Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Biyernes, Setyembre 16, 2011

6/6, hindi 10/4

Posted: 04 Sep 2011 11:02 PM PDT

Rep. Winston “Winnie” Castelo (Quezon City, LP) today pushed for the adoption of a ten-hour, four-day, or 10/4, work week in both public and private sectors to save on cost and enable workers to have extended weekend with their families.

The proposed 10/4 work week formula does not change the traditional 40 hours of work every week, according to Castelo, who is set to file the bill, to be dubbed as the “Four-Day Work Week Act of 2011.”

“It will still be 40 hours a week, but the work schedule will run from Monday to Thursday instead of until Friday. Public and private sector employees will put in two additional hours of work daily,” Castelo said.

“”There won’t be any reduction in the required 40 hours of work every week, nor any cut back in service or productivity,” Castelo said.

Castelo said the 10/4 formula could mean weekly savings of at least 20 percent in work expenses, stressing it can serve as a “poverty alleviation” program by itself for cash-strapped workers.

If a worker in Metro Manila spends P200 a day in transport fare, food and snacks, and other expenses in going to work, or P1,000 every week, Castelo said the 10/4 work week will mean a savings of P200 per week. For workers in the provinces, who spend an average of P100 a day, the weekly savings can reach P100.

Overall, the proposed 10/4 work week could mean weekly savings amounting to at least P20 billion for the over 20 million private sector workers and 1.5 million state employees, Castelo estimated.

The 10/4 work formula seeks to address the economic difficulties caused by rising prices and stagnant wages, Castelo said, as he noted that the continuing increases in the prices of petroleum products have triggered a corresponding rise in the prices of goods and services.

Castelo said the three-day extended weekend can make employees more revitalized and motivated, as they have more time to spend with their families and pursue other activity, including hobby and leisure.

Also, the additional day-off can push workers to pursue other productive activity, including learning new skills to retool himself and hone his competitiveness in the labor market, Castelo said.

In the end, the 10/4 work week can provide a positive impact on the worker’s morale and productivity in the workplace, Castelo said.

For the employers, the 10/4 work formula can result in savings in maintenance cost and employees’ overtime pay, Castelo explained.

Castelo said the 10/4 work week formula is already being enforced at the House of Representatives with what he has described as resounding positive effects and enormous savings on government.

“Employees at the House of Representatives start at 8 am and end up at 7 pm for a total of 10 hours of work every day. Yet service and productivity is never compromised by the shorter work week and longer weekend,” Castelo said.

Tanong:

 1. Tataas ba ang arawan/linguhan/buwanang kita ng mga manggagawa? Para matugunan ang daily cost of living na P987.00/day ayon sa NEDA?
 2. Makakalikha ba ito ng panibagong empleyo para lutasin ang unemployment na 11.1 milyong wala o kulang sa trabaho sa kasalukuyan?
 3. Ibig bang sabihin nito, walang pasok at hindi iinog ang ekonomiya sa araw ng Biernes, Sabado at Linggo?
 4. Hindi ba ito labag sa ating Labor Code at Saligang Batas?

Sosyalisadong Paggawa at Pribadong pag-aari sa bunga ng paggawa:

Inabot na ang prospiridad ng kaunlaran sa agham, teknolohiya at mga kagamitan sa produksyon, bumilis na ang paglikha ng mga produkto. Sobra sobra na ang nalilikhang yaman, ngunit nagugutom at salat sa pangangailangan ang mayorya ng populasyon ng lipunan.

 1. Hindi ba’t magkatuwang ang paggawa at puhunan sa progreso at kaunlaran? Bakit ang manggagawa ay nagdarahop sa kabilang banda nagtatampisaw sa karangyaan sa buhay ang iilang kapitalista?
 2. Hindi ba dapat na sa pag-unlad ng mga kagamitan sa produksyon ay kasabay na aalwan ang paggawa at buhay ng mga manggagawa?
 3. Ang kasaysayan ng relasyon ng paggawa at puhuna ay nagsimula sa 14-16 na oras na paggawa sa isang araw, nagkaisa ang mga manggagawa na hilingin sa mga kapitalista na paiksiin ang oras pagkawa at palakihin ang kabayaran sa lakas paggawa na siyang tinatamasa natin ngayong 8 hour work a day / 6 days work a week, oras pahinga at iba pa..
 4. Bakit tila bumabalik tayo sa primitibong kaayusan, sa kabila na inabot na natin ang sibilisasyon at prospiridad ng ating lipunan?

6/6! Hindi 10/4 at compress work week!

Three shifts (8/6) Four shifts (6/6) Two shifts (10/4)

6am to 2pm 6am to 12noon 6am to 4pm

2pm to 10pm 12noon to 6pm 4pm to 2am

10pm to 6am 6pm to 12mn 2am to 6am?

6 days/48 hous 12mn to 6am 4 days/40 hours.

O.T. = 4 hrs, (6-6) 6 days/36 hours 2 hrs O.T. (6-6) 4hrs

Sa 10/4 (Compress Work Week)

 1. Mababatak ng husto ang lakas paggawa, hihina ang produktibidad ng manggagawa. Bulnerable na magkasakit
 2. Sa compress work week, hindi makakalikha ng bagong empleyo, sa halip maaaring magbawas ng empleyado, magresulta ng tanggalan sa trabaho. Dadami ang walang hanap buhay. Tutumal ang pamilihan. Babagal ang inog ng ekonomiya.
 3. Ang tatlong araw na walang pasok ay hindi magiging produktibo sa kanila, hindi rin ito magaganit na oras para kumita ang manggagawa dahil walang trabahong available na tatlong araw sa bawat lingo. Hindi din makakatipid ang manggagawa sa tatlong araw, maaring lumaki pa nga ang gastos, dahil kung mamamasyal, mag-aaral (re-tooling training) mas malaki ang gagastusin kaysa pamasahe at baon papunta sa pabrika/opisina.

Sa 6/6 = 6 hrs work a day/6 days work a week:

 1. Makakalikha ng 25% bagong empleyo. Mula sa 3 shift, gagawing 4 shift, magdadag ng isang shift na bagong empleyado.
 2. Magiging highly productive ang mga manggagawa araw araw
 3. Secured ang regular daily income ng manggagawa
 4. Tuloy tuloy ang paglikha ng mga produkto, laging may pera ang mga manggagawa, sisigla ang pamilihan, bibilis ang pag-inog ng ekonomiya, may domino effect pa para sa panibagong kabuhayan.
 5. Magkakaroon ng panahon para sa learning skills training to re-toll, hobby and leisure even union organizing/activities na hindi nasasakripisyo ang arawang kita ng mga manggagawa.

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996