Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Sabado, Nobyembre 14, 2020

Pakikiisa sa Global South

Ang BMP ay kaisa ng mamamayan mula sa iba't ibang bansa ng tinaguriang Global South para igiit ang sumusunod na kahilingan, sa mga public development banks na may kontrol sa $2 trilyong public money: 
(1) Wakasan ang pagpinansya sa fossil fuel; 
(2) Kanselasyon sa utang ng mga mahihirap na bansa; at, 
(3) Pamumuhunan para ipagtanggol ang sangkatauhan at ang pandaigdigang ekolohiya.
#FinanceinCommon must #CancelTheDebt!


Walang komento:

Mag-post ng Komento


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga Tagasubaybay

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996