Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Miyerkules, Pebrero 28, 2018

MANGGAGAWA, WALANG KOMPROMISO SA LABAN SA KONTRAKTWALISASYON! LABANAN ANG BENTADOR AT MAKA-KAPITALISTANG REHIMENG DUTERTE!


Pahayag ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)
Miyerkules, Pebrero 28, 2018

Mula pa nang umpisang nahalal si Pangulong Rodrigo Duterte, batid namin na hangga’t kasangkot ang kinatawan ng malalaking kapitalista sa kanyang gobyerno, hinding hindi niya maitutupad ang pangako niya sa manggagawa’t masa. Ang malala pa, simula’t sapul pa lang tahasan na siyang panig sa polisiyang neoliberal, na nagpapalawig sa dambuhalang negosyo samantalan nilulugmok pa sa hirap ang manggagawa’t maralita.

Marami nang palpak na pangako si Duterte sa masa. Nang sinabi niyang walang demolisyon, dumami ang demolisyon. Nang sinabi niyang kapayapaan sa mga rebeldeng grupo, ang dala niya’y patayan sa kanayunan na pinalala pa ng Martial Law sa Mindanao. Nang sinabi niyang lupa sa mga magsasaka, pinalayas ang maraming magbubukid sa kanilang lupang tinatamnan. Nang sinabi niyang hindi bubuwisan ang mahihirap, ang dala niya’y dagdag buwis sa pamamagitan ng TRAIN Law. Nang sinabi niyang walang krimen, lumala pa ito dahil dumagdag ang kapulisan sa hanay ng mga kriminal at mamamatay tao.

At nang sabihin niya kahapon na hindi na niya wawakasan ang kontraktwalisasyon ng trabaho, na tahasang taliwas sa kanyang naunang pangako na “contractualization must stop,” muling binali ni Duterte ang kanyang pangako sa manggagawa. Ang sabi niya, “kompromiso” na lang sa mga kapitalista, wag silang pahirapan sa kanyang negosyo, tutal, “that’s their money” daw.

Samakatuwid, sa tinuran na yan ni Duterte, ang sigaw ng mga manggagawa sa kanya: MANLOLOKO! SCAMMER! Daig mo pa ang sindikatong Budol-Budol!

Una sa lahat, pinahihirapan daw ng mga manggagawa ang mga kapitalista sa kanilang negosyo kapag hiningi ang regular na sahod? Isa kang ungas, Mr. Duterte. Palibhasa’y hindi ka manggagawa kaya hindi mo nararamamdaman ang hirap ng walang tiyak na seguridad sa trabaho, ang gutom para pagkasyahin ang maliit na sahod, ang kawalan ng benepisyo, at ang pambabastos ng mga kapitalista sa amin dahil hirap kaming magtayo ng unyon o samahan. Idagdag pang pabigat ang sumisirit na presyo ng bilihin dahil sa TRAIN Law mo.

Ang guminhawa sa iyong gobyerno ay mga kapitalista, hindi kaming manggagawa’t maralita. Ang primerong halimbawa ay si Henry Sy, ang Contractualization King ng Pilipinas. Noong 2017, umangat ang yaman ni Henry Sy nang mahigit LIMANG BILYONG DOLYAR, mula $12.7 bilyon noong 2016 sa $18 bilyon sa 2017. Ito ay dahil sa pagtitipid nito sa labor sa pamamagitan ng pag-empleyo ng mahigit 160,000 na kontraktwal na manggagawa. Mismong ang anak ni Henry Sy na si Harley Sy ay inaming nag-eempleyo sila ng mga “seasonal” o pansamantalang manggagawa.

Pangalawa, ang yaman ng mga kapitalista ay hindi sa kanila. Galing iyon sa lakas-paggawa ng mga manggagawa. Para may produksyon at kita, kailangan ng kapitalista ang lakas-paggawa ng isang manggagawa. Ngunit kakaunting oras lamang ng kabuuang walong oras na produksyon ng isang manggagawa ang binabayaran ng kapitalista sa pamamagitan ng sahod. Kaya walang karapatang sabihin ni Duterte na sariling pera ng kapitalista ang kanilang kita. Pera iyon ng manggagawa na siyang naghirap para malikha iyon. Samantalang ang kapitalista, walang kahirap-hirap, patamad-tamad lang sa opisina at libangan, subalit kumikita ng milyon-milyon kada minuto.

Pangatlo, hindi dapat nakikipagkumpromiso ang gobyerno pagdating sa kapakanan ng manggagawa at masa. Ang manggagawa ang siyang naghihirap araw-araw. Konti na nga lang ang kinikita, pero maraming gastusin dahil sa dagdag buwis. Kulang sa tulog, madalas puyat, dahil walang masakyang tren, bus, o dyip. At isang malaking banta sa manggagawang kontraktwal kapag padating na ang endo. Kapag endo, tambay, gutom, at nagiging desperado sa buhay. Ibebenta na nga ang ating lupa’t likas na yaman sa mga dayuhan gaya ng Amerika at Tsina, ibebenta pa ang ating kinabukasan sa mga kapitalista. Scammer nga talaga si Duterte kung ganon. Isa syang bentador!

Ganitong ganito rin ang aktitud ng nakaraang administrasyon ng dilaw na Liberal Party. Tahasang pagpapalakas ng kontraktwalisasyon, dagdag-buwis, pagsasapribado ng pampublikong serbisyo, malakihang pangungutang, at pagpayag na salaulain ng mga kapitalista ang ating likas na yaman. Sa madaling salita, isa ring trapo, ipokrito sa masa, at tuta ng kapitalista si Duterte. Wala siyang pinag-iba sa mag-inang Aquino, Arroyo, Erap, at Ramos. Dagdag pa, dahil mamamatay-tao at diktador ang asta ni Duterte, kaya wala rin siyang pinag-iba kay Marcos.

Manggagawa, hindi tayo kailanman papaloko sa kung sinong nag-aastang tagapagsalba natin. Ngayon ang panahon na hindi na tayo maninikluhod at hihingi na lang ng limos, kapwa sa gobyernong manggogoyo at sa kapitalistang walang ibang inintindi kundi pigain ang ating lakas-paggawa.

Wala na tayong aasahang ano pa man sa tahasang anti-manggagawang rehimen ni Duterte. Kung kaya, ngayon na ang panahon na magkaisa tayo laban sa kontraktwalisasyon. Sa halip na magpatali sa kaso-kaso o kaya tripartismo—na mga pampabansot lamang na kaparaanan ng estado sa hanay ng mga manggagawa—ngayon na ang panahon ng pagkilos. Muling patampukin ang isang kilusang manggagawang palaban, mulat-sa-uri, at may abilidad na pangunahan ang laban para sa isang makataong lipunan kung saan hindi na api ang manggagawa’t masa.

Lunes, Enero 29, 2018

Sen. Grace Poe's Solidarity Message to 8th BMP National Congress


MESSAGE OF SENATOR GRACE POE

Binabati ko po ang lahat ng kasapi ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) sa inyong 8th National Congress ngayong 27-28 Enero 2018 na gaganapin sa Skyrise Hotel, Baguio City.

Unionism is vital if our nation is to have a strong labor force and a dynamic economy.

Unions and trade organizations must work hand in hand with government to improve the conditions of employment in the country and ensure better wages, health care benefits, working conditions and retirement pensions for all our workers.

Patuloy po nating i-angat ang katayuan ng ating mga manggagawa sa bansa. Katuwang po ninyo ako palagi sa layuning ito.

Maraming salamat po sa inyong lahat.


(Nilagdaan) GRACE POE

Rep. Edcel Lagman's Solidarity Message to 8th BMP National Congress


SOLIDARITY MESSAGE
(of Rep. Edcel C. Lagman on the occasion of the
8th National Congress of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino)

The benefits due to the marginalized Filipino workers must be prioritized by the Duterte administration.

As the Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP) celebrates its 8th National Congress, it must remain in the forefront of progressive labor advovacies and campaigns.

This is to memorialize the legacy of Filemon "Ka Popoy Lagman", the founder of BMP.

As the Congress of the Philippines legislates the security of tenure bill, the passage of the following must be assured in the Bicameral Conference Committee deliberations:

(a) An honest-to-goodness abolition of the pernicious practice of "endo" by plugging possible loopholes in the bill;

(b) Provisions protecting workers from illegal dismissal must include constructive dismissal like a transfer to an inferior position;

(c) Project employees who are repeatedly re-hired must be considered regular workers consistent with Supreme Court decisions;

(d) The jurisdiction to award moral and other damages to illegally dismissed workers should be with the National Labor Relations Commission (NLRC) or the competent regular courts, with the aggrieved worker exercising the option where to file the claim because the NLRC, in most cases, fail to award damages; and

(e) In addition to a fine, appropriate imprisonment must be imposed on errant employers based on malum prohibitum under special penal laws, not on malum in se or malice under the Revised Penal Code.

Warmest congratulations, and more success in your steadfast advocacies!

UPAC Solidarity Message to 8th BMP National Congress


MENSAHE NG PAGBATI NG UNION PRESIDENTS AGAINST CONTRACTUALIZATION (UPAC)
SA IKA-8 PAMBANSANG KONGRESO NG BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO (BMP)

Malugod naming ipinapaabot ang maalab na pagbati at agpupugay sa lahat ng mga kasapi at bumubuo ng BMP sa okasyong ito ng inyong ika-8 pambansang kongreso. Sa tema na magsisilbing direksyon sa susunod na tatlong taon ng inyong pagsulong sa ilalim ng mga mapanghamong sitwasyon sa buhay ng mga manggagawang Pilipino ay asahan ninyong kaisa ninyo kami sa ultimong layuning ipuwesto ang manggagawa sa unahan ng laban para sa kagalingan at interes ng bayan.

Hindi membro ng BMP ang UPAC. Hindi delegado ang UPAC sa mahalagang okasyong ito. Ganunpaman, sigurado ang UPAC na maraming pangulo ng unyon, na membro ng UPAC. ang narito bilang delegado ng BMP. Kung bakit nagkaganon ay sa simpleng paliwanag na kung ikaw ay pangulo ng unyon at kaanib ang iyong unyon sa BMP, ano ang dahilan at hindi ka kasapi o sasapi sa UPAC? Sa kabilang banda, kung ikaw ay pangulo ng unyon na membro ng UPAC, ano rin ang dahilan at hindi ka aanib sa BMP?

Ang UPAC bilang ekspresyon ng pagkakaisa sa "ibaba" sa pamamagitan ng mga pangulo ng unyon ay dinibuho mismo ng BMP. Ngunit hindi ito ginawa ng BMP para kontrolin ang UPAC kungdi ang payabungin ang pagkakapatiran ng mga pangulo ng unyon at ibigay sa kanila ang tiwalang gagampanan nito ang marapat na papel sa pagsusulong ng kilusan ng manggagawa.

Hindi sosyalista ang UPAC. Ang papel na nais gampanan ng UPAC ay maging sentro ng kampanya laban sa salot ng kontraktuwalisasyon. Ang pagtingin ng UPAC sa kontraktuwalisasyon bilang mukha ng pagsasamantala ng mga kapitalista na kinakanlong ng gobyernong kasalukuyan at ng mga nagdaan pang administrasyon ay sistemang panglipunang nagpapahirap hindi lamang sa manggagawang Pilipino kundi ng lahat ng anakpawis sa buong daigdig.

Hindi sosyalista ang UPAC pero wala kaming duda na tanging sosyalismo ang sistemang maglalagot sa lubid ng panlilinlang at pagsasamantala sa mga manggagawa sa modernong anyo nito ng kontraktuwalisasyon. Hindi ang Kongreso at Senado, hindi ang DOLE at lalong hindi si Duterte.

Bilang pangwakas, nais naming ipaabot sa BMP ang panawagang palawakin at patatagin ang UPAC dahil sa dulo nito ay ang paglawak din ng hanay ng mga mulat-sa-uring manggagawa na kalaunan ay magiging kasapi ng sosyalistang sentro ng kilusang manggagawang kumakatawan sa BMP.

MABUHAY ANG BUKLURAN NG MANGGAGAWANG PILIPINO!
MABUHAY ANG URING MANGGAGAWA!

January 27, 2018

KATIPUNAN-WFTU Solidarity Message to 8th BMP National Congress


PAMBANSANG KATIPUNAN NG MANGGAGAWA
WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS
(KATIPUNAN - WFTU)

Enero 27, 2018

Mga kasama,

Binabati kayo at sinasaluduhan ng Pambansang Katipunan ng Manggagawa (Katipunan-WFTU) sa pagdaos ng inyong matagumpay na ikawalong kongreso sa gitna ng malupit na panghuhuthot ng kapital sa pinagpaguran at pinagpawisan ng ating hanay sa mga pabrika at pagawaan.

Hindi pa man, sa dikta ng mga dayuhang bangko at mga pampinansyang mga institusyon, iniregalo sa mamamayang Pilipino ang reporma sa pagbubuwis sa pamamagitan ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN.

Malinaw na ito ay isang fund-raising program ng pamahalaang Duterte na kailangan nitong isakatuparan upang makumbinsi niya ang mga uutangan nitong mga bangko na may pagkukunan ito ng ipambabayad sa kanyang bagong uutangin, kahit na ano pa ang sabihin nito.

Hindi na nga nito binibigay ang nakabubuhay na sahod sa kanyang manggagawa na lantarang paglabag sa mandato ng Saligang Batas nito (Art. 13), babawasan pa nito ang kakarampot na kitang inuuwi ng mga manggagawa sa kanilang pamilya.

Tila nakikiuso ang bagong pangulo ng Pilipinas sa ibang bansa na nagtaas din ng pagbubuwis sa kanilang mga mamamayan, upang pakalmahin ang kalooban ng mga bangkong magpapautang at tiyakin ito na mababayaran sila ng mga gobyernong uutang sa kanila.

Austerity measures, pension cut at pagbawas sa budget ng sektor ng edukasyon, pabahay, kalusugan ay mga nagdudumilat nang reyalidad sa maraming mga bansa ngayon, mayaman man o mahirap. Suma-total, perwisyo sa mamamayang gumagawa sa daigdig.

Tapikin natin sa balikat ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), sampu ng kanyang mga kasamang kaalyado sa ilalim ng World Federation of Trade Union - Philippines, sa pagpupursigi nating pagkaisahin lahat ng manggagawa sa mundo na sama-samang baliktarin ang tatsulok, kung saan magiging pantay-pantay na ang lahat, mawawaksi ang pagsasamantala ng tao sa kanyang kapwa tao at bansa sa kanyang kapwa bansa, matutugunan ang lahat ng pangangailangan ng tao sa ilalim ng isang lipunang may pagkalinga sa kanyang mamamayan o mas kikilalanin nating lipunang sosyalismo na pamamahalaan ng proletaryadong manggagawa.

Mabuhay ang Anti-Imperyalistang Pagkilos ng Uring Manggagawa!
Mabuhay ang Uring Manggagawa!
Mabuhay ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino!
Mabuhay ang ika-8 Kongreso ng BMP-WFTU!

National Head Quarters: 317 Jiao Building, 2 Timog Ave, Quezon City
Email Address: katipunan_ncw@yahoo.com

KASAMA Solidarity Message to 8th BMP National Congress


KASAMA
Katipunan ng mga Samahan ng Manggagawa
Room 313 Jiao Bldg., 2 Timog Avenue, Quezon City
Reg. No. 11865(FED)-LC

KAPATIRAN NG SEKTOR SA PAGGAWA TUNGO SA
"PAGPUPUNDAR NG GOBYERNO NG URING MANGGAGAWA"
(MENSAHE NG PAKIKIISA NG KASAMA SA IKA-8 KONGRESO NG BMP)


Isang maalab na pagbati ang ipinaaabot ng KASAMA sa ika-8 Kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)! Ang pananatili ng iba't ibang samahan sa gitna ng tumitinding globalisasyon sa mundo ay patunay lamang ng patuloy na pagtangan ng uring manggagawa at iba pang sektor ng lipunan sa mga tagumpay ng lokal at internasyunal na larangan.

Ang pampulitikang kalagayan sa bansa sa kasalukuyan ay ang patuloy na bangayan ng magkabilang kampo ng burgesya habang patuloy ang pagkasadlak sa pang-ekonomyang kalagayan, kasabay ng paglikha ng mga mapaniil at mapanlinlang na batas tulad ng TRAIN (Tax Reform for Acceleration ang Inclusio) na tinagurian nating killer sa uring manggagawa. Killer ito dahil katumbas nito ang ibayong pagtaas ng mga pangunahing bilihin, kuryente, tubig, gasolina, tax sa pabahay at iba pa. Naipasa ang batas na ito habang ang mga sektor ay abala sa pagtuligsa sa war on drugs, EJK at martial law na kumitil ng libo-libong buhay na di dumaan sa due process.

Sa simula pa lamang idiniklara na nating kinatawan ng burgesya si Duterte. Pinatunayan niya iyan sa DO 174, ang pagbibigay pabor sa mga kapitalista at employment agency, ang programa niyang pang-ekonomiya na nagpapatuloy lamang ng mga ginawa ng mga nagdaang rehimen, ang service-oriented economy, taliwas sa ating panawagang pagsasagad sa kanyang programang pang-ekonomiya na industrialization. Ang tuloy-tuloy na war on drugs, martial law, revolutionary government at itong huli ang pag-ugong ng Cha-Cha, ang lahat ng ito ang litaw na motibo nito ay ang pagsusulong niya ng pederalismo na kung saan ang nais lamang ay ang pagsisiguro sa kapangyarihan sa pulitika ng mga elitista at burgesya.

Kung kaya, sa makasaysayang okasyon na ito, nananawagan kami sa KASAMA na paigtingin ang kapatiran at pagsusulong ng isyung may kinalaman sa kagalingan ng uring manggagawa at iba pang batayang sektor ng ating lipunan.

Tungkulin ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan na ipaglaban ang kagalingan ng buong sangkatauhan, hindi lang ang kagalingan ng iilan.

Ibig sabihin, kailangang aktibong makialam ang mga manggagawa at iba pang sektor sa pagpupundar ng gobyerno ng uring manggagawa. Matutupad ito sa pamamagitan ng pagpapalawak at pagpapalakas ng organisasyon ng uring manggagawa.

Nawa'y magsama-sama tayo, upang itaguyod ang layunin na ito upang wakasan ang kahirapan sa lipunan at upang ang bawat tao ay magkaroon ng tunay na dignidad.

Maraming salamat po.

Mula sa:
Pambansang Konseho ng KASAMA
27 Enero 2018

Linggo, Enero 28, 2018

Pahayag ng Pagpupugay sa mga Magigiting na Kasamang Ronnie, Bong, Wowie at Fernan

Pahayag ng Pagpupugay sa mga Magigiting na Kasamang Ronnie, Bong, Wowie at Fernan

Pagkatapos ng maraming pagsisikap at walang kapagurang pagkilos, ginaganap nating lahat ang ikawalong kongreso ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). Ang kaganapang ito ay hindi mapapasubaliang bunga ng samu't saring paggampan, pagpapagal, sipag at husay ng mga responsableng Kasama sa ating bukluran.

Sa mga nagdaang araw, taon at daang taon ng pakikibaka ng mga mulat sa uring mga kasama, napakarami na ang naganap. May mumunting kislap ng tagumpay. May takip-silim ng kabiguan. May panaka-nakang sigwa ng pakikihamok sa kaaway ng uri at may mga inaasahan na nating pagkitil ng buhay ng mga magigiting na kasama. Sa mga kasamang ang buhay ay kinitil ng kaaway ng uri; isang nagniningning na pagpupugay! Gayundin sa mga Kasamang, ang buhay ay iginupo ng karamdaman at pagkakataon. Dito nabibilang ang mga Kasamang Ronnie, Kasamang Bong, Kasamang Wowie at Kasamang Fernan, ganap nilang ikinintal sa kanilang isip at damdamin ang pagmumulat sa masa ng uri. Ngayon at higit na kailanman, nasa ating damdamin ang labis na kalungkutan at panghihinayang. Aaminin natin na gaano man tayo katatag, tiyak na may kurot ng hapdi sa puso ng manggagawa ang kanilang pagyao.

Sina Kasamang Ronnie, Bong, Wowie at Fernan ay tunay at buhay na larawan ng mga manggagawang biktima ng pagsasamantala ng uring kapitalista. Namugad sa kanilang damdamin ang kaapihang dinaranas ng kanilang mga kauri. Kaya't sa ganitong pananaw, saan 'mang dako sila ihatid ng unos ng pakikibaka, kusang loob nilang isinasabakikat ang mga tungkuling alam nilang saglit man ay, hindi dapat mawaglit sa bawat paghakbang. Batid nila na sa larangan ng pakikibaka'y laging nakasunod ang panganib subalit ang punla ng tapang sa kanilang dibdib ay tila kumpol ng sinulid na hindi mapatid-patid. Marahil tulad ng maraming Kasama, buhay na buhay sa kanilang mapangahas na kaisipan ang mga katagang "Ang paglilingkod at pagmumulat sa uring manggagawa'y 'sing bigat ng daigdig."

Sa mga mahal sa buhay at kaibigan ng mga namayapang Kasama, tandaan ninyong tayong lahat ay papanaw. Subalit, huwag din ninyong kalilimutan na ang kanilang pagyao ay nag-iwan ng mabubuting saling-lahi. Mga bagong kaisipang magpapatuloy ng kanilang mapagpalayang simulain. Mga mapangahas na damdaming makabayan at makauri na magiging panibagong tanglaw ng rebolusyong mapagpalaya. Napigtal man ang kanilang pagkakahinang sa atin at sa ating dakilang layunin, tiyak namang hindi kailanman magmamaliw ang mga mapupulang hakbang na ating tatahakin sa dako pa roon.

Tayo'y matatatag, matatapang, mapaghimagsik at mapagpalaya ang kaisipan, subalit aminin natin na tayo'y mga tao rin na sa kanilang pagpanaw ay lumaglag din ang luha sa bintana ng ating mga mata. Subalit ang mga luhang iyon ay luha lamang ng pagdadalamhati, panghihinayang at pakikiramay. 

Ang pagkawala ng mga kasama'y hindi dapat maging tanda ng desperasyon manapa'y dapat itong ituring na kaganapang paghuhugutan ng ating lakas. Lakas na magtitiyak ng ating paglawak. Hayaan natin na ang pagdatal ng mumunting tagumpay at kabiguang bunga ng pakikihamok ay magpatuloy hanggang ito'y maging isang malaking sigwa. Sigwang lilikha ng malalim na dagat ng mga mulat sa uring hukbong mapagpalaya sa siyang lulunod sa mapagsamantalang sistemang umaalipin sa uring manggagawa! 

Sulong sa walang kapagurang pagmumulat! Sulong sa paghakbang tungo sa malayang lipunan! Sulong sa tunay na pagbabago! Sulong sa sosyalismo! Sulong sa tagumpay!

Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP)
Ikawalong Konggreso
Ika-27 ng Enero 2018

May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996