Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Biyernes, Pebrero 24, 2017

Polyeto para sa Pebrero 25 - 1986 People Power Revolution

LABANAN ANG PASISMO!
ITAKWIL ANG ELITISTANG PAGHAHARI!
ISULONG ANG DEMOKRASYANG MASA!

Sa darating na Pebrero 25, ang manggagawa at masang anakpawis ay magmamartsa sa EDSA, kaisa ng sambayanang Pilipino hindi lang upang gunitain ang “1986 People Power Revolution” kundi para ibandera ang mga panawagang labanan ang pasismo, itakwil ang elitistang paghahari, at isulong ang demokrasyang masa.

LABANAN ANG PASISMO! Isang insulto para sa mamamayang nagpatalsik sa isang diktador noong 1986 ang umigting na pasistang atake sa mga karapatang pantao mula nang maluklok sa poder ang kasalukuyang rehimen.

• 7,000+ patay sa “War on Drugs”: Umakyat sa pagkapangulo si Rodrigo Duterte sa diskontento ng publiko laban sa iligal na droga. Nangakong lilipulin niya ang naturang salot sa loob lamang ng anim na buwan. Mabilis namang rumesponde ang pulisya. Ikinasa ang “Oplan Tokhang”. Pinayuhan din ang mga pulis na huwag nilang alalahanin ang anumang reklamo laban sa kanila basta’t gawin nila ang lahat ng dapat gawin laban sa mga gumagawa, nagtutulak at gumagamit ng shabu. Ang resulta: kaliwa’t kanang patayan! Nagigimbal sa takot ang taumbayan. Sinumang makakabangga ng abusadong pulis ay napakadaling tamnan ng droga, patayin, at lagyan ng karatulang “pusher, wag tularan”. Imomobilisa na rin ang AFP at mga paramilitary group gaya ng Alsa Masa sa gyera kontra droga.

Mahigit pitong-libo ang pinatay sa loob ng siyam na buwan! 26+ bangkay kada araw! Higit pa sa bilang ng mga pinaslang sa dalawang dekadang lagim ng diktadurang Marcos. Ang masahol, naganap ito sa termino ng isang pangulong tagahanga ng pinatalsik na diktador (kahit pa lumaban dito ang kanyang ina na si Nanay Soling).

• 12 aktibistang makakalikasan ang pinatay sa loob ng pitong buwan ng rehimeng Duterte. Umiigting ang laban ng mamamayan sa nakakasira’t nakakapaminsalang pagmimina. Ang pinakahuling biktima ay si Atty. Mia Manuelita MascariƱas-Green, na pinaslang sa Bohol noong Pebrero 15. 

• 9 ang pinatay sa tatlong linggo matapos maantala ang peace talks ng CPP-NPA-NDF at GRP. Karamihan sa kanila ay mga lider-magsasaka na pinaghihinalaan ng militar at mga grupong paramilitar na kasapi’t simpatisador ng kilusang Kaliwa. Asahang tataas ang bilang ng mga “political killings” sa pagdeklara ng all-out war laban sa mga rebelde (gaya ng “Total War Policy” ni Cory Aquino).

• Nakaambang panukala para ibalik ang death penalty. May limang panukala sa Senado para manumbalik ang parusang kamatayan (tatlo kay Sen. Pacquiao, tig-iisa sina Sen. Sotto, Sen. Lacson, at Sen. Gatchalian). May ganito ring panukala sa Batasan na pagbobotohan na para sa second reading sa Pebrero 28. May mga kongresistang nais alisin ang reyp at pandarambong (plunder) sa listahan ng mga krimen na may parusang kamatayan.

• Panukalang ibaba ang edad ukol sa responsibilidad sa krimen. Tinutulak ngayon sa kongreso ang panukala na ibaba ang edad ng mga maaring kasuhan ng krimen - mula 15 ay gawing 9 na taong gulang. Ito ay tahasang paglabag sa karapatan ng mga bata – na isa sa pinakabulnerableng sektor sa ating lipunan.

• Pagsuspindi sa writ of habeaus corpus. Matapos ang Davao bombing (Setyembre 2016), nagbabala si Duterte na maari niyang alisin ang writ of habeas corpus, ang ligal na proteksyon laban sa warrantless arrest at illegal detention.

Sa nagaganap na patayan dahil sa “War on Drugs”, naisasantabi ang nararapat na mga proseso para imbestigahan, litisin, at parusahan ang sinumang lumalabag sa batas. Ang mensahe sa taumbayan: huwag nang dumaan sa masalimuot na mga proseso ng batas sapagkat ang nasusunod ngayon ay kung sino ang may armas at may kapasidad na gumamit ng dahas!

Ang problema, paano ang milyon-milyong mga sibilyang walang mga armas? Paano nila haharapin ang pang-aabuso’t pang-aapi sa kanila, laluna ng mga may-kapital at may-kapangyarihan sa lipunan? Sa ilalim ng 1987 Constitution, na nasabatas matapos ang 1986 People Power revolution, nariyan ang mga batayan at prosesong ligal upang maipagtanggol ng taumbayan ang kanilang mga sarili. 

May “right to self-organization” para mag-unyon ang mga manggagawa. May karapatan sa “land reform” ang mga magsasaka. May karapatan sa “affordable mass housing” ang maralitang lungsod. May kalayaan para sa “peaceful assembly” ang taumbayan para igiit ang mga hinaing sa gobyerno. May “free speech” ang mga komentarista sa midya. May mga halal na institusyon, gaya ng senado’t kongreso, bagamat matapos magamit ang kanilang “right to vote” ay hindi na kasali ang mayorya ng mamamayan sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga batas ng gobyerno. Iba’t ibang mga karapatang gumagarantiya sa sama-samang pagkilos at pagpapahayag upang ipagtanggol ng mamamayang Pilipino ang kanilang kalayaang mabuhay nang disente’t marangal.

Subalit lahat ng mga karapatang iyan ay bahagi ng mga karampatang prosesong itinatakda ng batas. Nasimulan na itong mabalewala sa kaliwa’t kanang patayan sa ngalan ng krusada laban sa droga. Ngayon, humaharap ang mga karapatang ito sa walang tigil na pasistang atake, na kung hindi maaampat ay tutungo sa ganap na pasismo – sa absolutismo ng isang diktadura, sa pagkalusaw ng mga halal na institusyon, sa lantarang pagkakait sa pagsapraktika ng batayang mga karapatan, at ang hayagang paghahari ng militar. 

Napapanahon sa anibersaryo ng EDSA 1986 para simulan ang pagkilos ng mamamayan laban sa mga pagtatangkang ibalik ang pasistang diktadura. Huwag hayaang ang mga karapatang pantao ay patay na letra lamang sa ating mga batas. Isabuhay natin ito sa kolektibong pakikibaka ng taumbayan laban sa pasismo! 

ITAKWIL ANG ELITISTANG PAGHAHARI! Ang manggagawa’t mamamayan ay kaisa sa paggunita sa EDSA 1986. Ngunit hindi para ipagbunyi ang naging resulta nito – ang elitistang demokrasya na humalili sa diktadurang Marcos. Walang napala ang taumbayan sa pinangangalandakang “panunumbalik ng demokrasya”, liban sa pagsasabatas ng ating mga karapatang nananatili sa papel ngunit hindi umiiral sa ating pang araw-araw na buhay.
 
Mula sa paghahari ni Cory hanggang kay Noynoy Aquino, dinanas ng taumbayan ang ibayong pahirap sa walang tigil na pagpapatupad ng gobyerno sa mga patakaran ng neoliberal na globalisasyon – ang liberalisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at kontraktwalisasyon. Dumagsa ang dayuhang kalakal at kapital na puminsala sa ating lokal na industriya’t agrikultura. Pinagtubuan ng mga kapitalista ang dating mga sineserbisyo ng gobyerno sa kanyang mamamayan. Binaklas ang mga kontrol ng gobyerno sa pagtakbo ng negosyo. Inalis din ang pagreregular sa mga manggagawa na kanilang proteksyon laban sa ibayong pang-aabuso ng kanilang mga employer.

Ang popular na diskontento laban sa mga “elitista” ang siyang nagamit ni Digong sa kanyang kakaibang pagkapanalo sa eleksyon. Sinalamin ito ng kanyang elektoral na panawagang “Change is coming”. Ngunit magpasahanggang ngayon (siyam na buwan na sa poder) ay hindi malasap ng masang Pilipino ang ipinangakong pagbabago ni Rodrigo Duterte. Walang nagbago! Sapagkat hindi naman binago ang neoliberal na programang pang-ekonomya. Kaya’t monopolyado pa rin ng mga kapitalista’t asendero ang ekonomya’t pulitika ng bansa. 

Maging ang pangakong pipigilan ang kontraktwalisasyon ay natigilan! Wala pang kautusan – Department Order man ng DOLE, o Executive Order ng Malakanyang – ang nagbabawal sa paggamit ng mga kontraktwal para makaiwas ang mga employer sa mga benepisyong nararapat sa mga regular na empleyado. Pareho lang ang kinikilingang mga uri – ang mga kapitalista’t asendero. 
 
Nananawagan tayo sa sambayanan. Huwag tayong magpagamit bilang pambala ng kanyon sa dalawang paksyon ng mga elitista na naglalaban para sa estado poder. Matuto tayo sa aral ng EDSA 1 at EDSA 2. Mabibigo ang masa sa anumang pag-aalsa kung ang nakinabang lamang dito ay ang elitistang paksyong nais kunin ang poder sa ekstra-parlyamentaryong paraan, gamit ang lakas at dinamismo ng nagkakaisang mamamayan.
 
IPAGLABAN ANG DEMOKRASYANG MASA! Sa paggunita sa mga aral ng EDSA, tandaan natin ang istorikal na katotohanang “ang masa ang lumilikha ng kasaysayan”. Noong 1986, nagawa ng nagkakaisang mamamayan na magpatalsik ng diktador subalit tinalo sila sa maneobra ng mga elitistang anti-Marcos. Kung sa eleksyong 2016, itinakwil ng mamamayan ang paghahari ng mga “Dilaw” sa pamamagitan ng eleksyon. Sa harap ng pasistang atake sa mga karapatan ng malayang pag-oorganisa, pagsasama-sama, at pagkilos, makikita ng masa na walang pinag-iba ang rehimeng Digong sa nakaraang mga administrasyon. Itatatag nila ang tunay na demokrasya – ang ganap na paghahari ng kapasyahan ng mayorya. Ito ang aral ng EDSA para sa susunod na yugto ng ating kasaysayan. #

BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO - PARTIDO LAKAS NG MASA - SANLAKAS
Pebrero 2017

Martes, Enero 10, 2017

BMP Calendar 2017

sa lumang kalendaryo'y nakatunganga
bagong taon, bagong kalendaryo'y wala
hanggang sa aking maisipang lumikha
ng isang kalendaryong pangmanggagawa
kaya disenyong ito'y agad ginawa

- gregbituinjr.

Huwebes, Disyembre 15, 2016

To demand abolition of contractualization: Red Workers march from DOLE to Mendiola

PRESS RELEASE
December 15, 2016
Manggagawang Sosyalista (MASO)
Contact person: Leody de Guzman 09205200672

To demand abolition of contractualization:
Red Workers march from DOLE to Mendiola

HUNDREDS of workers from the socialist alliance Manggagawang Sosyalista (MASO), comprised of militant and anti-capitalist “Red unions” assembled today at the labor department offices in Intramuros, Manila before marching to Mendiola to press for the abolition of all forms of contractualization, not just the much-hated “endo or 5-5-5 employment scheme”.

Sec. Bello wants a Department of Labor and Employers

At the workers program in Intramuros, Lino Brin, MASO chairperson and president of the Pag-asa Steel union said, “The workers call on DOLE Secretary Silvestre Bello to take the sides of the workers rather than adopt a flimsy seemingly neutral stance on the nefarious employment scheme that has led to a cheap and docile labor force”.

“The so-called win-win solution proposed by the trade department and echoed by Secretary Bello seeks to regularize workers at their contractors rather than to the principals who utilize contracting and subcontracting arrangements to replace regular employees with cheaper contractual workers,” he added.

Brin explained, “Bello should act, not just as the alter-ego of President Duterte who has promised to stop contractualization during the electoral campaign but as the representative of labor, which is recognized by the 1987 Constitution as the “primary social economic force” and should be granted „full protection by the State‟. He should leave the DTI Secretary to be the champion of investors. From the last time we check, the DOLE is not named “department of labor and employers”.

Abolition of Contractualization: A Promise Undelivered

At around noon, the workers proceeded to march to Mendiola via Quezon and Recto Avenues. At the march, MASO vice chair Ding Villasin of Socialista asserted, “President Duterte rode on the crest of the people‟s anger towards elitist democracy that was restored after EDSA 1986. Part of his electoral rhetoric was his harsh words against abusive employers who employ contractual workers in order to cheapen their labor costs. Yet, after several months in office, no stone was unturned. The abolition of contractualization remains an undelivered campaign promise.

She furthered, “If President Duterte was able to enact „freedom of information‟ for the Executive branch. We challenge him to abolish contractualization in the same branch, to which he has full control of, as Chief Executive. After all, the Philippine government remains as the country‟s number one employer of contractual workers”.

Nasaan ang Pagbabago?

At Mendiola, Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) chair Leody de Guzman declared, “Before the year closes, we fear that both the DTI and DOLE will railroad the passage of the so-called win-win solution at both houses of the legislative.

“To inflict another wound to the already injured working class would transform the public sentiment, from that which passively seeks the change promised during the May elections to that of a labor-led independent movement of the people that would actively pursue social change and meaningful reforms, not from above but from below,” de Guzman concluded. #

Sabado, Oktubre 22, 2016

Duterte’s defense of cop who rammed protesters itself an act of violence against the people

Duterte’s defense of cop who rammed protesters itself an act of violence against the people

This week, we watched with horror as a police officer repeatedly and brazenly rammed scores of protesters in broad daylight in front of hundreds of people. We gasped at the sight of men lying under a police van, about to be run over. We witnessed how heavily-armed cops truncheoned water-cannoned, and beat up protesters It was the most violent dispersals we have seen in years.

The least that the President could have said was:

“I extend my solidarity to all those who were hurt. I strongly denounce the violence committed by the police. What they did was will not be tolerated under this government. I reprimand and I will move to file charges against the police officers who—as numerous video reports clearly showed—used disproportionate force against the protesters and violated their right to protest.”

Instead, after two days of silence while the rest of us boiled with anger and demanded justice, the President has instead chosen to act as a lawyer for the police.

Instead of saying the only thing that must be said in the face of what happened—-i.e. that the violence was unacceptable—he instead echoed the line of those who have chosen to justify the cop’s unjustifiable actions. More than that, he even invited the cop to Malacanang “for coffee.”

We at the Bukluran ng Manggagawang Pilipino are not entirely surprised by this response: This, after all, is the same President who has repeatedly said that he will protect and pardon any cop accused of committing human rights violations, who has said that he is “happy to slaughter” more than 3,000 criminals, and who wants to bury Marcos—the dictator who ran over the lives of thousands—as a “hero.”

But, while not surprising, his response is still shocking and unacceptable. By choosing to lawyer for the cops and refusing to condemn their blatant abuse of power, Duterte is in effect telling cops: “It’s OK to ram protesters. You will just be ‘investigated’ and invited to have coffee with the President. And he is in effect telling us: “Don’t count on the police not to run you over in case you decide to fight for your rights.”

As commander-in-chief, the President bears command-responsibility for the shocking violence that happened this week. He certainly did not create the climate of impunity that now reigns in our country. But by repeatedly shielding abusive cops and now refusing to condemn the shocking violence they had just committed, he has certainly further reinforced it—encouraging many other cops to think they really can get away with attempted murder.


We reiterate our demand for justice and we call for accountability—not just from the cops, but also from the President himself.

Labor warns Duterte of Rasputins in his cabinet

Labor warns Duterte of Rasputins in his cabinet

Socialist group Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) expressed grave concern that several members of the cabinet are actively working against the fulfillment of the economic reforms vowed by President Rodrigo Duterte himself.

Days ago, the government’s so-called economic managers ganged-up and rejected the P125 national wage increase proposal, that according to them would push inflation rates to 9.7 percent and spike unemployment by 1.2 percent

The group identified Secretaries Ramon Lopez, Ernesto Pernia, Benjamin Diokno and Silvestre Bello of the trade, socioeconomic planning, budget, and labor departments respectively as ‘obstacles’ to the realization of the president’s wishes that the BMP said “could have made positive impacts in the lives of millions of ordinary folks”.

“The alter egos of the president in the economic cluster are clearly on the opposite side of their superior and the heavily taxed ordinary folks who pay for their salaries. The secretaries have been consistently active in countering measures that the president has explicitly declared. More importantly, they are not only defying the president’s orders but betraying the trust between him and the nation,” the group’s spokesperson, Attorney Luke Espiritu said.

Among the economic reforms that the secretaries have opposed despite the president’s open support, according to Espiritu is the abolition of all forms of contractual employment, the establishment of a national wage board, a substantial wage increase for the public and private sector as well as the ban on land conversion.

He also accused the cabinet officials of “poisoning the mind” of the president into withdrawing his promises and to fear mongering.

“If they are not fulfilling the wishes of the president or that of the taxpayers, then whose interests are they working for, Espiritu inquired.

BMP fears that other measures that will substantially raise the quality of life of millions living below the poverty line will receive the similar fate as the wage increase proposal.

He likewise reminded the officials that, “It is the overwhelming support of working class that catapulted Duterte to power for they believed that he can affect change they seek. This government must serve the interests of the many and not of the elite”.

“With the way things are going and not unless they are removed from their posts immediately”, Espiritu warned that the recently issued Executive Order No. 5, adopting the “Ambisyon 2040”, a long-term development plan aimed at tripling Filipinos’ per capita income to $11,000 in 24 years’ time “will remain to be a bureaucratic pipedream”.

“If the President really sides with the overburdened workers then he must on guard at all times from his subordinates and terminate them at the smallest infraction they commit,” Espiritu asserted.


The group, last week demanded the president to fire trade Secretary Lopez for his efforts to block the abolition of all forms of contractualization.#

Miyerkules, Oktubre 19, 2016

President Duterte must condemn and punish cops who attacked protesters

President Duterte must condemn and punish cops who attacked protesters

We at the Bukluran ng Manggagawang Pilipino condemn the violent dispersal of the nonviolent protests of indigenous peoples belonging to the newly formed Sandugo alliance at the US embassy today and at Camp Aguinaldo yesterday.

Over fifty of our brothers and sisters were hurt when the police and the military used disproportionate force to break up their protest. Many were injured when a police vehicle repeatedly rammed the crowd of unarmed protesters.This is shocking and unacceptable under any circumstances. But it is even more intolerable under a government that has promised to champion the rights of indigenous peoples and other oppressed classes, under a President who claims to be the first ‘leftist’ or ‘socialist’ President of the country.

As commander-in-chief of the country’s police and military, President Rodrigo Duterte has command responsibility over the state’s repressive forces. As such, he too is ultimately responsible for these forces’ actions.

To prove that he is committed to upholding our freedom to assemble and protest and to demonstrate that he supports our indigenous sisters’ and brothers’ struggle for their rights, he must immediately and publicly castigate the military and police officials responsible for this crackdown.

At the very least, he must immediately order disciplinary actions against—and if need be fire—Franklin Kho, the driver of the police vehicle that rammed the group of protesters and Marcelino Pedrozo, the officer who ordered the violent dispersal.

Any hesitation or refusal on his part to strongly denounce this shocking use of force will only further intensify the reigning climate of impunity that he has further fanned with his repeated pronouncements that he will protect and pardon all police officers accused of human rights violations.It is this climate of impunity that is already leading officers of the law to think they can get away with anything—even attempted murder in front of cameras.


The struggle of the indigenous peoples is inseparable from our struggle as workers. An attack on them is an attack on us all.

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996