno. 

Ayon kay Gie Relova, Secretary-General ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino-National Capital Region and Rizal chapter (BMP-NCRR),  "Ipinamamalas lamang ni Secretary Cesar Purisima ang kanyang kawalan ng puso sa mga manggagawa at magsasakang Pilipino dahil patuloy nitong itinutulak ang atrasado sistema ng pagbubuwis na dudurog sa hanapbuhay at kabuhayan ng mahigit tatlong milyong produktibong Pilipino habang patuloy na tumatabo ng bilyon-bilyong pisong tubo ang mga kapitalista". 

"Mga kapitalista't mangangalakal lamang ang dapat patawan ng buwis ng gobyerno at hindi ang buong publiko dahil lohikal lamang na sila ang may kapasidad na magbayad ng buwis hindi tulad ng mga manggagawa't magsasaka o mga ordinaryong mamimili. Ang kailangang gawin ng gobyerno ay magtaas na lamang ng corporate tax", dagdag ng lider-manggagawa. 


Habang para kay JC Gatungay, Chairperson ng Samahan ng mga Manininda sa Komunidad, isang organisasyon ng mga may-ari ng sari-sari store hindi sila kumbinsido sa panukalang Sin Tax dahil sa magka-kontrang programa ng gobyerno. Sa isang banda, gumagastos ng bilyong-bilyon piso ang gobyerno para isulong ang micro, small at medium enterprises o mga maliliit na negosyo habang kasabay ding isinusulong ang hindi makatarungang Sin Tax na siyang papatay sa mga estabilisado nang mga kabuhayan at lokal na industriya. 

Patuloy na giniit ng koalisyon ang kanilang panawagan na kailangan nang ibasura ang mga panukalang Sin Tax dahil sa atrasadong kalikasan nito at magiging pabigat lamang sa mga ordinaryong mamimili at hindi sa mga kapitalista ng tabako at alkohol.  

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996