Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Linggo, Nobyembre 15, 2020

Pahayag ni Ka Eli Guzman ng BMP-Calabarzon

Ang CALABARZON ang pinaka-industriyalisadong rehiyon sa bansa. Malaki ang kontribusyon ng mga manggagawa nito sa GDP* output, laluna sa naglipanang mga export processing zones sa naturang lugar. 

Subalit ang pag-eengganyo rito sa mga namumuhunan ay sa paraan ng cheap labor!

*GDP - gross domestic product


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996