Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Huwebes, Pebrero 6, 2020

Mensahe ng XDI sa ika-19 anibersaryo ng pagkapaslang kay Ka Popoy Lagman

MENSAHE NG EX-POLITICAL DETAINEES INITIATIVE (XDI)
Pebrero 6, 2020

MENSAHE NG XDI SA IKA-19 ANIBERSARYO
NG PAGKAPASLANG KAY KA POPOY LAGMAN

Kami, mula sa Ex-Political Detainees Initiative (XDI) ay taos kamaong nagpupugay kay Ka Popoy Lagman. Labinsiyam na taon na mula nang siya'y mapaslang at hanggang ngayon ay patuloy ang paghahanap ng katarungan.

Isa si Ka Popoy Lagman sa mga batikang lider na nakibaka upang palayain ang manggagawa sa kuko ng kapitalismo. Siya'y dakilang guro at lider-manggagawang nagpapatuloy ng pakikibaka sa tradisyon ng mga naunang lider-manggagawang namuno sa mga naganap, tulad ng Paris Commune at ng Rebolusyong Oktubre.

Si Ka Popoy ay isa ring XD o dating bilanggong pulitikal. Hinuli siya at nakulong noong Mayo 26, 1994, dalawang araw matapos ang isang rali sa Makati kung saan labingdalawang aktibista ang nahuli, at noong kasagsagan ng SLAM APEC Conference noong Nobyembre 1996. Siya'y isang masigasig na chairman ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) noong siya'y mapaslang noong Pebrero 6, 2001.

Muli, kami sa Ex-Political Detainees Initiative (XD) ay taas-kamaong nagpupugay sa magiting na lider na si Ka Popoy Lagman!

Hustisya para kay Ka Popoy Lagman at sa lahat ng mga dati at hanggang ngayon ay bilanggong pulitikal! Palayain ang lahat ng bilanggong pulitikal!


EDGAR DESACULA
Pangulo

EDWIN GUARIN
Ikalawang Pangulo

GREGORIO BITUIN JR.
Sekretaryo Heneral

JOVEN LIM
Ingatyaman

RONI DURAL
Auditor 

BMP Negros – Press Release: FREE COSMIC 10!

BMP Negros – Press Release

05 February 2020

Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) Negros strongly denounces the violent course of action taken by the Philippine National Police (PNP) in dispersing the striking workers of Cosmic Enterprises, a company engaged in paper products.

Earlier this morning of 05 February 2020, the members of the Cosmic Enterprises Independent Labor Union (CEILU) who have been peacefully conducting their strike since 02 January 2020 were aggressively harassed by security guards and strikebreakers. The Police arrived during the midst of the commotion, but instead of resolving the conflict and acting as “agents of peace,” they aggravated the situation by dragging the strikers from the picket line and handling them roughly.

Their intervention resulted to the illegal arrest of 10 union members and labor organizers from the picket lines who are now being detained on fabricated charges.

This incident is a clear portrayal on how the Philippine National Police (PNP) exist to serve and protect the interests of the capitalists, despite that the majority of their workforce stemmed from the working class.

Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) Negros calls for the accountability of the Philippine National Police (PNP) for their violent course of action and for the immediate release of the illegally detained union members and labor organizers!

FREE COSMIC 10!

Gilbert Benlot
Hernani Abirina
Arrius Bocal
Dominic Dilao
Alvin Jimenez
Lorenzo de Vera
Chadli Sadorra
Rafael La Vina
Richard Christopher Kahulugan
Roy Bacalso

SAMUEL GAVORO
Chairman BMP Negros

RESPECT THE UNION!

#FreeCosmic10

#StandWithWorkers

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996