Uring Manggagawa, Hukbong Mapagpalaya!

Sosyalismo ang Lunas! Ibagsak ang mapang-api't masibang kapitalistang sistema! Manggagawa sa Lahat ng Bansa, Magkaisa!

Linggo, Setyembre 15, 2013

Mensahe ng Pakikiisa ng Sulong CARHRIHL sa ika-20 anibersaryo ng BMPMENSAHE NG PAKIKIISA

Ang Sulong CARHRIHL ay isang pambansang samahan na itinataguyod ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Sa loob ng maraming taon, naging aktibo ang samahan sa mga gawaing pangkapayapaan, partikular sa mga adbokasiya patungkol sa CARHRIHL, karapatang pantao, pandaigdigang batas makatao, at gawaing pangkapayapaan.

Isa sa mga katuwang ng Sulong CARHRIHL sa pagtataguyod ng mga adbokasiya ay ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP). Sa taong ito, bilang pagdiriwang ng ika-20 anibersaryo ng BMP, nais ipahayag ng aming network ang isang taos-pusong pagbati at paghahatid ng suporta sa inyong organisasyon.

Hangad namin ang inyong patuloy na pagkilos at pakikibaka tungo sa pagkakaroon ng lipunang tunay na makatao, at walang pagsasamantala ng tao sa tao. Patuloy tayong maglakbay nang magkatuwang at magkatulungan upang makamit ang ating mga mithiin!

Mabuhay ang mga uring manggagawa!

Sumasainyo,


JOEVEN M. REYES
Executive Director
Sulong CARHRIHL

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento


May 1, 2013 rali

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Das Kapital published on 14 Sept 1867

Itigil ang Tanggalan!

Itigil ang Tanggalan!
Disenteng Trabaho para sa Lahat!

kagutuman sa kabila ng kahirapan

kagutuman sa kabila ng kahirapan

Mga tagasunod

Slam Evil, Slam Apec

Slam Evil, Slam Apec
November 1996