Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Biyernes, Mayo 2, 2014

SWAC - Solidarity of Workers Against Contractualization

Mayo 1, 2014 - Dumalo sa unang pagkakataon sa paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa ang mga kasapi, tagasuporta at tagapagtaguyod ng SWAC o Solidarity of Workers Against Contractualization. Sila'y nagmartsa mula Welcome Rotonda hanggang Mendiola.

Layunin nilang organisahin ang mga manggagawang kontraktwal na pinahihirapan ng salot na sistema ng kontraktwalisasyon, na imbes na maging regular ang mga manggagawa ay umiiwas ang mga kapitalista't may-ari ng kompanya sa pagbibigay ng benepisyo sa kanilang mga manggagawa.

Para sa anumang katanungan hinggil sa SWAC, mangyaring makipag-ugnayan sa telepono blg. 4345478, at hanapin si Gie Relova.

Ulat at mga litrato ni Greg Bituin Jr.


Walang komento:

Mag-post ng isang Komento


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996