Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Huwebes, Enero 24, 2013

Panayam kay Ka Romy Castillo, Koop Obrero, 1994

Panayam ng KOOP OBRERO kay Romy Castillo, Tagapangulo ng Bukluran ng Manggagawa para sa Pagbabago (BMP)


pahina 6 - 10 ng pahayagang KOOP OBRERO (Enero-Hunyo 1994)

PAHINA 6
PAHINA 7
PAHINA 8
PAHINA 9
PAHINA 10May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996