Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Biyernes, Mayo 2, 2014

Mga Mensahe sa Plakards ngayong Mayo Uno, 2014

Mayo 1, 2014 - Ngayong Araw ng Paggawa, ipinakita sa pamamagitan ng mga plakard ang mensahe ng mga manggagawa, mga mensaheng prinsipyado, mga mensaheng ang bawat hakbang ay patungo sa pinapangarap na lipunang, isang lipunang walang pagsasamantala ng tao sa tao, isang lipunang wala nang dukha dahil kinikilala at nagtatamasa na ang bawat tao ng tunay na kalayaang may dignidad, pagkakapantay, at walang kaapihan.

Pinaghirapang ipinta nina kasamang Mike Garay at Barnel ang mga plakard na ito. Halina't basahin at namnamin natin ang mga panawagang ito upang maging gabay natin sa ating mga pagkilos.Mabuhay ang uring manggagawa!

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996