Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Lunes, Setyembre 21, 2020

Atake sa manggagawang Pilipino, tinuligsa

“We also call for the international community’s solidarity against the on-going wholesale infringement of labor rights, as capitalists use the health and economic crises to justify the lay-off of trade unionists, only to replace them with cheap and docile contractual workers,” PAGGAWA spokesperson and Bukluran ng Manggagawang Pilipino chairperson Leody de Guzman said.

“The capitalist offensive against labor rights is less bloody and less sensational to mainstream media but it is more severe and detrimental, in scope and in depth, to the welfare of working class families,” he added.


Walang komento:

Mag-post ng Komento


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga Tagasubaybay

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996